Dènye arè Kapòt Nasyon an nan Washington, DC!

In Nouvèl pa AHF

 

Kondom Nation Big Rig Tour te antre nan dezyèm toune anyèl US Condom Nation ak objektif pou distribye plis pase 50 milyon kapòt nan peyi Etazini – An 2012, gwo kamyon 18 wou ak kamyon pou fè tès VIH te kanpe nan 45 vil atravè tout peyi yo. Etazini, distribye 5.5 milyon kapòt bay moun ak ajans sèvis sosyal sou yon wout 22,000 mil atravè 25 eta.
Ki sa: Distribisyon kapòt gratis ak evènman tès VIH pa Kapòt Nasyon an patenarya ak AHF Blair Underwood Healthcare Center

Lè: DIMANCH 26 me 12 pm – 6 pm

Ki kote: Black Pride Health and Wellness Expo
Entèseksyon 23rd Street NW ak P Street NW
Washington, DC 20037

B-Roll: Gwo machin Kondom Nation 18 wou ki anvlope sou koutim ak yon kamyon pou fè tès VIH ki bay kapòt ak tès gratis.

Kontak:
SOU WOUT LA - Marco Benjamen, Manadjè Pwogram Nasyon Kapòt, +1.347.577.2757 (mobil)
WASHINGTON, DC - Anthony Thomas, Pwogram Prevansyon ak Manadjè Sensibilisation, AHF Blair Underwood Healthcare Center, +1.202.293.8680 (klinik)
LOS ANGELES - Kyveli Diener, Koòdonatè Maketing & Kominikasyon AHF, +1.310.779.4796 (mobil) oswa +1.323.960.4846 (biwo)

WASHINGTON, DC (26 me 2013) - Ekip distribisyon kapòt mobil ki te distribye 5.5 milyon kapòt atravè peyi Etazini ane pase a, Kapòt Nasyon – yon inisyativ soti nan SIDA Fondasyon Swen Sante (AHF), pi gwo òganizasyon mondyal SIDA a - te lanse dezyèm vwayaj yo nan Etazini epi li ap fè yon twazyèm ak dènye arè nan Washington, DC jodi a! Depi ke ekip la 18-wou, 72-pye ki te vlope nan koutim ak kamyon sprinter pou fè tès VIH la te ale nan yon kwazyè rapid atravè peyi Kalifòni nan mwa mas, Kondom Nation te jiska prezan, nan total, distribye prèske 600,000 kapòt gratis ak teste. anviwon 200 moun pou VIH nan evènman yo nan Texas, Arkansas, Florid, South Carolina, North Carolina, New York, ak Ohio.

Gwo ekipe ekip la dekore espesyalman ak van tès sprinter matche yo pral estasyone nan la Ekspozisyon Sante ak Byennèt Black Pride nan la entèseksyon 23rd Street NW ak P Street NW nan Kapital Nasyon an sou 26 me soti nan 12-6 pm, kote reprezantan Kondom Nation – enkli defansè VIH ak Manadjè Pwogram Nasyon Kapòt Marco Benjamen ak Manadjè Kamyon Pat Ruiz – pral remèt kapòt gratis bay piblik la. Sa a se dènye gwoup la nan twa arè nan Washington, DC, kote tès VIH gratis lè l sèvi avèk la Laboratwa byolitik'INSTITM Tès rapid VIH – ki bay rezilta egzat nan swasant segonn sèlman – nan chak evènman ap sipòte pa anplwaye nan AHF Blair Underwood Healthcare Center ki sitiye tou pre George Washington University nan 2141 K Street NW, Suite #606.

Dapre la Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (CDC), yo te rapòte plis pase 1.4 milyon ka klamidya an 2011, epi rapòte nouvo ka gonore yo te wè dezyèm ane konsekitif ogmantasyon ak plis pase 300,000 nouvo ka ane sa a. Sa yo se sèlman kèk nan yo estime 20 milyon nouvo ka STD rapòte chak ane, mwatye nan yo ki rive nan jèn moun ki gen laj 15 -24. CDC estime depans pou swen sante nasyon an pou trete maladi sa yo - ki ka prevni grasa kapòt - se apeprè $ 16 milya pa ane.

"Kondom Nation se sou aksè a kapòt," te di Direktè Kondom Nation James Vellequette. “Objektif nou se fè kapòt fasil epi fasil disponib gratis oswa a yon pri trè minim pou moun k ap resevwa yo atravè efò distribisyon nou yo toupatou, nasyonal, amizan ak motive. An menm tan, nou bezwen elimine stigma ki genyen nan gen kapòt, pote yo, vann yo, oswa pi bon nan tout, bay yo ale pou tout moun gen aksè a yo chak fwa yo bezwen yo."

Vwayaj la te gen yon objektif preliminè pou distribye 25 milyon kapòt atravè vwayaj domestik yo Ozetazini ak yon lòt 25 milyon dola atravè ekip mondyal Kondom Nation ki fèk lanse nan peyi atravè mond lan. Sepandan, avèk demann ki soti nan ajans piblik ak prive atravè peyi Etazini an, ansanm ak nouvo opòtinite pou jwenn aksè nan pi piti demografik atravè distribisyon nan lekòl segondè ak kolèj, "Nou deja wè tèt nou depase anpil estimasyon inisyal nou yo," Vellequette te di, e li ajoute ke 50 milyon dola. kapòt ki distribye nan peyi Etazini pou kont li se yon pwojeksyon ki pi egzak.

Kondom Nation te kite Los Angeles dimanch 10 mas lath, epi anvan li te rive nan Florid te fè arè nan Dallas, Texas – kote ekip la te lage plis pase 600,000 kapòt pou distribisyon bay ajans ki nan bezwen atravè sid la – ak nan Little Rock, Arkansas, kote yo te bay plis pase 50,000 kapòt bay Depatman Sante eta a. . Epitou nan mwa mas, ekip la te fè sis arè nan tout Florid, distribye plis pase 175,000 kapòt. Nan semèn ki sot pase yo, gwoup la te distribye kapòt gratis an koneksyon avèk de mach ak rasanbleman AHF "Keep the Promise on AIDS" nan Brooklyn, NY ak Cleveland, OH.

Apre evènman dimanch la, gwoup la pral kontinye nan New Jersey epi apre New York pou yon arè nan selebrasyon Brooklyn Pride nan 8 jen anvan yo ale nan Massachusetts.

Anthem Blue Cross ranvèse se viktwa pou pasyan VIH/SIDA
Kapòt Nasyon an sou yon woulo nan Washington, DC!