Lidè Dwa Sivil Julian Bond Join "Keep the Promise on AIDS" Mas nan Cleveland, OH

In Pledwaye, Nouvèl pa AHF

Defansè yo pou rasanble nan Rock and Roll Hall of Fame ak Museum Plaza le 11 me a 12:00 midi; Moun k ap mach yo pral mande finansman ak sipò pou konbat VIH/SIDA nan Ohio ak atravè mond lan
Envite mizik ki rantre nan lidè dwa sivil Julian Bond sou sèn yo enkli R&B Brandy, atis Kaoz ak Conya Doss, ak Shaw High School Marching Band, ki gen pèfòmans ki pral enspire foul la anvan mas la kòmanse.
Yo espere plizyè santèn defansè ak lidè kominotè yo pou mas ak rasanbleman "Kenbe pwomès sou VIH/SIDA". Samdi, Me 11th kòmanse nan 12:00 midi nan Rock and Roll Hall of Fame ak Museum Plaza epi fini ak yon rasanbleman ak konsè gratis nan la Renaissance Hotel nan 24 Public Square nan Cleveland, Ohio. Evènman an se katriyèm mach Ozetazini - ki te sipòte pa mach "Keep the Promise" nan Kenya, Lafrik di sid, Eswatini, ak lòt peyi ki twouve anpil akòz rediksyon finansman nan Plan Ijans Prezidan an pou Sekou SIDA (PEPFAR) - nan yon seri apèl bay ofisyèl yo. pran angajman pou sispann SIDA. Karakteristik rasanbleman Cleveland la Julian Bond, youn nan pi gwo lidè dwa sivil Amerik la. Talan mizik gen ladann yon pèfòmans pa la Shaw High School Marching Band, lokal atis Cleveland Kaoz ak Conya Doss, ak R&B chanteuse ak aktris sipèsta Brandy.

Ki te kreye pa SIDA Fondasyon Swen Sante (AHF) kanpay "Kenbe pwomès la" rasanble defansè lokal ak nasyonal ansanm ak lidè espirityèl ak politik pou raple ofisyèl eli yo ke batay kont VIH/SIDA poko genyen. Pou onore konsyantizasyon kanpay la ogmante ak enpòtans li nan Ohio, Cleveland Majistra Frank G. Jackson te pibliye yon pwoklamasyon ofisyèl ki rekonèt 11 me 2013 kòm “Keep The Promise Day.” Pwoklamasyon an di ke “la Vil Cleveland rejwenn gwoup lokal, nasyonal ak entènasyonal pou eksprime sipò nou pou Keep the Promise Day ak inisyativ pou anpeche pwopagasyon VIH/SIDA epi bay aksè ak itilizasyon prevansyon, tretman ak sèvis sipò VIH/SIDA bay moun ki afekte pa VIH/SIDA. SIDA.” Lòt sipòtè rasanbleman ak mach Cleveland "Keep the Promise" gen ladan Gwoup travay SIDA nan Greater Cleveland (ATGC) ak Cincinnati a Caracole, Inc

Katriyèm mach "Keep the Promise" sa a swiv inogirasyon "Keep the Promise" Mas sou Washington nan mwa Jiyè ane pase a, lè yon kowalisyon 1,432 òganizasyon ki soti nan 103 peyi te reyini anvan XIX Konferans Entènasyonal SIDA pou mande pou plis VIH/SIDA mondyal. finansman. Reveran Sharpton te pami envite espesyal ki te patisipe yo, enkli Wyclef Jean, Anbasadè Andrew Young, Tavis Smiley, Dr Cornel West, Margaret Cho ak Achevèk Desmond Tutu. Nan diskou eksitan li a, Reveran Sharpton te mande kominote relijye a pou li leve defi pou konbat VIH/SIDA nan kominote yo. Gade yon ekstrè nan diskou enspire li a nan videyo kout sa a: "Keep the Promise Webisode 3: Lagè kont SIDA pa te genyen."

Defansè ki soti nan vil toupatou nan Ohio—ki gen ladan Dayton, Toledo, Cincinnati, ak Columbus—ap vwayaje nan otobis pou ale Cleveland pou sipòte objektif “Kenbe Pwomès la” epi patisipe nan rasanbleman an ak mach. Patisipan yo ap defann: ogmante epi kenbe finansman pou prevansyon ak swen VIH/SIDA; konpayi pharmaceutique yo diminye pri dwòg SIDA; sipò pou pwogram prevansyon VIH; ak sipò pou refòm swen sante.

“Mas sa a nan Cleveland voye yon mesaj bay ofisyèl nasyonal, leta ak lokal yo pou 'Kenbe Pwomès la'—ki kounye a se pa moman pou fè bak nan batay sa a. Pou sispann SIDA nan peyi sa a ak atravè mond lan, fòk gen efò mobilize tankou sa a pou mande aksè a tretman ak medikaman; pou ankouraje konpayi dwòg yo pou yo bese pri gonfle yo; pou sipòte ak asire ekite nan prevansyon VIH, tretman, ak sèvis swen pou tout moun k ap viv ak VIH,” te di Terri Ford, Chèf Global Advocacy Fondasyon SIDA SIDA. "Kesyon an se pa èske nou ka mete fen nan SIDA ankò, men èske n ap fini ak SIDA?"

Dapre yon rapò ki soti nan Harvard Law School's Center for Health Law and Policy Innovation, apeprè 10,000 moun Ohio ap viv ak VIH kounye a, ak yon lòt 8,600 moun ap viv ak SIDA. Sepandan, nimewo sa yo sèlman konte pou moun ki okouran de sitiyasyon VIH/SIDA yo, ak estimasyon nasyonal projet 20% nan moun k ap viv ak VIH / SIDA yo pa te teste epi yo pa okouran de sitiyasyon yo. Dapre yon Pwogram Siveyans VIH/SIDA Depatman Sante Ohio te fèt, yo te toujou dyagnostike gason nan yon pousantaj byen lwen pi wo pase fanm ant 2007 ak 2011 (apeprè 78% gason ak 22% fanm).

Konfòm ak estatistik nasyonal yo, ensidans VIH/SIDA te pi wo nan popilasyon Afriken Ameriken Ohio, ki te reprezante plis pase 56% nouvo dyagnostik pou chak nan senk ane yo te swiv nan rapò Depatman Sante a. Pousantaj nan kominote afriken-ameriken an te ogmante tou dousman men toujou depi 2007. To yo ap ogmante tou pami jèn ki gen laj 13-24, patikilyèman pami 20- a 24-zan, ki te soti nan kontablite pou 1% nan nouvo dyagnostik nan 2007 a 4% nan 2011. Menmsi pi gwo ensidans pa laj te pami moun ki gen laj 45 - 64, gwoup laj sa yo te montre yon bès ralanti men fiks nan nouvo dyagnostik pandan ane yo etidye, yon tandans ki ka sèlman reflete nan demografik ki pi piti yo. yon ogmantasyon nan edikasyon prevansyon.

"Aksè a edikasyon prevantif ak aksè a tretman abòdab se kareman nan pye leta ak gouvènman federal yo," te di. Joseph Terrill, Direktè Mobilizasyon Kominotè AHF. “Jèn Ohio yo merite yon chans pou yo rete VIH-negatif lè yo resevwa edikasyon prevantif ki pral kenbe yo an sekirite. Sa ki pi enpòtan, tout moun Ohio k ap viv ak VIH ak SIDA gen dwa pou yo pran medikaman abòdab - sa vle di gwo pharmaceutique tankou Gilead bezwen bese pri tretman VIH yo fabrike, epi Administrasyon Obama a dwe re-otorize Ryan White CARE Act, ki. te bay plis pase 17,000 moun tretman ak swen an 2010.”

Òganizasyon atravè eta a te siyen pou sipòte mach "Kenbe pwomès la", avèk patnè ki gen ladan: Vil Cleveland, Cuyahoga Office of Homeless Services, Miami Valley POZ 4 POZ, Cleveland's Metro Hospital, Ebony Sisters Campaigning for AIDS Prevention Education (ESCAPE) soti nan Columbus, Dayton's First Baptist Church, Kettering's Harmony Creek Church., Ak nan Inisyativ Edikasyon ADAP soti nan Columbus.

Epitou nan prezans nan mwa Mas la ap gen AHF a Kapòt Nasyon yon inisyativ sèks ki pi an sekirite ki vize distribye 50 milyon kapòt gratis ane sa a nan peyi Etazini atravè yon toune nasyonal nan yon gwo machin 72-pye ki vlope koutim "Kondom Nation"-tematik.

Yon mach "Keep the Promise" nan Atlanta, Georgia nan dat 3 novanm 2012 te sèvi kòm yon apèl pou pi byen abòde VIH/SIDA nan Sid la, atravè finansman, refòm swen sante, prevansyon ak swen nan zòn riral yo, ak lojman abòdab pou moun. k ap viv ak VIH/SIDA. Twazyèm rasanbleman ak mach “Keep the Promise”—fwa sa a nan vil Nouyòk la te fèt an avril e li te prezante tou de yon konsè eksitan ak yon mach enspire atravè Brooklyn Bridge la.

Ou ka jwenn plis enfòmasyon sou efò "Kenbe pwomès la" nan epi swiv gwoup la Facebook ak sou Twitter @KTPonAIDS.

Gwoup SIDA pouse pou mezi pou fòme depatman sante vil nan LA
3,000 nan rasanbleman Nairobi pwoklame: "Pa gen retrè sou SIDA - Tretman pou tout moun"