Deklarasyon AHF sou AB 332

In Pledwaye, Nouvèl pa AHF

SACRAMENTO, CA (24 me 2013)—AB 332, yon pwojè lwa nan tout eta a ki ta mande pou yo itilize kapòt sou seri fim pou granmoun) te mete kanpe jodi a pa Komite Apwopriyasyon Asanble a. SIDA Fondasyon Swen Sante (AHF), sipòtè bòdwo a, te pibliye deklarasyon sa a an repons:

"Nou toujou nan premye etap batay pou pwoteksyon pèfòmè pònografi yo. Ou pa genyen chak wonn. Nou pap sispann. Gen 3 mwa toujou nan ane lejislatif sa a, ki se plis pase ase tan pou bay ak siksè pwoteksyon nan tout eta a pou travayè fim adilt yo,” te di. Michael Weinstein, Prezidan Fondasyon Swen Sante SIDA. "Aksè nan zegwi pwòp pou itilizatè dwòg yo te pran plis pase yon deseni pou adopte. Piske li evidan ke yon politisyen pwisan tankou Asanble Mike Gatto favè pònografi sou pèfòmè nou ka alafen bezwen mennen pwoblèm sa a dirèkteman bay votè Kalifòni yo. Nou pa gen okenn dout ke yo t ap apwouve kapòt nan pònografi nan yon fason akablan yo jan votè yo nan Konte LA te fè.

AB 332 te otè pa Manm Asanble Isadore Hall III ki te pibliye deklarasyon sa a:

"Okenn vòt pa te pran jodi a sou AB 332 epi bòdwo a pa mouri. Nan yon sesyon lejislatif dezan, gen anpil tan pou mezi enpòtan sante piblik sa a avanse. Nan pwen sa a, yon bagay klè. Manm Asanble Mike Gatto te mete pwofi pònografi pi wo pase bezwen pou pwoteje travayè yo nan Kalifòni. Li bay yon tout nouvo siyifikasyon tèm 'piki lajan'."

Premye arè Kapòt Nasyon an nan Washington, DC!
Defansè Entènasyonal SIDA mande Lachin bay 1 milya dola nan Global Fund