AHF fè premye panno reklam nan Rwanda

In Mondyal, Rwanda pa AHF

AIDS Healthcare Foundation lanse premye kanpay piblisite li nan Rwanda ak yon pwomosyon tès VIH zanmitay, men fran.

Fondasyon Swen Sante SIDA – pi gwo òganizasyon mondyal VIH/SIDA a – se yon moun k ap mete tandans nan piblisite pwovokan, reflechi, ak memorab ki ankouraje itilizasyon kapòt, dyalòg louvri sou sante seksyèl, ak fè tès pou VIH ak lòt maladi transmisib seksyèlman (STD). Piblisite kreyatif ki soti nan Fondasyon an ap parèt depi lontan nan gwo vil nan tout peyi Etazini ak atravè mond lan, tankou yon afichaj kontwovèsyal nan Uganda ki te abòde pwoblèm VIH pwopaje atravè konjwen k ap twonpe.

"Troche? Sèvi ak yon kapòt. Trompé? Fè tès." anons te afiche pou kat mwa ak konvèsasyon enpòtan sou zafè andeyò maryaj ak sante seksyèl se toujou abuz nan Uganda. Kounye a, AHF te premye premye kanpay piblisite li nan peyi santral-Afriken Rwanda nan patisipasyon ak Ministè Sante nan peyi a. Anons la senp prezante yon jèn fanm ki souri chita sou yon kabann ak ankèt la ki gen espwa, "Yon tès VIH gratis te sove lavi m - e ou menm?"

Imaj la te resevwa fidbak pozitif nan men piblik la atravè platfòm medya sosyal AHF yo, ki gen ladan kòmantè sou mesaj la amikal, livrezon nòmal ki efikas nan ankouraje tès nan yon rejyon kote stigma VIH ak diskriminasyon toujou ase fò pou dekouraje anpil moun aprann sitiyasyon yo.

Nan Rwanda – kote AHF sipòte sis sant tretman VIH/SIDA ki bay tès, tretman ak swen gratis – apeprè 3% popilasyon total peyi a ap viv ak VIH/SIDA, dapre sa a. Pwogram konjwen Nasyonzini sou VIH/SIDA (ONUSIDA). Aktyèlman AHF ap bay aksè a swen 6,951 moun nan Rwanda.

AHF: Mezi bilten vòt pou Depatman Sante Piblik Vil Los Angeles Separe kalifye
Kapòt Nasyon anvlope li nan Washington, DC!