Avètisman Aksyon: Di Obama "Kenbe Pwomès la" sou SIDA

In Pledwaye pa AHF

Prezidan Obama gen pou l pase nan listwa kòm premye Prezidan ki pou refè l
Angajman Etazini pou konbat epidemi mondyal SIDA a

Di Prezidan an kenbe pwomès la sou SIDA: Siyen Petisyon an Jodi a!

Pou de semèn ki sot pase yo, Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF) te lanse yon kanpay defans ki vize Prezidan Ameriken Barack Obama pou repons pa klè li nan kriz VIH/SIDA nan peyi Etazini ak globalman. Prezidan Obama gen pou l pase nan listwa kòm premye Prezidan ki redui angajman finansman Etazini pou VIH/SIDA. Anons "Se yon wont" yo—ki ka wè sou dis abri otobis nan zòn ki antoure Mezon Blanch lan—joue sou diskou ak imaj nan anons iconik "Espwa" nan kanpay prezidansyèl 2008 li a epi yo vize mete aksan sou pwomès yo pa akonpli. Anons yo dirije telespektatè yo www.changeaidsobama.org pou plis enfòmasyon.

Fè tande vwa ou lè w siyen an petisyon JODIA ap mande Prezidan Obama pou l kenbe pwomès la sou SIDA!

Prezidan Obama pwopoze diminye finansman pou PEPFAR ak rediksyon tretman an. An 2013, Prezidan an te pwopoze koupe pwogram nan pa $214 milyon dola. Nan bidjè pwopoze 2014 la, Prezidan an te double rediksyon sa yo lè li te pwopoze yon lòt fwa ankò diminye bidjè PEPFAR a pa plizyè santèn milyon dola konpare ak ane anvan yo. An tèm imen, koupe sa yo pral refize tretman pou omwen 640,000 moun.

Anplis de sa, anba administrasyon Obama a, pousantaj finansman PEPFAR ki depanse nan tretman antiretwoviral (ARV) te tonbe soti nan 40% a mwens pase 25%. Yon efè imedyat nan Lafrik di sid: klinik SIDA respekte (klinik Sini'kithemba) nan McCord Hospital nan Durban fèmen kòm rezilta nan redwi finansman mondyal ki gen ladan koupe PEPFAR yo.

Ozetazini, pandan tan Prezidan Obama nan biwo lis datant pou Pwogram Asistans Medikaman SIDA (ADAPs) eta a te monte soti nan 43 moun lè li te pran pòs an janvye 2009 pou rive jiska 10,000 moun ane pase.

Antre nan AHF pou mande Prezidan Obama pou l fè wont sa a tounen espwa. Di l pou l finanse PEPFAR nèt epi bay SIDA priyorite nan ajanda domestik li a.

Mande l pou l fè sove lavi eritaj li.

Plis pase 1,000 defansè mande pou finansman mondyal VIH/SIDA nan rasanbleman "Keep the Promise" nan Cleveland.
Gwoup SIDA pouse pou mezi pou fòme depatman sante vil nan LA