The Daily Beast: Kansas Quarantine Bill Gen Defansè VIH/SIDA nan bra

In Nouvèl pa AHF

Bèt nan chak jou
pa David Freedlander

Èske yon mezi lejislati eta a te pase ta mennen nan karantèn moun ki gen VIH ak SIDA? Ofisyèl Kansas yo di non—men nan yon eta ki gen lwa kont sodomi toujou sou liv yo, aktivis yo enkyete.

Ki lè yon karantèn se pa yon karantèn?

Se sa lejislatè yo ak defansè LGBT nan Kansas ap diskite apre tou de lejislati a te pase yon pwojè lwa ki ta pèmèt eta a mete an karantèn moun ki soufri maladi enfeksyon danjere. Defansè LGBT yo gen krentif pou mete an karantèn yo ta ka gen ladan moun ki gen VIH oswa SIDA, pandan ke ofisyèl leta yo ak moun ki fè pati bòdwo a ensiste ke li pa t ap fè.

Fuse / Geti

Michael Weinstein, prezidan Fondasyon Swen Sante SIDA, te di: "Li pa twò lwen" ke bòdwo a ta ka mennen nan karantèn pasyan SIDA yo. Weinstein te note ke lè li te patisipe nan defans sou non pasyan SIDA an 1986, Kalifòni te vote kont yon mezi bilten vòt ke opozan yo te di te kapab mennen nan karantèn fòse moun ki enfekte ak maladi a.

"Kansas se pa kote ki pi pwogresis nan mond lan e gen yon tandans nan direksyon pou kriminalize VIH la," li te di. "Nou pa vle ke sa jwenn yon tèt nan vapè."

Men, Depatman Sante ak Anviwònman an Kansas te fòtman diskite nosyon ke mezi a, House Bill 2183, ta mennen nan awondi sa yo. enfekte ak VIH.

"Enkyetid yo sou karantèn ak izolasyon ki gen rapò ak VIH yo konplètman san rezon," te di Charlie Hunt, epidemyolojis eta a nan KDHE. “Lwa ki egziste deja di ke nenpòt aksyon izolasyon oswa karantèn dwe rezonab ak medikalman nesesè, e okenn nan sa yo pa enpòtan pou VIH. Se konsa, pozisyon nou pandan tout tan se ke li pa ta legal, epi anplis, sa pa t janm entansyon nou dèyè bòdwo a."

Yon pati nan konfizyon an ka soti nan fè sosis konplike ki asosye ak bòdwo a. Okòmansman, HB2183 te gen entansyon ede premye sekouris yo ak pwofesyonèl medikal ijans ki ekspoze a likid kòporèl dekouvri si yon moun y ap trete gen yon maladi enfeksyon. Finalman, bòdwo a te retire langaj ki ta gen fòs lalwa pou teste moun ki te resevwa swen medikal, olye li kite Depatman Sante eta a ekri règleman ki ta pwoteje ponpye ak paramedik yo. Nosyon yon karantèn, moun ki sipòte pwojè lwa a di, se pa ekzil moun nan yon jaden ble nan yon pati abandone nan eta a men anpeche moun ki gen maladi kontajye, nan lè yo manyen manje oswa kite yon chanm lopital.

Men, Kansas gen yon lwa sou liv ki soti nan 1988 ki entèdi mete an karantèn moun ki dyagnostike ak SIDA. HB2183 ta invalid sa.

"Li frape lang ki eskli VIH la, men ou dwe gade rès lang nan bòdwo a," Hunt te di. “Si w gade yon lwa sa a, w ap manke kontèks la. Lòt lwa ki nan atik sa a tou fè fas ak izolasyon ak karantèn, epi ankò li deklare trè klèman ke izolasyon ak karantèn dwe medikalman nesesè ... Rapò medya yo te konplètman pa vre.”

("Konplètman mal," te di yon pòtpawòl pou ajans lan ki te nan apèl la ak Hunt.)

Vreman vre, espekilasyon ke Kansas ap konsidere mete moun ki gen VIH nan karantèn yo te rikoche atravè entènèt la, ak Jezabèl ap rele l "Beyond Fucking Words" ak blog ki konsantre sou LGBT ki mande lektè yo rele lejislatè Kansas yo.

Si sa a pase, nou gen entansyon fè Kansas la afich diskriminasyon SIDA. Nou pa ta ezite rele pou yon bòykot.”

Kòm nan 2010, Kansas te gen 2,750 rezidan k ap viv ak VIH, dapre depatman sante eta a.

Hunt te di ke eta a ap chèche trete maladi a menm jan yo trete tout lòt maladi kontajye yo.

"Li se yon tantativ pou jere tout maladi enfektye yo epi yo pa gen yon espesyal pou jere yon sèl maladi enfeksyon yon fason diferan de tout lòt moun," li te di. "Lè yo deklare klèman ke yon sèten maladi enfektye, nan ka sa a VIH, merite pwoteksyon espesyal, kèk ta diskite ke li aktyèlman perpétuer eksepsyonèl la, potansyèl pou diskriminasyon ke kominote defansè a ki te pale soti nan opozisyon sa a bòdwo di ke yo konsène. sou.”

Thomas Witt, direktè egzekitif Kansas Equality Coalition, te di ke moun ki gen VIH pa gen anpil chans pou yo sibi yon karantèn. Men, li te ajoute ke ofisyèl sante eta yo inyore risk ke ofisyèl konte yo ta ka itilize nouvo lwa a pou menase ak entimide gason ak fanm ki gen VIH nan zòn riral eta a.

"Sa bay otorite sante lokal yo pouvwa pou anmède moun," li te di. "Eta ki pa gen pwoteksyon espesifik ki entegre nan lwa yo wè ofisyèl endividyèl yo anmède moun akòz sitiyasyon VIH yo oswa oryantasyon seksyèl yo."

Pandan li t ap pale ak The Daily Beast, Witt t ap mache nan koridò Kapitol eta a, li t ap eseye fè presyon sou lejislatè yo pou yo amande pwojè lwa a pandan l t ap negosye nan konferans lan. Li ta ka, li te di, "yon anviwònman trè ostil." Apre sa, li te note ke lwa anti-sodomi yo toujou nan liv yo nan Kansas, malgre lwa sa yo te regle konstitisyonèl pa Tribinal Siprèm lan.

"Li se toujou yon krim nan Kansas yo dwe masisi," li te di. "Nou resevwa apèl nan men moun tout tan. Yo pa pouswiv yo, men y ap anmède yo.”

Hunt te mande sou posibilite ke ofisyèl sante lokal yo ta ka itilize lwa a menm pou eseye mete pasyan VIH yo nan karantèn, "Mwen rejte sa a kareman. Mwen pa panse ke yon ofisyèl sante piblik ta fè sa." Si yon ofisyèl lokal ta eseye, li te ajoute, tribinal yo ak ajans sante eta a ta sispann li.

Pwopozisyon an menm gen defansè LGBT nan Kansas divize. Cody Patton, direktè egzekitif òganizasyon charite sante seksyèl Positive Directions, te di moun ki konsène yo ta dwe li bòdwo a. Lè sa a, yo ta aprann ke li mande pou karantèn sèlman lè medikalman nesesè, li te di: "Epi pa gen okenn rezon medikal ki janm oblije mete karantèn VIH." Li te ajoute ke nivo enkyetid li sou bòdwo a "te petèt yon twa" sou yon echèl 10.

Men, Weinstein, nan Fondasyon Swen Sante SIDA ki baze nan Los Angeles, te di ke defansè lokal yo ki pa alame pa bòdwo a ap "soufri ak yon kalite Sendwòm Stockholm kote yo vin twò pre moun k ap peze yo."

Omwen, li te ajoute, bòdwo a ta ka anpeche moun ki soufri SIDA yo resevwa tretman, paske yo ta retian pou divilge estati yo nan yon eta ke yo wè yo kòm ostil.
“Si sa a pase, nou gen entansyon fè Kansas la afich diskriminasyon SIDA. Nou pa ta ezite rele pou yon bòykot, "li te di.

"Se 2013. Poukisa li nesesè pou ogmante spectre yon karantèn?"

Plizyè santèn rasanbleman pou “Kenbe pwomès sou SIDA” avèk AHF, Rev. Al Sharpton, ak plis ankò nan vil Nouyòk Mas atravè Brooklyn Bridge.
Rev. Al Sharpton ak mizisyen ki genyen prim Grammy yo rantre nan "Keep the Promise" NYC