Rev. Al Sharpton ak mizisyen ki genyen prim Grammy yo rantre nan "Keep the Promise" NYC

In Nouvèl pa AHF


Trelè pou fim dokimantè AHF te pwodwi, "Keep the Promise: The Global Fight Against AIDS" sou inogirasyon Keep The Promise March nan Washington, DC an Jiyè 2012.
Defansè yo rasanble nan Cadman Plaza Park Brooklyn nan le 6 avril a 11:00 am pou yo mache nan yon apèl pou finansman ak sipò pou konbat VIH/SIDA nan New York.

Akomode pa SWAY, envite mizik ansanm ak Reveran Sharpton sou sèn nan e li enkli DJ Lina, rapè Cassidy, Bridget Kelly, vyolinis/pwodiktè, Miri Ben-Ari ak Rude Mechanical Orchestra ki gen pèfòmans enspire foul moun yo anvan mas la te kòmanse.

Pou wè yon album foto evènman an, klike isit la.


BROOKLYN, NEW YORK (29 mas 2013) — Plizyè santèn defansè ak lidè kominotè te rantre nan “Kenbe pwomès la sou VIH/SIDA” Mas ak rasanbleman sou Samdi 6 Avril kòmanse nan 11: 00 am in Cadman Plaza Park nan Brooklyn, New York. Evènman an—twazyèm lan nan yon seri ki mande otorite yo pran angajman pou yo sispann SIDA—p ap òganize pa pèsonalite radyo ak televizyon. Sou entènèt jwèt Sway Calloway ak karakteristik la Reveran Al Sharpton, youn nan pi gwo lidè dwa sivil Amerik la. Envite mizik yo enkli DJ Lina, hip hop présentateur Cassidy, Ganyan prim Grammy Bridget Kelly ak violonis Miri Ben-Ari, Ak nan Rude Mechanicals Òkès, yon gwoup mach vil Nouyòk k ap bay tan li pou l monte foul la anvan mach la, ki pral kòmanse nan Brooklyn epi ki pral travèse Brooklyn Bridge la nan Manhattan.

Pou sispann SIDA nan peyi sa a ak atravè mond lan, fòk gen efò mobilize tankou sa a pou mande aksè a tretman ak medikaman."

Ki te kreye pa Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF), kanpay "Keep the Promise" rasanble defansè lokal ak nasyonal ansanm ak lidè espirityèl ak politik pou raple ofisyèl eli yo ke batay kont VIH/SIDA poko genyen. Defansè ki soti nan rejyon yo atravè Nòdès la—ki gen ladan Massachusetts, Pennsylvania ak Rhode Island—ap vwayaje nan otobis nan New York pou sipòte objektif "Keep the Promise" yo epi patisipe nan rasanbleman an ak mach. Patisipan yo ap defann: ogmante finansman pou prevansyon ak swen VIH/SIDA; konpayi pharmaceutique pou redwi pri dwòg SIDA; lojman abòdab pou moun k ap viv ak VIH/SIDA; sipò pou dekriminalizasyon VIH/SIDA ak deklare 10 avril kòm Jounen Nasyonal Konsyantizasyon Jèn yo sou VIH/SIDA nan peyi Etazini.

Kenbe pwomès New York Mas ak rasanbleman

Malina Fisher, Èldè Stacey Latimer, Reveran Al Sharpton, Michael Weinstein AHF ak Michael Camacho ap mache pandan mas ak rasanbleman "Keep The Promise On AIDS" nan dat 6 avril 2013 nan New York.

“Mas sa a voye yon mesaj bay ofisyèl nasyonal, leta ak lokal yo pou 'Kenbe pwomès la'—ki kounye a se pa moman pou fè bak nan batay sa a. Pou sispann SIDA nan peyi sa a ak atravè mond lan, fòk gen efò mobilize tankou sa a pou mande aksè a tretman ak medikaman; pou ankouraje konpayi dwòg yo pou yo bese pri gonfle yo; pou sipòte ak asire ekite nan prevansyon VIH, tretman, ak sèvis swen pou tout moun k ap viv ak VIH,” te di Terri Ford, Chèf Global Advocacy Fondasyon SIDA SIDA. "Kesyon an se pa èske nou ka mete fen nan SIDA ankò, men èske n ap fini ak SIDA?"

(Nan goch apati goch) Margaret Cho ak Wyclef Jean nan mach Keep the Promise nan Washington, Jiyè 2012; Keep the Promise March on Washington, Jiyè 2012; Keep the Promise March on Washington, Jiyè 2012; Keep the Promise March nan Atlanta, Novanm 2012

Epitou nan prezans nan mwa Mas la te gen AHF a Kapòt Nasyon, yon inisyativ sèks ki pi an sekirite ki vize distribye 50 milyon kapòt gratis ane sa a nan peyi Etazini atravè yon toune nasyonal nan yon gwo 72-pye vlope koutim "Kondom Nation"-tematik gwo machin. Plizyè kamyon mobil pou fè tès VIH pral la tou pou ofri tès VIH gratis bay piblik la.

Twazyèm mach "Keep the Promise" sa a swiv inogirasyon "Keep the Promise" Mas sou Washington an Jiyè 2012, lè yon kowalisyon 1,432 òganizasyon ki soti nan 103 peyi te reyini anvan XIX Konferans Entènasyonal SIDA pou mande plis finansman mondyal VIH/SIDA. . Reveran Sharpton te pami envite espesyal ki te patisipe yo, enkli Wyclef Jean, Anbasadè Andrew Young, Tavis Smiley, Dr Cornel West, Margaret Cho ak Achevèk Desmond Tutu. Nan diskou eksitan li a, Reveran Sharpton te mande kominote relijye a pou li leve defi pou konbat VIH/SIDA nan kominote yo. Gade yon ekstrè nan diskou enspire li a nan videyo kout sa a: "Keep the Promise Webisode 3: Lagè kont SIDA pa te genyen".

Yon mach "Keep the Promise" nan Atlanta, Georgia nan dat 3 novanm 2012 te sèvi kòm yon apèl pou pi byen abòde VIH/SIDA nan Sid la, atravè finansman, refòm swen sante, prevansyon ak swen nan zòn riral yo, ak lojman abòdab pou moun. k ap viv ak VIH/SIDA. Yon lòt rasanbleman "Keep the Promise" ak mach—fwa sa a nan Ohio—pwograme pou pita ane sa a.

Òganizasyon k ap patisipe yo enkli:

Ou ka jwenn plis enfòmasyon sou efò "Kenbe pwomès la" nan ak swiv gwoup la sou Facebook ak sou Twitter @KTPonAIDS.

The Daily Beast: Kansas Quarantine Bill Gen Defansè VIH/SIDA nan bra
Kongrè a mete pye anba sou finansman dwòg SIDA ki koute chè