Menenjit—de lòt moun ki mouri nan Kalifòni

In Nouvèl pa AHF

3pm KONFERANS DE Laprès JODIA
KONFERANS Laprès & TELEKON: madi 16 avril 3:00pm

 • Rjay Spoon, yon masisi 30 ane ki soti anba lavil Los Angeles, te mouri nan menenjit Neisseria egi nan dat 16 desanm 2012 nan Los Angeles.
 • Yon etidyan San Diego State University ki te gen 30 an ki t ap viv nan Chula Vista te mouri nan menm maladi a nenpòt moman nan dat 10 desanm 2012.

An repons a ka letal menenjit bakteri pami gason-ki-fè-sèks-ak-gason (MSM) ki te afekte gason nan Los Angeles ak New York, AIDS Healthcare Foundation pral ofri vaksen menenjit gratis nan lokal famasi AHF li yo nan West Hollywood. (8212 Santa Monica Blvd.) ak Hollywood (6210 Sunset Blvd pou nenpòt moun ki panse ke yo gen risk oswa yo te ekspoze

KISA: KONFERANS POU Laprès & TELEKOFERANS
De lòt moun ki mouri nan menenjit bakteri yo te jwenn nan Sid Kalifòni—

 • Rjay Spoon, yon masisi 30 ane ki soti anba lavil Los Angeles, te mouri nan menenjit Neisseria egi nan dat 16 desanm 2012 nan Los Angeles.
 • Yon etidyan San Diego State University ki te gen 30 an ki t ap viv nan Chula Vista te mouri nan menm maladi a nenpòt moman nan dat 10 desanm 2012.

AHF kontinye ofri VAKSEN MENENJIT GRATIS an repons a ka menenjit ki ka touye moun pami gason-ki-fè-sèks-ak-gason (MSM)—Vaksen yo dwe ofri nan lokal famasi AHF (West Hollywood ak Hollywood)

KI LÈ: MADI, 16 avril 2013—-3:00 pm (midi) Lè Pasifik la

KOTE: Katye jeneral Fondasyon Swen Sante SIDA
6255 Sunset Blvd., 21st Floor, (cross street Argyle) Los Angeles CA 90028
Telekonferans Rele nan enfòmasyon: +1.877.411.9748 kòd patisipan # 7134323

KIYÈS: Michael Weinstein, Fondasyon Swen Sante SIDA
Parveen Kaur, MD, Doktè, Sant Swen Sante AHF (annatant)
Onorab. Jan Duran, Manm Konsèy, West Hollywood City Council (annatant)
Otto Yang, MD, Direktè Syantifik, AIDS Healthcare Foundation (annatant atravè telecon)

KONTAK: Ged Kenslea, AHF Sr Dir. of Communications (323) 791-5526 selilè
Lori Yeghiayan, AHF Assoc. Dir. of Communications (323) 377-4312 selilè

LOS ANGELES (16 AVRIL 2013)An repons a konfimasyon de lòt lanmò nan menenjit bakteri nan Sid Kalifòni, Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF) pral òganize yon TELECONFERANS Laprès Madi 16 Avril nan 3 pm Lè Pasifik la pou anonse ke li pral ofri vaksen menenjit gratis apati lendi 15 avril nan li AHF Famasi kote nan West Hollywood (8212 Santa Monica Blvd.) ak Hollywood (6210 Sunset Blvd.) ak li Sant Byennèt Gason AHF Hollywood (1300 N. Vermont Ave, Suite 407, Los Angeles 90027) bay nenpòt moun ki panse yo gen risk oswa ki te ekspoze. Pwotokòl vaksen an enplike yon dòz pou moun ki gen VIH negatif, ak yon sèl plis yon rapèl nan uit semèn pou moun ki gen VIH.

Enkyetid sou posib ekspoze ak transmisyon enfeksyon bakteri menengokòk nan popilasyon MSM Greater Los Angeles la te parèt apre yo te dyagnostike yon rezidan 33 an nan West Hollywood ak enfeksyon an ki te ogmante rapidman e ki te kite l sou sipò lavi yon ti tan apre li te ale nan White. Party, yon rasanbleman anyèl plizyè milye gason masisi nan Palm Springs pandan wikenn Pak la. Nan Samdi, la Los Angeles Times rapòte, "Ofisyèl lasante yo te di ke yo kwè epidemi an nan New York ap sikile pami gason ki fè sèks ak gason e ke souch patikilye sa a ka te transmèt atravè rankont entim."

KOTE pou vaksinasyon menenjit GRATIS AHF:

 • AHF Famasi/West Hollywood
  8212 Santa Monica Blvd., West Hollywood, CA, 90046
  Telefòn: P: (323) 654-0907
  Orè: M-Sam 10am jiska 7pm, Solèy
 • AHF Pharmacy/Sunset (Hollywood)
  6210 W. Sunset Blvd., Los Angeles, CA, 90028
  Telefòn: P: (323) 860-0173
  Orè: M-Sam 10am jiska 7pm, Solèy
 • Sant Byennèt Gason AHF Hollywood
  1300 N. Vermont Ave., Suite 407, Los Angeles, CA , 90027
  Telefòn: P: (866) 339-2525
  Orè: Lendi-Mèkredi-Jedi-Vandredi, 5:30pm jiska 9:00pm – Samdi, 9:30am – 5:00pm

TANPRI REMAKE CENTRE BYENNÈ GASON AHF FÈMEN MADI

POU ENFÒMASYON SOU PWOGRAM VAKSANS MEN AHF, TANPRI RELE:

 • Michael Zimmerman, Manadjè Pwogram, Pwogram Byennèt Gason AHF Hollywood
 • (NT) X-NAN-XNN X
 • AHF Main Switchboard (323) 860-5200
AHF Dekouraje nan Depatman Sante Piblik LA Endiferans nan ka menenjit yo
Pònografi pèdi ankò: Tribinal Federal admèt Patizan Mezi B ak Komite nan pwosè pònografi yo