LA Times: Film pònografi bese sevè depi lwa kapòt LA te pase

In Nouvèl pa AHF

LA Times
pa Kurt Streeter

AIDS Healthcare Foundation manifestasyon pou itilize kapòt nan pònografi deyò XBiz Awards nan Los Angeles. (Francine Orr / Los Angeles Times / 9 fevriye 2011)

Pèmi fim yo te bay pou tire pònografi nan Konte Los Angeles te tonbe a prèske zewo depi yo te adopte yon lwa ki mande aktè yo sèvi ak kapòt pandan lans.
Jiskaprezan ane sa a, sèlman de pèmi yo te bay pou filme pònografik, byen lwen pou yon endistri ki tipikman jwenn apeprè 500 pèmi chak ane, dapre Paul Audley, prezidan FilmLA, yon ajans san bi likratif ki sipèvize pèmi nan tout Konte Los Angeles. "Se yon gout apik," Audley te di, e li ajoute ke "tou de aplikasyon sa yo te vini nan mwa janvye."

Makonnen ak yon ogmantasyon aparan nan tal filme nan Konte Ventura ki tou pre - kote yon politisyen di ke kèk rezidan te plenyen pou "wè moun toutouni" pandan fim lans - diminisyon an te sezi sou pa inisye endistri pònografi ki depi lontan te deklare ke efò yo kontwole endistri yo. ta fini blese pòch Los Angeles la.

"Nou pa sezi pa sa," te di Diane Duke, chèf egzekitif Kowalisyon pou lapawòl, yon gwoup komès endistri fim. "Konpayi fim yo ap kòmanse chèche lòt zòn," andeyò San Fernando Valley, baz kay depi lontan pou pifò nan endistri a.

Duke te di ke Mezi B, òdonans votè Los Angeles yo te pase an Novanm pou mande pou itilize kapòt pandan fim fim, te kreye difikilte pou endistri a paske pifò konsomatè vle wè sèn san kapòt. Li te ajoute ke anpil konpayi fim yo tou senpleman ranvwaye pwodiksyon an, ap tann rezilta yo nan yon pwosè ki espere tande nan Tribinal Distri Ameriken an konteste mezi a sou rezon lib lapawòl. Nouvo lwa a egzije tou pou estidyo yo aplike nan Konte Los Angeles pou pèmi sante.

Michael Weinstein, prezidan AIDS Healthcare Foundation, ki tankou anpil lòt gwoup sante piblik te defann restriksyon yo avèk fòs, te di ke estidyo pònografi nan Los Angeles senpleman bezwen aksepte vòt la.

Prediksyon endistri a nan yon egzòd tal filme ki ta kreye yon twou ekonomik pwofon te "tande pa votè yo nan Konte LA, epi 57 pousan te vote pou Mezi B." Weinstein te di. "Nou ap viv nan yon demokrasi."

Weinstein te ajoute ke pa te gen okenn prèv endistri a te kòmanse tal filme yon lòt kote, ni yo te prèv yo ke eta ki tou pre tankou Nevada te pike yo pèmèt X-rated tal filme.

Men, pati nan Konte Ventura deja ap lite ak yon ogmantasyon nan pèmi fim pònografi depi lwa Los Angeles la te antre an vigè, Linda Parks, yon sipèvizè Konte Ventura te di. Parks te di ke moun ki abite nan yon katye li reprezante toupre Thousand Oaks yo fache paske konpayi ki soti nan Los Angeles te kòmanse tire epi "moun yo tande jemi ak jemi epi yo wè moun toutouni."

Sipèvizè a te di ke li ap planifye pou prezante lejislasyon ki baze sou Mezi B - ak yon lwa menm jan an nan Simi Valley - nan yon efò pou kontwole filme pònografi nan konte li a.

Manm Asanble Eta Isadore Hall (D-Compton) te pwopoze yon pwojè lwa Asanble ki sanble ak Mezi B ki ta kouvri tout Kalifòni.

N bès nan pèmi yo te premye rapòte pa Daily News nan Los Angeles.

Mizajou: Enfòmasyon sou menenjit ak enfòmasyon sou vaksen an
AHF Dekouraje nan Depatman Sante Piblik LA Endiferans nan ka menenjit yo