AHF: Demo vaksen menenjit Lendi nan WeHo

In Nouvèl pa AHF

15 avril 11:00am, AHF Pharmacy/West Hollywood

8212 Santa Monica Blvd., West Hollywood, CA, 90046

An repons a ka menenjit bakteri pami gason ki fè sèks ak gason (MSM) ki te afekte gason nan Los Angeles ak New York, AIDS Healthcare Foundation pral ofri vaksen menenjit gratis apati lendi 15 avril nan famasi AHF li a. lokal nan West Hollywood (8212 Santa Monica Blvd.) ak Hollywood (6210 Sunset Blvd.) ak AHF Hollywood Men's Wellness Center li a pou nenpòt moun ki panse yo gen risk oswa yo te ekspoze.

KISA: Demonstrasyon vaksen kont menenjit
AHF pou demontre VAKSEN MENENIT GRATIS an repons a ka menenjit ki ka touye moun pami gason-ki-fè-sèks-ak-gason (MSM)—Vaksen yo dwe ofri nan lokal famasi AHF (West Hollywood ak Hollywood) ak Sant Byennèt Gason AHF nan Hollywood.

KI LENDI, 15 avril 2013—-11:00am

KI KOTE: Demonstrasyon vaksen kont menenjit nan
AHF Famasi/West Hollywood

8212 Santa Monica Blvd., West Hollywood, CA, 90046
Telefòn: P: (323) 654-0907 Orè: M-Sam 10am jiska 7pm, Solèy

KIYÈS: Regina Burkis, Manadjè Famasi AHF/West Hollywood
Salvador Guillen, Global Advocacy Maketing Manager, Fondasyon Swen Sante SIDA
Lòt anplwaye AHF TBD

B-ROLL: Demonstrasyon vaksen menenjit nan Famasi AHF; opòtinite ki tou pre pou reyaksyon moun nan lari nan men pyeton nan West Hollywood

KONTAK: Ged Kenslea, AHF Sr Dir. of Communications (323) 791-5526 selilè
Lori Yeghiayan, AHF Assoc. Dir. of Communications (323) 377-4312 selilè

LOS ANGELES (15 AVRIL 2013) An konjonksyon avèk òf vaksen kont menenjit gratis apati lendi 15 avril pou nenpòt moun ki panse yo gen risk oswa ki te ekspoze, Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF) pral òganize yon DEMONSTRASYON VAKSANSYON pou MENINGIT la pou MEDIA. Lendi avril la, nan 11: 00 AM Pacific Time nan youn nan sit ki ofri vaksen gratis yo—famasi AHF li nan West Hollywood (8212 Santa Monica Blvd.). Pwotokòl vaksen an enplike yon dòz pou moun ki gen VIH negatif, ak yon sèl plis yon rapèl nan uit semèn pou moun ki gen VIH.

AHF pral ofri vaksen yo tou nan li AHF Famasi kote nan Hollywood (6210 Sunset Blvd.) ak li Sant Byennèt Gason AHF Hollywood (1300 N. Vermont Ave, Suite 407, Los Angeles 90027). Pwogram vaksinasyon gratis la vini an repons a dènye ka yon kalite menenjit bakteri ki kapab menase lavi ki te sikile nan gason ki fè sèks ak gason (MSM) nan New York, ki enfekte 13 moun epi touye sèt ladan yo. —e ki kounye a kite yon nonm Los Angeles sou sipò lavi.

“Kòm yon kontak sante piblik, AHF pral kounye a ofri vaksen menenjit la gratis nan Hollywood ak West Hollywood AHF Famasi nou yo ak nan Hollywood Men's Wellness Center nou an bay nenpòt moun ki panse ke yo gen risk oswa ki te ekspoze—patikilyèman, moun ki nan popilasyon an MSM," te di Michael Weinstein, prezidan Fondasyon Swen Sante SIDA. “Nou pare pou ofri jiska 10,000 vaksen gratis nan twa lokal AHF sa yo epi n ap konsidere ajoute lòt sit AHF si ta gen yon bezwen oswa yon demann. Mwen espere ke Depatman Sante Konte Los Angeles ak CDC pral monte tou sou plak la byen lontan anvan nou rive nan nivo sa yo, si nou jwenn yon bezwen pou fè sa.”

"Pwogresyon nan enfeksyon nonm sa a soti nan ekspoze posib li nan plasman li sou sipò lavi demontre menenjit menengokòk ka yon maladi trè rapid ak trè danjere," te di. Otto Yang, MD, Direktè Syantifik pou Fondasyon Swen Sante SIDA ak yon doktè Maladi Enfektye. "Sepandan, chans pou yon gwo epidemi maladi sa a relativman piti, epi enfekte anjeneral mande pou kontak pèsonèl sere ak ekspoze a likid kò yon moun ki enfekte. Menm jan ak ka yon elèv segondè ki an sante nan lekòl segondè Palisades ki te mouri nan menenjit menengokòk sa gen yon koup de ane, sa a gen plis chans youn nan ka izole ki parèt nan peyi Etazini chak ane. Sa te di, trajedi sa a sèvi kòm yon rapèl ke moun ki kwè yo gen risk yo ta dwe pran vaksen an, ki trè an sekirite ak efikas, ak antibyotik prophylactiques si yo te ka te gen yon gwo ekspoze resan. Moun ki gen pi gwo risk yo se moun ki gen anpil moun ki ekspoze sere, tankou elèv ki nan dòtwa oswa pèsonèl militè nan kazèn, ak moun ki gen sistèm iminitè febli. Gen presedan yon epidemi nan MSM nan New York, sepandan. Avèk kontak ak vaksen gratis nou yo, nou vle ankouraje prekosyon ak edikasyon, epi anpeche enkyetid oswa panik ki pa nesesè nan kominote a.”

KOTE pou vaksinasyon menenjit GRATIS AHF:

 • AHF Famasi/West Hollywood
  8212 Santa Monica Blvd., West Hollywood, CA, 90046
  Telefòn: P: (323) 654-0907
  Orè: M-Sam 10am jiska 7pm, Solèy
 • AHF Pharmacy/Sunset (Hollywood)
  6210 W. Sunset Blvd., Los Angeles, CA, 90028
  Telefòn: P: (323) 860-0173
  Orè: M-Sam 10am jiska 7pm, Solèy
 • Sant Byennèt Gason AHF Hollywood
  1300 N. Vermont Ave., Suite 407, Los Angeles, CA , 90027
  Telefòn: P: (866) 339-2525
  Orè: Lendi-Mèkredi-Jedi-Vandredi, 5:30pm jiska 9:00pm – Samdi, 9:30am – 5:00pm

POU ENFÒMASYON SOU PWOGRAM VAKSANS MEN AHF, TANPRI RELE:

 • Michael Zimmerman, Manadjè Pwogram, Pwogram Byennèt Gason AHF Hollywood
  (NT) X-NAN-XNN X
 • AHF Main Switchboard (323) 860-5200
 • www.freestdcheck.org
Pran Aksyon: Di Lejislatè CA yo pou yo Sipòte Kapòt Bill, AB 332
Menenjit: AHF pou ofri vaksen gratis