Lafrik di sid: 1,000 pwoteste kont koupe finansman US SIDA

In Mondyal, Lafrik di sid pa AHF

 

Rediksyon finansman PEPFAR te kontribye nan fèmti Lopital McCord ak klinik SIDA li nan Durban ansanm ak fen swen ak sèvis pou anpil pasyan SIDA ki deja sou tretman antiretwoviral (ART) ki te sove lavi.

DURBAN, AFRIK DI SID (18 mas 2013)-Ou estime 1,000 defansè ki soti nan SIDA Fondasyon Swen Sante (AHF) ak lòt gwoup SIDA ak kominotè nan Lafrik di sid te òganize yon mach defans vandredi 15 mas 2013 pou denonse dènye rediksyon finansman administrasyon Prezidan Barack Obama te fè bay la. Plan Ijans Prezidan pou Sekou SIDA (PEPFAR), pwogram mondyal SIDA Ozetazini enpòtan ki te sove dè milyon de vi atravè lemond.

Nan mitan mwa fevriye a, pandan Etazini te obsève dizyèm anivèsè PEPFAR, ke Prezidan George W. Bush te pwopoze an premye nan diskou li an 2003 sou Eta Inyon an, efè koupe devastatè—ak mòtèl— nan PEPFAR yo te kòmanse santi alantou an. mond. Nan bidjè ane fiskal 2013 li a, administrasyon Obama a koupe finansman pou PEPFAR—premye prezidan ameriken ki te janm diminye finansman mondyal pou SIDA. Yon efè imedyat nan Lafrik di sid: klinik la respekte SIDA (klinik Sini'kithemba) nan McCord Hospital nan Durban fèmen kòm rezilta nan redwi finansman mondyal ki gen ladan koupe PEPFAR yo.

Pwen bal sou koupe PEPFAR

  • rediksyon nan PEPFAR ap anpeche batay kont SIDA. Nan Lafrik di sid, fèmti anpil ONG ki gen ladan klinik ki bay tretman VIH ki gen ladan Sinik'ithemba nan Lopital McCord an pati akòz repiyans PEPFAR pou kontinye finansman. Fèmti Sinik'ithemba a te fè 4,000 adilt ki gen VIH ak 1,000 timoun ki t ap goumen pou jwenn yon kote pou resevwa swen ak tretman;
  • Koupe PEPFAR siyifi yon retrè sou SIDA pa Administrasyon Obama a; li montre ke administrasyon Obama a kwè ke lavi moun ki gen VIH pozitif yo ka dispansab;
  • Lide a nan "responsabilite pataje" oswa jistifye koupe lè li di gouvènman Sid Afriken an vle gen an komen nan repons VIH / SIDA li se tou senpleman yon eskiz. Nou ta dwe itilize TOUT resous ki disponib pou konbat SIDA e sa vle di gouvènman Etazini ap fè tout sa li kapab gouvènman Sid Afriken an ap fè tou sa li kapab fè tou. Li pa ta dwe yon sitiyasyon kote yon efò ranplase lòt oswa nan ka Sinik'ithemba nan McCord's, kite yon espas nan sèvis pou moun k ap viv ak VIH;
  • Lide "pwopriyetè" oswa "responsabilite pataje" se pa yon diskou ki te etabli pa peyi benefisyè yo men se reyèlman jis yon fason anpenpan pou di Etazini pa angaje nan kenbe kou a nan batay kont SIDA;
  • An retrospective, pwomès Prezidan Obama te fè pou ogmante tretman pou 6 milyon moun pa 2013 se te yon ka sèvis bouch ak pandering nan Jounen Mondyal SIDA. Nou ap chèche yon echèl mezirab nan tretman pa yon retrè sou SIDA;
  • Prèv ki montre tretman an fonksyone kòm prevansyon se espwa ak plan nou te vle depi plizyè ane pou nou wè yon fen nan SIDA. Ki jan nou ka rive nan yon fen nan SIDA si PEPFAR ak gouvènman ameriken an pa kenbe pwomès li yo?
  • Yon konsekans retrè Administrasyon Obama a sou SIDA se yon rediksyon nan finansman anviwon $220 milyon;
  • Nou mande pou yon finansman konplè nan PEPFAR; yon ogmantasyon nan tretman ak angajman renouvle pou kontinye asiyen resous nan batay kont VIH/SIDA.

"Nan tout kont, PEPFAR te gen yon siksè fòmidab, sove dè milyon de lavi pandan y ap sèvi kòm youn nan efò diplomasi ki gen plis siksè nan Amerik la nan dènye dekad la," te di. Michael Weinstein, Prezidan Fondasyon Swen Sante SIDA. "Sepandan, Prezidan Obama se tou premye prezidan ameriken ki koupe finansman mondyal SIDA, yon retrè wont nan yon moman kote, dapre Òganizasyon Mondyal Lasante, gen 6.8 milyon moun ki bezwen tretman kounye a men yo pa resevwa li, epi nan yon moman. lè n ap wè enpak reyèl tretman an sou sove lavi ak diminye nouvo enfeksyon."

Nan Ane Fiskal 2012, finansman federal pou SIDA mondyal te $6.63 milya dola. Bidjè Prezidan Obama pou ane fiskal 2013 la te pwopoze pou depanse 6.42 milya dola. "An tèm imen, diferans sa a reprezante 640,000 moun ki gen VIH / SIDA ki ta ka resevwa tretman SIDA pou sove lavi pou yon ane," Weinstein te ajoute.

Yo nan lòd yo kraze chèn nan nan nouvo enfeksyon, ekspè politik yo dakò ke echèl la toupatou ogmante tretman ak tès yo bezwen; sepandan, yon majorite nan PEPFAR ki egziste deja ak lòt lajan mondyal SIDA yo toujou pa depanse sou sa. “Omwen 50% finansman dwe konsantre sou tès ak tretman,” te ajoute Tom Myers, Chèf Afè Piblik AHF. “Epi byenke nou ka rive jwenn sis milyon moun sou tretman ane sa a, nimewo sa a tou senpleman pa ase pou mennen nou nan 'Jenerasyon ki pa gen SIDA' Prezidan Obama pandan ke gen 34 milyon moun ki gen VIH/SIDA atravè lemond.

Malerezman, objektif Prezidan Obama ki gen anpil valè pou yon 'Jenerasyon san SIDA'—ki te resevwa sèlman yon ti kout je nan diskou li a sou Eta Inyon an le 12 fevriye—pa gen anpil chans pou yo reyalize.

Background sou PEPFAR

Depi kreyasyon PEPFAR anba Prezidan George W. Bush an 2003, angajman Etazini te pran anvè SIDA mondyal te grandi soti nan mwens pase 1 milya dola pou rive nan nivo jodi a, e rezilta sovtaj yo pa t jis yon mirak. Nan konbat yon maladi ki afekte plis pase 34 milyon, jenerozite Etazini jodi a ede bay tretman pou plis pase 5.2 milyon moun ki gen VIH/SIDA atravè lemond, anpeche lanmò twò bonè epi pandan l ap ede anpeche plizyè milyon nouvo enfeksyon VIH. Sepandan, ogmantasyon finansman yo te bloke anba Prezidan Obama, malgre apwobasyon Kongrè a pou ogmante depans - ki apwobasyon Lè sa a, Senatè Obama te sipòte tou. Kounye a, kòm Prezidan, Obama ap prezide retrè Amerik la sou mondyal SIDA.

Ane pase a, rediksyon Obama te fè nan PEPFAR te mennen nan yon desizyon nan Lafrik di sid pou fèmen Lopital McCord ak klinik respekte SIDA li nan Durban. Iwonilman, aksyon sa a te vini anviwon kèk mwa apre Prezidan Obama te anonse ke Etazini ta ogmante angajman li nan konbat SIDA nan bay tretman pou jiska 6 milyon moun pa 2013. Sepandan, pwopozisyon bidjè li pou ane fiskal 2013 te endike ke Administrasyon an. aktyèlman koupe finansman pou PEPFAR ak gen entansyon ogmante kontribisyon nan la Fon mondyal pou konbat SIDA, tibèkiloz ak malarya. Kòm yon konsekans chanjman yo pwopoze yo, finansman konbine pou tou de pwogram yo ta siyifikativman redwi pa apeprè $ 220 milyon, sa ki lakòz inevitableman sèvis redwi ak tretman pou moun k ap viv ak VIH nan lemonn.

AHF make Jounen Nasyonal Konsyantizasyon VIH/SIDA
AHF anonse gayan konkou Festival Film Vail