Ewòp: 25,000 k ap viv ak VIH Trete pa AHF

In Mondyal pa AHF

 

Nan yon rejyon nan mond lan ki pa gen anpil aksè a tretman, AHF - an patenarya ak gouvènman lokal yo - bay swen pou lavi VIH/SIDA atravè plis pase 40 sit nan Ikrèn ak Larisi.
Nan Estoni, Lityani ak Netherlands: tès VIH, kapòt ak maketing sosyal enpòtan AHF ofri yo rive jwenn dè santèn de milye moun ki nan bezwen.

Olga se yon manm aktif nan rezo Estonian moun k ap viv ak VIH k ap ede distribye kapòt bay moun ki abite nan refij ki nan Tallinn.

Ak VIH k ap monte ak ti aksè nan tretman, bezwen an pou sove lavi tretman anti-retwoviral (ART) nan Ewòp lès ap grandi. Dapre UNAIDS, ant 2001 ak 2011, kantite moun k ap viv ak VIH nan Ewòp lès ak Azi Santral ogmante soti nan 970,000 a 1.4 milyon dola. Malgre sa, sèlman anviwon 25% moun ki kalifye pou tretman VIH ap resevwa li.

Prezans AHF nan Ewòp lès la te kòmanse nan Ikrèn kote Fondasyon an te louvri premye sant swen sante ART li nan rejyon an an patenarya ak gouvènman lokal la an 2009. Depi lè sa a, sit tretman yo te pouse atravè rejyon an e kounye a, gen plis pase 40 sit nan Larisi ak Ikrèn. ak yon nouvo sant swen sante yo louvri nan Narva, Estoni pita nan sezon prentan sa a. Peyi kote AHF te sipòte defans ak distribisyon kapòt se Ikrèn, Estoni, Lityani, Netherlands, Lagrès ak Pòtigal.

Efò tès VIH tankou sa a nan Lityani yo trè enpòtan pou konekte moun ki teste pozitif nan swen pou sove lavi yo.

Ikrèn

6,505 - Kliyan adilt
104 – Pedyat
23 sit

Mwen trè fyè de patnè nou yo nan Larisi ak Ikrèn ki te kontribye nan etap enpòtan sa a,” te di Zoya Shabarova, Chèf Biwo Ewòp AHF la. “Nou pral kontinye travay ansanm ak bèl patnè nou yo pou rann tretman disponib pou tout moun epi pou fè tretman bon jan kalite nòmal nan rejyon an – kèlkeswa defi li kapab.

AHF bay 6,505 granmoun k ap viv ak VIH/SIDA ak 104 kliyan pedyatrik nan Ikrèn nan 23 sit tretman nan Vinnystia oblast, Mykolayv oblast, Luhansk oblast, Crimea, Kyèv ak Odessa.

Nan Ewòp lès, piki dwòg gaz epidemi an, osi byen ke transmisyon ale nan patnè seksyèl yo nan moun ki enjekte dwòg transmisyon yo nan patnè seksyèl yo nan moun ki enjekte dwòg. Yo estime ke plis pase 20% nan itilizatè piki-dwòg nan Ikrèn yo panse yo dwe VIH-pozitif (ONUSIDA). Gen anpil defi pou bay swen VIH/SIDA nan Ikrèn, tankou rezistans nan kòmanse tretman antiretwoviral pou itilizatè dwòg.

Larisi

AHF ap travay ak patnè lokal yo nan Larisi depi 2010. Konsantre a se sou amelyore aksè a ART ak fè tès VIH rapid gratis nan ak alantou gwo zòn metwopolitèn St. Petersburg ak Yekaterinburg. Ansanm ak patnè Ris AHF te travay di pou simonte defi yo ki souvan kanpe nan wout la nan aksè nan tès ak tretman fasil nan anpil pati nan peyi a.

Estoni

AHF te opere nan Estoni an patenarya ak Rezo Estonyen Moun k ap viv ak VIH depi fevriye 2009 fè tès rapid VIH nan anviwònman kontak ak klinik rediksyon domaj, distribye kapòt gratis ak refere kliyan pozitif nan swen sante. AHF aktif nan tout peyi a nan zòn ki pi frape pa epidemi an, tankou Tallinn, Narva, Tartu, Kohtla-Järve, Narva-Jõesuu, Pärnu, Jõhvi ak Kiviõli.

Lityani

An 2010, AHF te kòmanse travay nan Lityani atravè yon patenarya ak Demetra, yon òganizasyon VIH/SIDA ki baze nan Vilnis. Ansanm, AHF ak Demetra bay tès VIH mobil pou gwoup ki difisil pou jwenn yo, distribisyon kapòt gratis, maketing sosyal ak defans sou pwoblèm tretman ak aksè tès yo.

Netherlands

Operasyon mondyal AHF yo gen biwo santral li nan Amstèdam, kote òganizasyon an te fèk louvri yon magazen Out of the Closet Thrift – premye kote ki andeyò Etazini – ki bay tès VIH gratis tou.

AHF komemore Jounen Entènasyonal Fanm yo
(One Stop) Thrift Shop - [Macklemore Parody/Out of the Closet]