Kongrè a mete pye anba sou finansman dwòg SIDA ki koute chè

In Pledwaye, Nouvèl pa AHF

 

AHF di Gilead ak manifakti dwòg SIDA yo dwe ranpli espas finansman ADAP ak rediksyon pri

Lejislasyon Lachanm ak Sena te pase ki pral finanse pwogram gouvènman yo pou rès ane fiskal 2013 la limite depans pou Pwogram Asistans Medikaman SIDA (ADAP) nan apeprè $900 milyon. Ak ogmantasyon pri pou medikaman pou SIDA depase finansman pou ADAP, presyon an se sou Gilead - pi gwo konpayi dwòg SIDA nan peyi a - ak lòt manifakti dwòg SIDA yo diminye pri yo nan lòd yo anpeche lis datant pou swen pou sove lavi. Stribild Gilead a te apwouve FDA an Otòn 2012 a yon pri Yo Vann an Detay de $28,500 pou chak ane, sa ki fè li dwòg konbinezon VIH ki pi chè sou mache a.

WASHINGTON (27 mas 2013) Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF) rele jodi a Galarad Syans, Inc. ak lòt manifakti medikaman pou SIDA pou diminye pri pou Pwogram Asistans Medikaman SIDA (ADAP) ki ap dirije nan tout peyi a apre yon limit finansman pou pwogram Kongrè a te fikse nan lejislasyon ki finanse gouvènman an pou rès ane fiskal 2013 la. San yo pa aksyon konpayi dwòg yo ak eta yo pou negosye pri ki pi ba yo, lis datant ADAP yo ka kite otan 8,000 moun atravè plizyè eta san aksè a tretman pou sove lavi yo.

“Apre plizyè ane nan ogmante finansman pou ADAP nan espwa pou asire aksè a swen pou sove lavi pou moun ki gen VIH/SIDA, sèlman pou wè lajan an ale pou peye pou nouvo medikaman ki twò chè ak sibvansyone bonis milyon dola pou PDG endistri dwòg yo, Kongrè a te finalman mete li. Pye atè e li di ase ase,” Prezidan AHF te di Michael Weinstein. "Kounye a se Gilead, pi gwo ak pi pwofitab manifakti dwòg SIDA nan peyi a, ak lòt konpayi dwòg SIDA pou redwi pri yo pou evite lis datant ki ka touye moun."

Tim Boyd, Direktè Règleman Domestik AHF di, “Gilead te trete finansman gouvènman an pou ADAP yo kòm yon bank piggy pèsonèl li yo, ki montre yon ti konsiderasyon pou enpak politik pri medikaman li yo sou aksè nan swen pou moun ki gen VIH/SIDA. “Nan yon epòk kote prèske dis mil moun te sou lis datant pou dwòg SIDA, Gilead t ap peye CEO li a, John Martin, plis pase 54 milyon dola pa ane, sa ki fè l se dizyèm pi gwo CEO nan konte a. Koulye a, sou wout pou pwochen kriz sa a - si li pa evite - salè Martin a te sote nan plis pase $ 90 milyon dola. Li klè, Gilead kapab gen mwayen pou l aji yon fason responsab lè li bese pri pou plis moun pa refize jwenn tretman pou sove lavi yo.”

Background sou ADAP ak Aksyon Kongrè a

Kongrè a te pran aksyon drastik pou ogmante finansman pou ADAP yo, menm lè pri a nan medikaman yo itilize nan pwogram yo te kontinye ap monte. Pa egzanp, nan mwa avril 2011, kongrè a te ogmante bidjè ADAP yo pa $48 milyon, pi gwo ogmantasyon nan yon sèl ane pou pwogram nan nan prèske yon dekad. Anplis de sa, ane pase a, depatman Sante ak Sèvis Imen (HHS) te transfere $30 milyon dola nan "finansman ijans" nan ADAP yo pou ede abòde lis datant k ap grandi.

Dapre National Alliance of State and Territorial AIDS Directors (NASTAD) nan rapò 2012 li sou ADAP yo, depans pou dwòg pa pwogram yo te ogmante plis pase nèf fwa (806%) depi 1996, prèske twa fwa to kwasans kliyan sou sa a. menm peryòd (341% ogmantasyon ant 1996 ak 2011). Analiz entèn AHF sou dènye tandans pri medikaman yo te jwenn ke, depi ane 2000, pri mwayèn nouvo medikaman VIH/SIDA ogmante prèske 70 pousan.

Rev. Al Sharpton ak mizisyen ki genyen prim Grammy yo rantre nan "Keep the Promise" NYC
Kansas - Di Lejislatè Ou yo Vote 'NON' sou Karantèn Pasyan VIH/SIDA!