Yon etap enpòtan AHF: Plis pase 200,000 moun nan Swen atravè lemond

In Nouvèl pa AHF

 

AIDS Healthcare Foundation (AHF), pi gwo òganizasyon mondyal SIDA, ap trete kounye a plis pase 200,000 moun tout laj sou kat kontinan.

Ozetazini, kote AHF te lanse an 1987, san bi likratif la ap sèvi plis pase 35,000 moun atravè plis pase 30 enstalasyon nan sis eta atravè nasyon an; Ekspansyon rapid nan sid Etazini vize kantite disproporsyone nouvo dyagnostik VIH

Pandan plis pase 25 ane, AIDS Healthcare Foundation (AHF) te fè tretman, tès ak defans VIH/SIDA aksesib epi abòdab pou tout moun ak nenpòt moun ki bezwen li. Sa ki te kòmanse kòm yon aksyon de baz te lanse nan Los Angeles an 1987 te vin tounen yon òganizasyon atravè lemond k ap opere nan 28 peyi atravè mond lan. Kounye a Fondasyon an depase yon etap enpòtan enspirasyon: plis pase 200,000 kliyan anrejistre ak AHF kounye a epi yo ap resevwa tretman oswa swen aksesib nan peyi yo.

"Nou tout nan AHF fyè dèske nou rive nan etap enpòtan sa a epi nou vle eksprime rekonesans nou bay anplwaye yo, patnè, pasyan yo, sipòtè yo ak tout manm kominote AHF atravè mond lan paske yo te rann li posib," te di Michael Weinstein, Prezidan. nan Fondasyon Swen Sante SIDA. “Pandan nou komemore moman sa a kòm yon reyalizasyon enpòtan, li se tou yon rapèl solanèl pou moun ki rete san aksè a tretman VIH/SIDA ki sove lavi yo ak sou konbyen travay ki gen pou fèt toujou. Nou p ap sispann jiskaske chak moun k ap viv ak VIH ap resevwa tretman epi nou wè zewo nouvo enfeksyon ak zewo lanmò nan VIH/SIDA.”

AIDS HEALTHCARE FOUNDATION: A Brief History

Lè li te kòmanse an 1987, AHF se te Fondasyon Hospice SIDA, e prensipal objektif operasyon an se te bay swen espesyalize pou moun k ap viv ak SIDA, yon maladi ki, nan epòk sa a, yo te konsidere kòm yon santans lanmò. AHF te defann san pran souf pou dwa moun ki soufri VIH/SIDA pou yo mouri ak diyite ak ti doulè ke posib nan yon anviwònman ki aksepte.

Chris Brownlie Hospice te louvri nan dat 26 desanm 1988 - premye ospis espesyalize nan Los Angeles, ki te rele pou youn nan ko-fondatè AHF, ekriven ak aktivis Chris Brownlie, ki te mouri anba SIDA mwens pase yon ane apre ouvèti a. ospis sa a. De lòt hospics AHF, Carl Bean House ak Linn House, te louvri an 1992 ak 1995, respektivman.

Nou p ap sispann jiskaske chak moun k ap viv ak VIH ap resevwa tretman epi nou wè zewo nouvo enfeksyon ak zewo lanmò nan VIH/SIDA.

Kòm opòtinite medikal pou jere VIH te vin pi disponib, AHF te chanje misyon li soti nan bay swen konpasyon pou moun ki mouri nan VIH/SIDA pou ede yo viv byen ak maladi a atravè swen medikal avanse. Chanjman filozofik sa a te make ak chanjman nan non Fondasyon an nan AIDS Healthcare Foundation an Jiyè 1990. Nouvo konsantrasyon sou swen sante a te mennen nan fondasyon AHF Healthcare Centers, Wellness Centers, ak Positive Care Network, premye pwogram swen jere kapital nan peyi a. pou moun k ap viv ak VIH.

An jiyè 2000, AHF te ale nan Konferans Entènasyonal SIDA nan Durban, Lafrik di sid, kote manm Fondasyon an te mete tèt ansanm ak patnè lokal yo ak aktivis yo pou bay Sid Afriken yo tès yo nan Durban. Ane annapre a, AHF Global te etabli, epi an 2002 premye klinik swen sante òganizasyon an andeyò Etazini - Klinik Ithembalabantu "People's Hope" - te louvri nan Durban, Lafrik di sid.

Nan mwa janvye 2013, AHF te louvri pi gwo etablisman medikal li an deyò Etazini nan Lukaya, Uganda. Nouvo etablisman UGANDA CARES la gen ladan yon konplèks komèsyal ak rezidansyèl adjasan ki pral sipòte finansyèman sèvis medikal nan sant swen sante Lukaya epi tou ankouraje otonòm sosyo-ekonomik ak devlopman biznis nan pi gwo kominote a.

Yon atik nan jounal Uganda Daily Monitor soti 21 janvye 2013 sou ouvèti 18 janvye yon klinik ak konplèks komèsyal Lukaya.

Jodi a, pwogram mondyal AHF bay sèvis nan 28 peyi nan Lafrik, Azi, Ewòp, Amerik Latin, ak Karayib la, epi travay nan anpil lòt peyi yo ap devlope kounye a atravè patenarya lokal ak òganizasyon gouvènman an ak òganizasyon non-gouvènmantal. Kowòdinasyon mondyal sa a bay tretman ak swen pou 202,779 kliyan AHF yo – epi chak 1 konte.

Li te fèt nan USA a - AHF sèvi plis pase 35,000 kliyan US

Kliyan - 35,709
Sant Byennèt - 13
Sant Swen Sante - 22

Sèvis swen sante ki disponib kounye a:
Kalifòni
District of Columbia
Florid
Georgia
Ohio
Texas

Sèvis Swen Sante ap vini byento:
Louisiana
Mississippi
New York

Depi etablisman li nan Sid Kalifòni nan fen ane 1980 yo, AHF te grandi pou fè yon enpak nan sèt eta US - Kalifòni, Florid, Georgia, New York, Ohio, Texas, ak Washington, DC - ak ekspansyon kontinye deja sou pye nan lòt eta yo, patikilyèman nan rejyon sid ki gen anpil frape.

Fondasyon an opere kounye a 13 Sant Byennèt ak 22 Sant Swen Sante nan Etazini, kote 35,709 kliyan ap resevwa tretman ak sèvis swen. Anvan sa, AHF te ofri sèlman sèvis swen sante nan Kalifòni ak Florid, men ouvèti AHF Blair Underwood Healthcare Center nan Washington, DC nan mwa septanm nan 2009 te kòmansman yon ekspansyon rapid Etazini.

Doktè Wayne Chen ak Doktè Sunil Bhat koupe riban nan dènye Sant Swen Sante Ohio nan Columbus nan dat 7 janvye 2013.

Vize prevalans ogmante dyagnostik VIH nan eta Midwès ak sid, AHF te louvri de sant swen sante nan Texas, youn nan Georgia, ak youn nan Ohio an 2012. Nan Jou Valentine a 2013, Fondasyon an te elaji swen li nan Ohio ak ouvèti yon Byennèt. Sant nan Columbus ki ofri tretman pou tout STD. Ouvèti k ap vini tou nan Mississippi ak Louisiana.

Rodney Wright, Prezidan Konsèy Administrasyon AHF di, “Anpil zòn nan Deep South genyen yon pati disproporsyone nan nouvo ka VIH, yo souvan gen mwens finansman, epi yo souvan neglije. "Mwen kontan ke AHF ap eseye ranpli bezwen sa a pa kontinye ekspansyon nan zòn sa yo."

Chak 1 Konte: 200,000 nan AHF Care atravè lemond
Soti nan magazen an Closet, famasi nan Short North planifikasyon ouvèti ete