AHF komemore Jounen Entènasyonal Fanm yo

In Mondyal pa AHF

Los Angeles, CA (8 mas 2013) – Nan Jounen Entènasyonal Fanm yo, AIDS Healthcare Foundation onore 15 milyon fanm yo estime ap viv ak VIH/SIDA atravè mond lan. Nou salye tout fanm ak tifi ke nou trete nan chak rejyon nou opere: Etazini, Lafrik, Azi, Amerik Latin/Karayib ak Ewòp lès epi ankouraje chak fanm pou yo fè tès pou VIH. AHF pran angajman pou l bay fanm yo zouti pou pwoteje tèt yo ak patnè yo epi pou yo viv lavi ki pi an sante posib. Nou te goumen pou epi n ap kontinye goumen pou asire ke tout fanm ansent ki gen VIH yo resevwa tretman ak yon kou konplè e kontinyèl nan tretman anti-retwoviral (ART) pou pwoteje sante timoun nan ak sante manman an.

Globalman, yo estime 52% nan kliyan AHF yo se fanm ak apeprè 47% nan tout pasyan pedyatrik ki nan swen AHF yo se fi. San konte Etazini, yo estime 96,660 fanm ki pran swen AHF yo sou tretman antiretwoviral. Rejyon ki gen pi gwo pousantaj fanm ki trete pa AHF se Lafrik, kote VIH/SIDA se lajman yon epidemi jeneralize.

Manm Kongrè Henry Waxman Reyinyon sou Cure pou VIH
Ewòp: 25,000 k ap viv ak VIH Trete pa AHF