Antre nan AHF - Sipòte yon Petisyon pou Sispann Rediksyon Finansman Mezon Blanch nan Sante Global

In Pledwaye pa AHF

 

Dirijan fondasyon mondyal san bi likratif AIDS Healthcare Foundation (AHF) ap sipòte petisyon elèv ki fèt nan Yale ki vize pou sispann koupe finansman Mezon Blanch nan pwogram tankou PEPFAR — rediksyon finansman 2012 te deja menase operasyon plizyè sant tretman VIH/SIDA nan Lafrik di sid, kote mondyal la. Fado SIDA se pi wo a ak 5.6 milyon moun k ap viv ak viris la

Prezidan Barack ObamaDiskou 12 fevriye sou Eta Inyon an te make 10yèm anivèsè PEPFAR, Plan Ijans Prezidan Ameriken an pou Sekou SIDA, ki te lanse an 2003 anba Prezidan George W. Bush kòm yon efò vize pou diminye prévalence VIH/SIDA atravè lemond. Pandan diskou sou Eta Inyon an, Obama te anonse siksè plan an e li te di ke, si la Plan PEPFAR Entwodwi nan Jounen Mondyal SIDA (1 Desanm) 2012 se respekte, yon jenerasyon ki pa gen VIH ka akonpli nan tou piti 3-5 ane. Sepandan, sa Prezidan an pa t diskite se te koupe finansman PEPFAR nan ane ki sot pase a ki te mennen nan prevwa fèmen omwen de sant tretman VIH/SIDA nan Lafrik di sid, peyi ki gen pi gwo fado SIDA nan mond lan ak 5.6 milyon moun. la ap viv ak VIH/SIDA. Anplis de sa, Administrasyon Obama a prevwa yon rediksyon 79% nan finansman PEPFAR pou peyi Letiopi ki gen anpil fwa.

Bidjè Prezidan an pou ane fiskal 2013 la endike rediksyon ki ta ka lakòz yon rediksyon total $220 milyon nan finansman pou PEPFAR ak Fon mondyal pou konbat sida, tibèkiloz ak malarya. AIDS Healthcare Foundation (AHF) Prezidan Michael Weinstein te di nan yon deklarasyon resan sou retrè Obama a sou batay mondyal kont SIDA ke ane fiskal 2013 la prevwa redwi nan finansman federal kont SIDA a $ 6.42 milya soti nan bidjè 2012 a nan $ 6.63 milya dola ki egal a yon pèt swen pou 640,000 moun k ap viv ak VIH/SIDA. pou yon ane.

Ankouraje nan aksyon pa enkongriyans sa a nan diskou ak reyalite, yon gwoup elèv ki soti nan Yale Inivèsite nan New Haven, CT ki te dirije pa chapit Inivèsite a nan la Student Global Health & AIDS Coalition rasanble nan sipò a petisyon entwodwi pa Patenarya Global SIDA sou 14 fevriye jiska la Mezon Blanch lan sit entènèt. Petisyon an tou de felisite Prezidan an pou "plan anbisye" li yo, men tou li te ankouraje l pou l kenbe pwomès sa yo lè l asire tout finansman ki nesesè pou reyalize objektif ki endike yo disponib pou "pwogram ki baze sou prèv, ki sove lavi VIH/SIDA" atravè mond lan. Elèv Yale yo te sipòte apèl a aksyon sa a nan dat 15 fevriye ak “Obama, Don't Break Our Hearts!,” yon rasanbleman nan tout kanpis la ki te ogmante konsyantizasyon pou finansman ki nesesè anpil nan risk alafwa pou PEPFAR ak Fon Global la. Apati maten 25 fevriye a, petisyon an te gen yon ti kras plis pase 1,300 siyati - petisyon an, tankou tout petisyon ki te soumèt atravè www.whitehouse.gov, mande 100,000 siyati anvan 16 mas pou atire atansyon Mezon Blanch lan.

AHF ap sipòte defans debaz la ki fèt nan Inivèsite Yale epi li ankouraje tout moun pou SIYEN PETITYON AN mande devouman resous pou asire yon jenerasyon ki pa gen VIH. Pou aprann plis sou mouvman ki te dirije pa Branch Yale nan Student Global Health &AIDS Coalition, gade yo YouTube videyo epi vizite yo Facebook paj.

Tout foto yo se koutwazi Yale Student Global Health & AIDS Coalition

AHF make etap enpòtan nan tès plis pase 1 milyon moun atravè lemond pou VIH an 2012
Gilead vire evade taks ki sipòte taks ak patant Hep C nan Iland