Antre nan AHF nan sipòte petisyon bay Administrasyon Obama ankouraje liberasyon gerizon Epatit C

In Pledwaye pa AHF

 

AIDS Healthcare Foundation (AHF), pi gwo òganizasyon mondyal SIDA, ap sipòte yon petisyon ki mande Administrasyon Obama a ankouraje koperasyon ant de konpayi dwòg ki, ansanm, gen yon gerizon pou Epatit C ki an sekirite pou pasyan yo - youn nan konpayi yo nonmen yo, Gilead Sciences, refize kolabore epi sèlman ofri medikaman eksklizif li yo Epatit C, ki poze yon pi gwo risk pou pasyan yo.

Dirijan mondyal san bi likratif Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF) ap mande tout moun ki gen plis pase 13 an pou yo siyen a petisyon poze Obama White House semèn pase a pa la Kowalisyon HCV pou gerizon an ki ankouraje Administrasyon an pou pran yon wòl nan ankouraje de konpayi dwòg - New Jersey ki baze sou Bristol-Myers Squibb ak Gilead Sciences ki baze nan Kalifòni. Inc. — pou kolabore sou gerizon efikas ak san danje pou Epatit C ki fèt ak yon konbinezon medikaman de konpayi yo posede. Sepandan, Gilead refize kolabore pou bay pati pa l nan gerizon sa a ki nesesè pou yon maladi ki ofisyèlman vin pi mòtèl pase SIDA - olye pou yo pataje revni ki soti nan gerizon an ansanm, Gilead kontinye ap mete restriksyon sou opsyon pou moun ki soufri Hep C. nan tretman an prezan ak pousantaj siksè ki ba li yo ak efè segondè fizik piman bouk.

Kowalisyon HCV pou gerizon an te soumèt petisyon an bay Mezon Blanch lan 19 fevriye anba gidans Pasyan HCV ak defansè Margaret Dudley. Apèl nan aksyon an - ki mande Prezidan Obama pou l antre epi ankouraje koperasyon ant konpayi dwòg yo pou dedomajman pou tout moun ki soufri HCV - mande pou 100,000 siyati nan 30 jou pou atire atansyon Prezidan an oswa yon lòt anplwaye Mezon Blanch lan. Apati apremidi 25 fevriye a, petisyon ki te gen prèske semèn nan te genyen yon ti kras plis pase 3,000 siyati.

“Pandan ke Gilead kenbe koperasyon yo nan yon efò pou peze chak dènye nikèl nan konbinezon dwòg sa a sove lavi, dè milyon de moun atravè mond lan ap mouri nan konplikasyon ki gen rapò ak Epatit C, oswa, nan pi bon, yo ap sipòte ak douloure ak danjere. efè segondè fizik nan tretman ki disponib kounye a, "te di Timothy Boyd, Direktè Règleman Domestik AHF. "Pèsonn pa ta dwe mouri nan yon kondisyon lè yon gerizon egziste - nou tout dwe kanpe ansanm epi mande èd Prezidan Obama nan mete fen nan enpas ki koute chè sa a ak anpeche lanmò sa yo evite."

Kounye a, plis pase 170 milyon moun atravè lemond ap viv ak Epatit C, ak plis pase 4 milyon nan yo nan Amerik la. Maladi a te depase SIDA nan kantite moun li touye chak ane, e li te vin rezon prensipal pou transplantasyon fwa nan moun ki soufri li. Gen kèk moun ki konnen yo te jwenn yon gerizon pou maladi a epi yo ka disponib pou pasyan yo si se pa pou refi tèt di Gilead pou kolabore ak BMS, yon refi ki te motive sèlman pa menm avaris antrepriz ki te mennen Gilead ogmante pri kat nan li yo. Medikaman VIH nan kòmansman ane sa a.

BMS te premye revele nan Novanm 2012 gerizon 100% pou Hep C te jwenn lè dwòg BMS la. Daclatasvir te konbine avèk Galaad la sofosbuvir — Yo te jwenn konbinezon medsin tout-oral la konplètman geri kondisyon an nan jis 12 semèn ak efè segondè minim, e li te pwouve efikas pou Hep C tip 1 ak rezilta menm jan an prevwa pou kalite 2 ak 3. Kounye a, Hep C lye ak apeprè 12,000. Lanmò US chak ane, ak konbinezon chimyo-style de dwòg yo itilize kounye a geri sèlman apeprè 40 pousan nan pasyan Hep C, epi li makonnen ak efè segondè enfimite tankou amnésie, anemi grav, doulè nan kò, ak kè plen. Yon vis-prezidan ansyen nan BMS, Doktè Douglas J. Manion, te di ke konpayi li a ta "anvi" patisipe ak Gilead sou gerizon an, men "jiska prezan, yo pa t vle angaje yo nan koperasyon sa a."

Antre nan AHF ak HCV Coalition for the Cure pou mande pou yo divilge gerizon Hep C sa a ki sove lavi yo – SIYEN PETITYON AN jodi a! Pou aprann plis sou gerizon an epi gade yon videyo ki soti nan anons petisyon an, vizite sit entènèt HCV Coalition nan www.hepc-cured.com.

Pwen Enpòtan: AHF peyi Letiopi - Tretman, Tès, ak Prevansyon sou kòn Afrik la
AHF make etap enpòtan nan tès plis pase 1 milyon moun atravè lemond pou VIH an 2012