AHF make etap enpòtan nan tès plis pase 1 milyon moun atravè lemond pou VIH an 2012

In Mondyal, Nouvèl pa AHF

 

AIDS Healthcare Foundation, pi gwo AIDS san bi likratif mondyal la, te depase yon etap enpòtan nan ane 2012 lè li te teste plis pase yon milyon moun atravè mond lan pou VIH - moun ki te teste pozitif pou viris la nan aksyon tès sou kat kontinan atravè mond lan te imedyatman lye ak tretman. ak swen.

Depi lontan yo te konsidere tès VIH woutin kòm pwen depa pou sispann epidemi mondyal VIH/SIDA a, epi AIDS Healthcare Foundation (AHF), pi gwo òganizasyon mondyal SIDA a, te travay san pran souf nan objektif pou "teste plizyè milyon" epi konekte moun ki teste. pozitif pou VIH pou pran swen. An 2012, avèk klinik ak sant swen sante ki te sipòte AHF ki te opere nan 28 peyi sou kat kontinan an konjonksyon avèk patenarya enpòtan ak òganizasyon lokal non-gouvènmantal (ONG) ak ministè sante, Fondasyon an te teste plis pase yon milyon moun atravè mond lan nan yon yon sèl ane.

Yon evènman tès nan Jounen Mondyal SIDA 2012 (1 desanm 2012) nan Umlazi, Lafrik di sid.

Atravè evènman tès ak inisyativ nan pwovens Lazi, Lafrik, Amerik Latin, Ewòp, ak Amerik di Nò, AHF teste 1,061,865 moun. Nan moun sa yo, 43,981 te teste pozitif pou VIH epi yo te imedyatman lye ak tretman ak swen. Sa a se yon pwogrè anbisye nan total tès ane anvan yo — 699,512 moun te teste an 2011, ak 513,768 te aprann sitiyasyon yo an 2010 — ki montre aksan AHF te mete sou tès kòm pòtay nan tretman ak konesans sovtaj sou pwoteje tèt ou ak. patnè yon moun.

Ajantin – youn nan dernye peyi patnè AHF yo – te òganize premye evènman tès li yo ki te sipòte pa AHF nan Jounen Mondyal SIDA 2012 (1ye desanm 2012) nan vil Rosario, kote AHF Ajantin te etabli yon nouvo rekò Guinness Mondyal pou pifò moun ki te fè tès la. VIH nan yon vil nan yon sèl jou lè w teste 3,733 moun nan 8 èdtan

“Kèlkeswa kote n ap fè tès sou latè, AHF te toujou jwenn menm verite a: Moun vle pran swen tèt yo, fanmi yo ak patnè yo. Lè nou ofri tès VIH gratis bay kominote a nan yon fason pratik ak aksesib—si nan Sid Florid oswa nan Lafrik di sid—manm kominote a vini paske yo konnen ki jan ijan pou yo fè tès la,” Prezidan AHF Michael Weinstein di. "Nou pral kontinye bay aksè fasil nan tès egzat, rapid atravè mond lan pou plizyè milyon plis ka konnen sitiyasyon yo - paske se premye etap la nan kraze chèn enfeksyon an ak kanpe epidemi an."

Yon aksyon tès 2012 nan Jounen Mondyal SIDA 2012 (1 desanm 2012) nan Chongqing, Lachin.

Karannèf pousan nan moun ki te fè tès atravè AHF an 2012 se te fanm, prèske matche ak kantite gason ki te konte pou lòt 51% moun ki te teste yo. Nan moun ki te teste yo, yo te jwenn yon pi gwo pousantaj VIH-pozitivite nan fanm yo, ki te reprezante 54% nan total la. Gason te reprezante 46% nan rezilta VIH pozitif yo. Majorite tou de moun ki te fè tès la ak moun ki teste pozitif pou VIH te tonbe nan laj 21-30 ane fin vye granmoun.

Yon aksyon tès 2012 nan Jounen Mondyal SIDA 2012 (1 desanm 2012) nan Chongqing, Lachin.

Uganda te wè pi gwo kantite moun yo te fè tès an 2012 ak prèske 300,000 moun ki te aprann sitiyasyon VIH yo, kote AHF te louvri sant swen sante pi nouvo li yo deyò nan peyi Etazini an janvye 2013. Nan moun sa yo, 5.08% te aprann yo te pozitif pou VIH epi yo te lye. pran swen. Pousantaj ki pi wo nan pozitivite yo te jwenn nan Zanbi (10.48% nan moun ki teste), Eswatini (13.13% nan tèsteur), ak Lafrik di sid, kote 17.34% nan moun ki te fè yon tès VIH atravè AHF te teste pozitif pou viris la. Lafrik di sid pote pi gwo fado mondyal SIDA ak apeprè 5.6 milyon moun k ap viv ak VIH nan peyi a. Malgre bezwen klè sa a pou tretman antiretwoviral aksesib (ART), koupe finansman nan Plan Ijans Prezidan an pou Sekou SIDA (PEPFAR) an 2012 te menase operasyon omwen de klinik la.

Ak tès mondyal pandan tout ane a nan vil yo gaye soti nan Larisi nan Rwanda ak Katmandou nan vil Meksik, AHF sou wout pou teste plis pase 1.5 milyon moun nan 2013. Konnen sitiyasyon VIH yon moun pèmèt moun ki ap viv ak viris la vin okouran de li. pi bonè posib epi kòmanse tretman medikal pou sove lavi nan pwen nan maladi a kote medikaman an ta gen efè ki pi pisan li yo. Anplis de sa, lè w konnen sitiyasyon yon moun pèmèt ou fè dyalòg ouvè ak onèt ant patnè seksyèl yo pou minimize risk pou yo pase VIH san yo pa vle. Sa ki pi enpòtan, paske AHF gen klinisyen ak konseye ki gen rapò dirèkteman ak kanpay tès yo atravè mond lan, moun ki aprann ke yo gen VIH-pozitif pral gen espwa ke aksè nan tretman an pote. Yo ofri yo imedyatman konsèy emosyonèl vital epi yo edike touswit sou opsyon tretman yo ak sou fason pou yo viv yon vi plen ak kondisyon sa a jere. Paske AHF sipòte klinik nan 28 peyi sou kat kontinan, kliyan yo jwenn opsyon ki pral rann li fasil pou yo rete sou rejim tretman yo, ki trè enpòtan nan kontwole VIH ak viv byen.

Antre nan AHF nan sipòte petisyon bay Administrasyon Obama ankouraje liberasyon gerizon Epatit C
Antre nan AHF - Sipòte yon Petisyon pou Sispann Koupe Finansman Mezon Blanch nan Sante Global