Premye Dam Uganda a pou dedye nouvo Sant Swen Sante SIDA AHF nan Lukaya 18 janvye.

In Mondyal, uganda pa AHF

 

AIDS Healthcare Foundation (AHF) ajoute yon nouvo etablisman swen modèn ki bay tretman ki nesesè anpil, tès VIH ak opòtinite konsèy pou popilasyon ki gen gwo risk nan Uganda atravè nouvo klinik yo nan vil Lukaya.
Nouvo etablisman UGANDA CARES gen ladan yon konplèks komèsyal ak rezidansyèl adjasan ki pral sipòte finansyèman sèvis medikal nan klinik Lukaya epi tou ankouraje otonòm sosyo-ekonomik ak devlopman biznis nan pi gwo kominote a.

Ki sa: Gran ouvèti—Lukaya Healthcare Center and Commercial Complex

Lè: VANDREDI, 18 janvye 2013 9:00am

Ki kote: Kampala-Masaka Highway, Lukaya, Kalungu District, Uganda

Ki moun ki: Madan Janet Kataha Museveni, Premye Dam nan Uganda, (Guest of Honor)
Michael Weinstein, AIDS Healthcare Foundation (AHF) Prezidan
Adorasyon li Gerald Majera Ssenyondo, Majistra Konsèy Vil Lukaya
Doktè Penninah Iutung Amor, AHF Afrik Biwo Chèf, Kampala
Diana Hoorzuk, Manm Konsèy AHF, Lafrik di sid
Ekip Jesyon UGANDA CARES
Ofisyèl distri Kalungu, patnè yo ak pasyan Uganda VIH/SIDA ak piblik la an jeneral

OPÒTINITE FOTO: Mas atravè Lukaya pou rive nan seremoni gran ouvèti nan sant la; komisyonin nan bilding yo pa Premye Dam nan Uganda; diskou, temwayaj pasyan, ak amizman; match foutbòl ant ekip Uganda Cares ak ofisyèl distri Kalungu

KONTAK: UGANDA:
Doktè Nakawuka Mina, Direktè Defans ak Relasyon Piblik Rejyon East/West Africa
Biwo Fondasyon Swen Sante SIDA:+ 256 414 346 311 Cell: + 256 772 754334,
+ 1.323 229 9358 [imèl pwoteje]

ISTWA ETAZINI
Ged Kenslea, +1.323.791.5526 selil [imèl pwoteje]
Kyveli Diener, +310.779.4796 selil [imèl pwoteje]

LUKAYA, UGANDA (17 janvye 2013) – Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF) te bay tretman pou sove lavi ak tès pou VIH/SIDA a prèske 40,000 pasyan nan uit distri nan Uganda pou plis pase dis ane atravè pwogram respè UGANDA CARES li yo, ki gen ladan nan Sant Swen Sante nan Kampala, Masaka, Soroti, Rakai, Lyantonde, Gomba, Tororo, Lwengo, Bukomansimbi, Kalungu, ak Butambala.

Men, lè sant swen sante denye li a ouvè semèn sa a nan Lukaya, apeprè 115 kilomèt (70 mil) nan sid Kampala ak jis nan sid Ekwatè a, ak yon mach ak seremoni dedikasyon gala vandredi 18 janvye prezante Madan Janet Kataha Museveni, Premye Dam Uganda kòm Envite Onè, AHF vire yon nouvo paj nan swen ak tretman moun k ap viv ak VIH/SIDA nan Uganda: Nouvo etablisman an Lukaya gen ladan tou yon konplèks komèsyal ak rezidansyèl adjasan ki pral finansyèman sipòte efò medikal nan la. klinik epi tou ankouraje otonòm sosyo-ekonomik ak devlopman biznis nan pi gwo kominote nan Distri Kalungu. Sit la, sou otowout Masaka-Kampala ki anpil vwayaje, ofri tou pi gwo òganizasyon sèvis SIDA nan mond lan yon kote inovatè pou konbat pwopagasyon viris la nan mitan travayè sèks komèsyal yo ak kliyan yo, ki gen ladan chofè kamyon long distans, de nan pi plis nan -risk ak difisil pou jwenn demografik nan popilasyon Uganda a.

Doktè Penninah Iutung Amor, Chèf Biwo Lafrik pou Fondasyon Swen Sante SIDA a, te di: “Seremoni jou ouvèti a pral kòmanse avèk yon mach atravè Lukaya pou ale nan sit klinik la ke Adorasyon Li a, Gerald Majera Ssenyondo, Majistra Konsèy Vil Lukaya pral siyale. ki baze nan Kampala. “Prezidan AHF Michael Weinstein, manm konsèy AHF, manm ekip jesyon UGANDA CARES, ofisyèl distri Kalungu, patnè, ak pasyan yo tout pral patisipe nan mach la, epi envite onè evènman an, Madam Janet Kataha Museveni, Premye Dam Uganda. , Lè sa a, pral fòmèlman dedye ak komisyone de bilding yo. Li pwomèt yo pral yon jou relèvman nan batay nou kont SIDA nan Uganda.”

Evènman apre komisyonin lan gen ladan diskou, temwayaj pasyan yo, ak amizman pasyan yo ak gwoup patnè AHF yo. Jounen an ap fini ak match amikal foutbòl ant ekip UGANDA CARES ak ofisyèl distri Kalungu.

"De bilding yo, ki finanse pa AHF e ki te pran onz mwa pou konstwi, yo sitiye sou de kawo tè nan tè prive bò kote otowout Kampala-Masaka," te di. Michael Weinstein, AIDS Healthcare Foundation (AHF) Prezidan. “Kote pratik sa a pèmèt travayè sèks komèsyal yo ak chofè kamyon alon distans yo, ki souvan marginalize pou yo gen aksè a swen medikal—epi souvan VIH pozitif san yo pa konnen li, epi kòm rezilta, yo ka transmèt enfeksyon VIH yo akòz gen plizyè patnè seksyèl konkouran. nan divès vil yo pase yo—aksè fasil pou fè tès ak tretman pou sove lavi.”

Klinik nan yon sèl etaj pral akomode jiska 300 pasyan sou yon baz chak jou epi li gen anpil espas datant ki ka kenbe jiska 100 moun nan yon moman; sis chanm konsiltasyon; twa chanm konsèy; twa chanm izolasyon pou moun k ap trete pou maladi komitab tankou tibèkiloz; yon chanm obsèvasyon dis kabann pou pasyan ki malad grav k ap tann transfere nan yon lopital; yon famasi ak yon dispansè; yon laboratwa prensipal ak yon mini laboratwa adisyonèl; sluice ak chanm esterilizasyon; chanm konferans; uit biwo; 18 twalèt pou anplwaye yo ak pasyan yo; ak done, dosye, ak chanm achiv yo.

Anplwaye demaraj pou sant medikal la ap gen ladan yon doktè, yon ofisye klinik, twa enfimyè, yon teknisyen laboratwa, yon konseye, ak yon distribitè famasi. Gran ouvèti Vandredi a te anvan pa evènman tès ki dire yon semèn, ki gen ladan evènman tès lalin nan Lukaya. Sant lan se UGANDA CARES, branch sèvis lokal AHF ki te fòme an konjonksyon avèk Ministè Sante Uganda a.

"Kòm nan peyi Zend, wout kamyon an se yon plan pou transmisyon VIH," te di Terri Ford, Chèf politik ak defans mondyal AHF. “Chofè kamyon yo gendwa gen tan pou yo fè tès, men jiska prezan, yo pa jwenn tretman. Sa a pral premye klinik la jis sou gran wout la kote kamyoneur yo ka pasyan regilye nan yon klinik - yo ka kanpe la chak de mwa pou medikaman yo ak kapòt. Se vrèman yon egzanp pou fè tretman antiretwoviral aksesib ak pratik.”

Anplis ke li rive jwenn kèk nan pi gwo risk demografik nan Lukaya, nouvo klinik la pral tou retire presyon sou klinik Masaka AHF UGANDA CARES nan 34 kilomèt (21 mil) nan sid la epi fè tretman pi aksesib ak pratik pou kliyan AHF ki deja egziste nan Lukaya. , ki gen ladan Mariam Nazzawe, 9, ki te fèk monte nan chanpyona AHF 2013 ki te genyen tounwa roz “The Global Face of AIDS” nan Pasadena, Kalifòni, nan Joudlan. Anvan sa, Mariam te oblije ale nan yon èdtan pou ale Masaka pou tretman, men kounye a li te senpleman mache soti nan pòt devan l 'ak lòtbò lari a nan nouvo sant swen sante a.

Epitou remakab ak enpòtan pou kominote a se kwasans ekonomik ki pral pwodui nan Konplèks Komèsyal Sant lan. Bilding sa a de etaj ak aksè pou moun ki andikape yo – ki kanpe devan sant tretman medikal ki pi piti a yon fason pou bay pasyan yo yon nivo konfidansyalite lè yo ale pou tretman – gen espas pou yon restoran, sis apatman yon sèl chanm, ak espas pou lokasyon pou sal bankè, sal konferans, ak magazen an detay. Revni nan biznis sa yo pral asire dirabilite pwogram nan atravè revni lokalman pwodwi, epi tou bay otonòm sosyo-ekonomik moun nan Lukaya atravè devlopman ladrès biznis, pwomosyon nan yon kilti ekonomi, ak pwovizyon de prè mikwo biznis.

Premye Dam Uganda a dedye nouvo Sant Swen SIDA AHF nan Lukaya
MOMS Pharmacy chanje non kòm AHF Pharmacy