Premye Dam Uganda a dedye nouvo Sant Swen SIDA AHF nan Lukaya

In Mondyal, uganda pa AHF

 

AIDS Healthcare Foundation (AHF) ajoute yon nouvo etablisman swen modèn ki bay tretman ki nesesè anpil, tès VIH ak opòtinite konsèy pou popilasyon ki gen gwo risk nan Uganda atravè nouvo klinik yo nan vil Lukaya.
Nouvo etablisman UGANDA CARES gen ladan yon konplèks komèsyal ak rezidansyèl adjasan ki pral sipòte finansyèman sèvis medikal nan klinik Lukaya epi tou ankouraje otonòm sosyo-ekonomik ak devlopman biznis nan pi gwo kominote a.

Prezidan AHF Michael Weinstein (sant, ak men leve) mennen mach la atravè Lukaya ak Chèf Biwo AHF Afrik la, Doktè Penninah Iutung Amor (adwat)

LUKAYA, UGANDA (17 janvye 2013) – Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF) te bay tretman pou sove lavi ak tès pou VIH/SIDA a prèske 40,000 pasyan nan uit distri nan Uganda pou plis pase dis ane atravè pwogram respè UGANDA CARES li yo, ki gen ladan nan Sant Swen Sante nan Kampala, Masaka, Soroti, Rakai, Lyantonde, Gomba, Tororo, Lwengo, Bukomansimbi, Kalungu, ak Butambala.

Men, lè dernye sant swen sante li a te louvri semèn sa a nan Lukaya, anviwon 115 kilomèt (70 mil) nan sid Kampala ak jis nan sid Ekwatè a, ak yon mach ak seremoni dedikasyon gala vandredi 18 janvye prezante Madan Janet Kataha Museveni, Premye Dam nan Uganda kòm Envite Onè, AHF vire yon nouvo paj nan swen ak tretman moun k ap viv ak VIH/SIDA nan Uganda: Nouvo etablisman an Lukaya gen ladan tou yon konplèks komèsyal ak rezidansyèl adjasan ki pral finansyèman sipòte efò medikal nan la. klinik epi tou ankouraje otonòm sosyo-ekonomik ak devlopman biznis nan pi gwo kominote nan Distri Kalungu. Sit la, sou otowout Kampala-Masaka ki anpil vwayaje, ofri tou pi gwo òganizasyon sèvis SIDA nan mond lan yon kote inovatè pou konbat pwopagasyon viris la nan mitan travayè sèks komèsyal yo ak kliyan yo, ki gen ladan chofè kamyon long distans, de nan pi plis nan -risk ak difisil pou jwenn demografik nan popilasyon Uganda a.

Revelers yo rantre nan Premye Dam Ouganda, Madam Janet Kataha Museveni, Prezidan AHF Michael Weinstein, manm Konsèy Administrasyon AHF Diana Hoorzuk, Chèf Biwo AHF Afrik Penninah Iutung Amor, ak Doktè Nakawuka Mina, Direktè Defans ak Relasyon Piblik pou Rejyon Lafrik Lès/Lwès AHF. , pandan y ap koupe yon gato pandan dedikasyon nouvo Sant Swen Sante ak Konplèks Komèsyal Lukaya le 18 janvye.

"Seremoni jou ouvèti a te kòmanse avèk yon mach atravè Lukaya pou ale nan sit klinik la ke Adorasyon Li a, Gerald Majera Ssenyondo, Majistra Konsèy Vil Lukaya, te siyale ak plis pase 1,000 moun ki te asiste." Doktè Penninah Iutung Amor, Chèf Biwo Afrik pou Fondasyon Swen Sante SIDA, ki baze nan Kampala. “Pwezidan AHF Michael Weinstein, manm konsèy AHF, manm ekip jesyon UGANDA CARES, ofisyèl distri Kalungu, patnè, ak pasyan yo tout ansanm nan mach la, ak envite onè evènman an, Madam Janet Kataha Museveni, Premye Dam Uganda, apre sa. fòmèlman dedye ak komisyone de bilding yo. Se te yon jou relèvman nan batay nou kont SIDA nan Uganda.”

Evènman apre komisyonin lan - ki te siyifi pa yon koupe riban, men pa Premye Dam a devwale yon plak an kwiv ki dedye etablisman an - gen ladan diskou, temwayaj pasyan, ak amizman fèt pa pasyan yo ak gwoup patnè AHF. Jounen an te fèmen ak match amikal foutbòl ant ekip UGANDA CARES ak ofisyèl distri Kalungu.

Premye Dam nan Uganda, Madam Janet Kataha Museveni, devwale plak la komisyonin Sant Sante Lukaya ak Konplèks Komèsyal nan dat 18 janvye.

"Se te yon fonksyon bèl pouvwa," te di Henry Magala, Direktè Pwogram Peyi AHF pou Uganda. “Temwayaj lavi transfòme yo te touche ak kominike pi plis pase estrikti nou dedye yo. Men, nan kou, mayifisans nan bilding nan te irézistibl tou."

Pandan Prezidan AHF Michael Weinstein ak Chèf Biwo AHF Afrik Doktè Penninah Iutung Amor bat bravo, Premye Dam Ouganda, Madam Janet Kataha Museveni, wouze pye palmis ki te plante pandan komisyonin nouvo Sant Swen Sante ak Konplèks Komèsyal Lukaya le 18 janvye.

"Nou te gen yon evènman eksepsyonèl jodi a. Te gen yon foul moun nan plizyè milye, anpil diyitè, lojistik parfèt ak nan kou yon etablisman supèrb, "te di. Michael Weinstein, AIDS Healthcare Foundation (AHF) Prezidan. "Nou sensèman remèsye Premye Dam a paske li te rejwenn nou pou komisyone bilding yo, epi nou felisite ekip nou an ak patnè Uganda yo pou tout travay di yo ki te pote reyalizasyon remakab sa a."

Prezidan AHF Michael Weinstein ede plante yon pye palmis nan nouvo Sant Swen Sante Lukaya ak Konplèks Komèsyal pandan komisyonin sit la 18 janvye.

De bilding yo, ki te finanse pa AHF e ki te pran onz mwa pou konstwi, yo sitiye sou de kawo tè nan tè prive bò kote otowout Kampala-Masaka, yon kote ki pèmèt travayè sèks komèsyal yo ak chofè kamyon alon distans, ki souvan majinalize soti nan. jwenn aksè nan swen medikal—epi souvan VIH pozitif san yo pa konnen li, epi kòm rezilta, ka pase enfeksyon VIH yo akòz gen plizyè patnè seksyèl konkouran nan divès vil yo pase nan yo—aksè fasil nan tès ak tretman pou sove lavi.

Klinik nan yon sèl etaj pral akomode jiska 300 pasyan sou yon baz chak jou epi li gen anpil espas datant ki ka kenbe jiska 100 moun nan yon moman; sis chanm konsiltasyon; twa chanm konsèy; twa chanm izolasyon pou moun k ap trete pou maladi komitab tankou tibèkiloz; yon chanm obsèvasyon dis kabann pou pasyan ki malad grav k ap tann transfere nan yon lopital; yon famasi ak yon dispansè; yon laboratwa prensipal ak yon mini laboratwa adisyonèl; sluice ak chanm esterilizasyon; chanm konferans; uit biwo; 18 twalèt pou anplwaye yo ak pasyan yo; ak done, dosye, ak chanm achiv yo.

Anplwaye demaraj pou sant medikal la ap gen ladan yon doktè, yon ofisye klinik, twa enfimyè, yon teknisyen laboratwa, yon konseye, ak yon distribitè famasi. Gran ouvèti Vandredi a te anvan pa evènman tès ki dire yon semèn, ki gen ladan evènman tès lalin nan Lukaya. Sant lan se UGANDA CARES, branch sèvis lokal AHF ki te fòme an konjonksyon avèk Ministè Sante Uganda a.

Ofisyèl sante gouvènman yo ki gen ladan Minis Sante Eta a ak Doktè David Kihumuro Apuuli, Direktè Jeneral Komisyon Uganda SIDA a, te patisipe tou nan gala ouvèti fèt la. Doktè Apuuli te felisite AHF paske li te premye òganizasyon sèvis SIDA k ap travay pou konbat SIDA nan Uganda pou rekonèt potansyèl dirabilite ekonomik nan tretman ak tès VIH, jan nouvo sant sa a reyalize ak konplèks komèsyal ki atache li.

(Nan kont goch apati dwat:) Prezidan AHF Michael Weinstein ak Chèf Biwo AHF Afrik Doktè Penninah Iutung Amor salye Direktè Jeneral Komisyon SIDA Uganda a, Doktè David Kihumuro Apuuli nan gran ouvèti Sant Swen Sante Lukaya ak Konplèks Komèsyal.

"Kòm nan peyi Zend, wout kamyon an se yon plan pou transmisyon VIH," te di Terri Ford, Chèf politik ak defans mondyal AHF. “Chofè kamyon yo gendwa gen tan pou yo fè tès, men jiska prezan, yo pa jwenn tretman. Sa a pral premye klinik la jis sou gran wout la kote kamyoneur yo ka pasyan regilye nan yon klinik - yo ka kanpe la chak de mwa pou medikaman yo ak kapòt. Se vrèman yon egzanp pou fè tretman antiretwoviral aksesib ak pratik.”

Anplis ke li rive jwenn kèk nan pi gwo risk demografik nan Lukaya, nouvo klinik la pral tou retire presyon sou klinik Masaka AHF UGANDA CARES nan 34 kilomèt (21 mil) nan sid la epi fè tretman pi aksesib ak pratik pou kliyan AHF ki deja egziste nan Lukaya. , ki gen ladan Mariam Nazziwa, 9, ki te fèk monte nan chanpyona AHF 2013 ki te genyen tounwa roz “The Global Face of AIDS” nan Pasadena, Kalifòni, nan Joudlan. Anvan sa, Mariam te oblije ale nan yon èdtan pou ale Masaka pou tretman, men kounye a li te senpleman mache soti nan pòt devan l 'ak lòtbò lari a nan nouvo sant swen sante a.

Kwasans ekonomik ki pral jenere nan Konplèks Komèsyal Sant lan se yon pwospè byenveni nan Lukaya, kote bezwen finansye yo nan kominote a mache men nan men ak bezwen medikal la pou konbat devastasyon nan VIH/SIDA. Bilding komèsyal de etaj ak aksè pou moun andikape yo – ki kanpe devan sant tretman medikal ki pi piti a pou pèmèt pasyan yo yon nivo konfidansyalite lè yo ale pou tretman – gen espas pou yon restoran, sis apatman yon sèl chanm, ak espas pou lokasyon. pou sal bankè, sal konferans, ak magazen an detay. Revni nan biznis sa yo pral asire dirabilite pwogram nan atravè revni lokalman pwodwi, epi tou bay otonòm sosyo-ekonomik moun nan Lukaya atravè devlopman ladrès biznis, pwomosyon nan yon kilti ekonomi, ak pwovizyon de prè mikwo biznis.

AHF sonje premye ospis SIDA LA
Premye Dam Uganda a pou dedye nouvo Sant Swen Sante SIDA AHF nan Lukaya 18 janvye.