LA Weekly: endistri pònografi, Steven Hirsch, Kayden Kross, ranpli pwosè kont kapòt obligatwa nan LA

In Pledwaye pa AHF

 
LA chak semèn
pa Dennis Romero

Jan nou te predi, libète lapawòl ap vin tounen yon pwoblèm kle nan batay endistri pònografi a kont itilizasyon obligatwa kapòt sou plas nan Konte Los Angeles.

Titan biznis Smut ki gen ladan Steven Hirsch, chèf Vivid Entertainment, te anonse ke yo te depoze yon pwosè nan tribinal distri federal nan Los Angeles ki di lwa a, ki te apwouve pa votè konte yo an Novanm, vyole libète pònografi a nan ekspresyon.

AIDS Healthcare Foundation apremidi a te sipliye pou l diferan:

Òganizasyon an, ki te dirije efò pou jwenn mezi kapòt obligatwa sou bilten vòt la (li te pase 57 a 43 pousan), predi ke endistri a pral pèdi batay sa a.

Tom Myers, avoka jeneral pou fondasyon an di sa nan yon deklarasyon yo voye bay Weekly la ak lòt plòg:

Malgre sa avoka endistri granmoun yo ap reklame nan pwosè sa a, Mezi B pa dirije sou lapawòl, e kòm sa, reklamasyon Premye Amandman yo ap gen chans pou sonnen twou ak tribinal la. Mezi B se sou sekirite nan yon efò komèsyal. Pa gen anyen nan Mezi B ki mete restriksyon sou sa ki ka montre yo... Menm rezon ki fè yon moun mande kapòt se menm rezon ki fè yon kaskadeur oswa yon fanm ta dwe itilize yon filè, oswa yo ta dwe mare nan yon ekipay.

Pwosè a non Hirsch ak pèfòmè Kayden Kross ak Logan Pierce ak pleyan yo. Akize yo enkli Konte Los Angeles, direktè sante konte Jonathan Fielding, ak Pwokirè Distrik Jackie Lacey.

Dapre yon deklarasyon ki soti nan gwoup lobbying endistri a, Kowalisyon pou lapawòl, règ mezi a ...

… mete yon restriksyon entolerab sou libète ekspresyon. Pwosè a tou defye jiridiksyon Konte a pou kontwole pwodiksyon adilt sou sante ak sekirite pèfòmè yo.

Gen kèk nan biznis la ki te kesyone tou si yon lwa konsa se konstitisyonèl nan sitiyasyon, pou egzanp, kote yon mari ak yon madanm vle fè sèks sou kamera san kapòt: Èske pèp la kapab aplike kontwòl nesans?

Hirsch nan Vivid di:

Nouvo lwa a pa gen okenn sans epi li enpoze yon rejim lisans gouvènman an sou fè fim ki pwoteje pa Konstitisyon an. Mezi B pral gen gwo konsekans envolontè ki ka febli efò endistri yo pou pwoteje sante aktè ak aktris nou yo.

Li di pwotokòl tès chak mwa endistri a (kèk pèfòmè yo fè tès chak semèn) travay e li te kenbe biznis la an sekirite kont VIH, menm si te gen pè, tou de an 2004 ak ankò nan 2011. Lidè nan biznis la diskite ke pa youn nan pèfòmè sa yo. ki te fini ak VIH te resevwa li sou-seri.

Biznis la te diskite ke kliyan yo pa pral achte pònografi kapòt epi ki fè respekte lalwa a pral fòse pwodiksyon yo kite vil la.

Prezidan Fondasyon Swen Sante SIDA Michael Weinstein:

Malerezman, endistri a te eseye tout bagay byen lwen tèlman eksepte eksplore ki jan yo ta ka aktyèlman konfòme yo ak lwa a.

Pwosè endistri pònografi pou bloke kapòt yo pa gen anpil chans genyen
Gilead te atake pou ogmantasyon pri kat medikaman kle pou SIDA