AHF sonje premye ospis SIDA LA

In Nouvèl pa AHF

Yo te rele l an lonè ekriven ak aktivis Chris Brownlie, li te premye nan twa ospis AHF ki te bay plizyè milye moun swen avèk lanmou nan dènye etap SIDA yo soti desanm 1988 jiska septanm 1996, lè aparisyon terapi antiretwoviral ki te sove lavi yo te pèmèt AHF reutilize la. bati nan batay li kont SIDA, pi resamman sèvi kòm katye jeneral Divizyon Sante Piblik AHF la.

Pwen Enpòtan: Sant Swen Sante AHF - Swen konpasyon, ki santre sou pasyan yo
AHF sonje premye ospis SIDA LA