Fondasyon SIDA Lajistis Konte Pou Vòt Kapòt

In Nouvèl pa AHF

North Hollywood Toluca Lake Patch

Gwoup akize fo reklamasyon, vanjans ak difamasyon.

Yon fondasyon mondyal SIDA te mennen yon lajistis nan Konte Los Angeles Mèkredi pou sa li akize yo se fo reklamasyon, vanjans ak difamasyon ki soti, pami lòt bagay, sipò gwoup sante a nan Mezi B, ki mande pou aktè fim granmoun yo mete kapòt.

Anpil estidyo fim granmoun yo sitiye nan Chatsworth.

Dapre plent la, ki te depoze nan tribinal federal Los Angeles, dènye aktivis AIDS Healthcare Foundation kòm premye sipòtè mezi a, ki te apwouve pa votè mwa pase a, te jenere gwo opozisyon nan biwo konte yo paske konte a pa vle itilize lajan li yo. pou fè respekte lalwa.

Yon apèl pou fè kòmantè bay avoka konte yo pa te retounen imedyatman.

Pwosè a fè konnen ofisyèl konte yo te fè konplo pou "fabrike yon odit, mande plizyè milyon dola nan men AHF, epi answit etale fo konklizyon odit sa yo devan lòt founisè yo ak piblik la an jeneral nan yon efò pou entimide founisè yo pou yo soumèt."

Fondasyon an reklame aksyon yo swadizan "te blese AHF ak misyon li, ak nan vire, piblik la an jeneral."

AHF fè konnen animis sa a te gendwa rezilta nan fondasyon an te rele Depatman Sante Piblik an jiyè 2009 pou l te chèche yon lòd ki te fòse konte a konfòme l avèk pwòp Kòd Sante ak Sekirite pa l ki gen rapò ak itilizasyon kapòt ak sekirite travayè nan endistri fim pou granmoun.

Nan plent li a, AHF deklare ke olye ke yo sèvi ak finansman li yo pou akonpli objektif swen sante li yo, depatman sante a ak lòt moun yo “te fè gwo itilizasyon resous yo, gaspiyaj fon piblik yo, favètitis, dezagreman pwofesyonèl ak vanjans kont moun. ki rann yo responsab pou fè travay yo.”

AHF Ouvè Sant Byennèt nan Jacksonville, FL, ki ofri tès VIH ak STD gratis sou 8 desanm.
AHF depoze yon pwosè denonsatè kont LA, Sipèvizè Yaroslavsky ak Molina