AHF lanse kanpay 'End HIV Stigma' nan konsè Jingle Ball LA a, onore aktivis SIDA Hydeia Broadbent.

In Nouvèl pa AHF

 

Nan Jounen Mondyal SIDA, AIDS Healthcare Foundation te lanse nouvo kanpay anbisye 'Fin ak Stigma VIH' nan premye swa konsè Jingle Ball anyèl KIIS FM la; pi gwo gwoup mondyal SIDA te bay tès VIH gratis pandan konsè a epi li te bay aktivis Hydeia Broadbent ak prim AHF pou Jounen Mondyal SIDA li.

Depi premye sware KIIS FM nan popilè anyèl mizik pop ekstravagans jingle-boul te fèt nan Los Angeles nan Jounen Mondyal SIDA, Samdi 1ye Desanm, dirijan mondyal san bi likratif Fondasyon Swen Sante SIDA te sezi opòtinite pou non sèlman bay tès VIH gratis nan gala a atravè youn nan kamyon mobil tès li yo, men tou pou onore Hydeia Broadbent—yon jèn fi VIH pozitif depi nesans e ki te yon figi enpòtan nan batay kont VIH/SIDA pandan plis pase 20 ane—ki te prezante l twazyèm prim anyèl òganizasyon an AHF Jounen Mondyal SIDA nan emisyon an. Pandan Jingle Ball, AHF te lanse tou nouvo anbisye kanpay defans li nan tout peyi a, 'Mete fen nan stigma VIH'.

Dernye kanpay AHF la ap goumen pou mete fen nan stigma a ki non sèlman lakòz yon santiman izolman nan mitan moun k ap viv ak VIH, men tou dekouraje moun nan fè tès ak chèche tretman pou yo pè yo pa stigmatize. Evite tès sa a se youn nan rezon ki fè youn sou chak twa nouvo dyagnostik VIH yo jwenn nan moun ki poko gen 24 an, dapre CDC.

Sou tapi wouj la nan Jingle Ball, selebrite ki gen ladan Ryan Seacrest, OneRepublic, Ne-Yo, Ellie Goulding, ak jete nan Bravo a Sou entènèt jwèt Shahs nan Sunset te bay deklarasyon ak temwayaj sou enpòtans pou fè tès la, sèvi ak pwoteksyon, ak endividyèlman konbat stigma VIH nan pwopaje reyalite VIH vre - tankou lefèt ke li pa ka transmèt nan akolad senp ak bo - ak ensiste sou egalite pou tout moun, kit yo se. VIH-pozitif oswa -negatif. Yon videyo sou kòmantè tapi wouj sa a disponib nan http://youtu.be/bzLHhGegJg0.

"Asire w ke ou ale fè tès," te di atis mizik ne yo. "Ou pa ka asime sante, li pa yon bagay entelijan fè."

“Mwen konnen sa ka anbarasan pou w mande yon kapòt, men ou pa bezwen pè. Sa a se sante ou, sa a se pwoteksyon ou, epi ou vo li, "te di Lilly Ghalichi of Sou entènèt jwèt Shahs nan Sunset.

Plis ak plis medya - ki gen ladan Huffington Post ak MTV - ap konsantre non sèlman sou lavi jèn moun ki gen VIH-pozitif, men tou sou stigma a fè fas a moun k ap viv ak viris la ki fè prevansyon ak tretman pi difisil. Atravè lansman 'End HIV Stigma', AHF te pote konvèsasyon enpòtan sa a bay Jingle Ball lè li te fè entèvyou ak selebrite yo sou enpak VIH/SIDA te genyen sou lavi yo ak sou fason yo santi yo konsènan stigma VIH, non komen yo bay laperèz san fondasyon an ak. rayi moun k ap viv ak VIH.

Anplis de yon videyo 30 segonn sou fason pou mete fen nan stigma VIH (ki te fè premye nan Jingle Ball e li te resevwa 4,000 opinyon sou YouTube nan premye jou li a nan http://www.youtube.com/watch?v=MVOdl2iice4), AHF te lanse tou yon sit entènèt (www.endhivstigma.org) pou sipòte nouvo kanpay la. Fondasyon an te òganize tou yon evènman Twitter nan Jounen Mondyal SIDA kote moun te kapab chwazi mesaj Tweet pou yo voye pou ede gaye verite sou VIH pou konbat stigma a. Evènman sou entènèt sa a te yon siksè tou, dapre AHF New Media Manager Azul del Grasso, ki moun ki te di òganizasyon an te resevwa 1,300 re-Tweet (tankou soti nan Mezon Blanch lan), 500 mansyone, ak 584 nouvo disip jou sa a.

Kanpay End HIV Stigma a se yon pati nan konstriksyon pou sipòte yon petisyon ke Defansè pou Jèn yo ap fè sikile ki vize pou pwoklame 10 Avril mondyalman kòm Jounen Sensibilizasyon Jèn VIH/SIDA a kòmanse nan 2013. Ou ka siyen petisyon an nan http://www.advocatesforyouth.org/youthaidsday, ak jou konsyantizasyon an ta atire atansyon sou istwa tankou Hydeia Broadbent, moun k ap resevwa Prim Jounen Mondyal SIDA AHF ane sa a.

Broadbent, 28, te fèt an 1984 ak VIH kòm rezilta nan itilizasyon dwòg manman l '. Lè li gen sis ane, li te prezante tèt li kòm yon aktivis piblikman nan batay kont pwopagasyon VIH la lè li te parèt ak Magic Johnson nan yon espesyal Nickelodeon SIDA televize an 1991. Broadbent te bay yon nouvo limyè sou epidemi VIH/SIDA pou anpil moun. , raple mond lan ke kondisyon sa a pa ditou yon kalite "pinisyon" pou fè sèks san pwoteksyon, ni li pa restriksyon sou yon sèks, gwoup laj, oswa demografik. Lè sa a, anvi li ak dlo nan je pou yo trete l tankou yon moun nòmal malgre sitiyasyon VIH-pozitif li te genyen rezon nan moun lè sa a, e li fèm ensistans sou menm volonte sa a kounye a sonnen pi vre pase tout tan.

Glee a Danny Geyer, pèsonalite radyo TJ rim ak Karli Henriquez, ak The Vampire Diaries ' Kat Graham te prezante Broadbent ak twazyèm prim anyèl AHF Jounen Mondyal SIDA sou Etap B devan yon foul moun ki reseptif nan konsè a. Jèn aktivis la te itilize tan li nan dokiman Pwen Enpòtan an pou ankouraje tout moun fè tès epi aprann sitiyasyon VIH li. De premye moun ki resevwa prim lan (an 2010 ak 2011, respektivman) se te Magic Johnson ak defansè SIDA zòn Los Angeles depi lontan. Cynthia Davis, Pwofesè Asistan, Enstiti Syans Medikal, Charles Drew University of Medicine and Science ak yon Manm Konsèy Administrasyon AHF. Gade Hydeia Broadbent resevwa prim AHF pou Jounen Mondyal SIDA li isit la: http://youtu.be/FSRHoC0z-ic.

AHF te fè yon twou nan gwoup sa a ki te poko konnen estati yo nan tès plizyè douzèn moun nan evènman an lè l sèvi avèk 'INSTI' tès rapid VIH la ki bay 99.9% rezilta egzat nan jis swasant segonn. Apeprè 2,000 braslè "INSTI" yo te distribye tou la pou raple moun yo dwe fè tès la senp omwen yon fwa pa ane pou rete vijilan okouran de sitiyasyon VIH yo.

"Repons foul moun yo sou sit pa patisipan Jingle Ball ak nan LA Live te vrèman bon," te di Manadjè Pwogram Divizyon Sante Piblik AHF. Rod Nuñez. "Atravè sis èdtan tès AHF te bay nan konsè a, kamyon tès la te deja wè doub kantite tèsteur yo te espere nan tès mobil nan evènman yo."

AHF depoze yon pwosè denonsatè kont LA, Sipèvizè Yaroslavsky ak Molina
Sipèvizè LA pou sètifye rezilta eleksyon madi; Kapòt nan pònografi/Bòt vòt Mezi B vin lwa