Texas pou akeyi yon lòt nouvo Sant Swen Sante AHF

In Nouvèl pa AHF

 

Sou pinga'w yo nan ouvèti Out la nan Ft. Worth Magic Johnson klinik, AIDS Healthcare Foundation ap rann swen pou pasyan VIH/SIDA yo pi aksesib toujou lè li ouvri yon dezyèm Sant Swen Sante Texas AHF nan Dallas pou rekonèt Jounen Mondyal SIDA 2012.

Ki sa: Gran Ouvèti nouvo Sant Swen Sante AHF nan Dallas

Lè: LENDI, 3 desanm 5 pm – 8 pm

Kote: Dallas AHF Health Care Center
7777 Forest Lane, Suite B-122
Dallas, TX 75230

KONTAK: Bret Camp (AHF Texas Direktè Rejyonal), +1.214.533.2267 [imèl pwoteje]
Ged Kenslea, +1.323.308.1833 oswa mobil 323.791.5526 [imèl pwoteje]
Kyveli Diener, +1.323.308.1821, ext. 1805 oswa mobil 310.779.4796 [imèl pwoteje]

DALLAS (29 Novanm 2012) – Pandan mond lan gwoupman make batay kont VIH/SIDA 1ye Desanm pou Jounen Mondyal SIDA, plizyè milyon pral pran yon poz pou sonje moun ki te pase nan maladi a epi defann tès ak tretman pou anpeche VIH ankò. - ki gen rapò ak lanmò. Texans pral gen yon bagay patikilyèman espesyal pou selebre ane sa a paske Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF) ap bay eta a yon lòt gwo zouti pou ogmante aksè a swen VIH/SIDA lè li louvri dezyèm Sant Swen Sante li nan Texas—nan Dallas nan Medical City Hospital.

Klinik la pral òganize yon gwo evènman ouvèti nan aswè 3 desanm nan soti 5pm rive 8pm, kote espesyalis nan Divizyon Sante Piblik AHF a pral sou plas pou demontre nouvo "INSTI" tès VIH 1 minit. AHF te itilize "INSTI" nan Lafrik, peyi Zend, ak Meksik pou apeprè kat ane anvan li te prezante li nan peyi Etazini nan yon evènman West Hollywood nan mwa septanm nan. Yon kamyon tès mobil pral fè "INSTI" disponib nan Dallas/Ft. Worth zòn kòmanse janvye 2013.

Pakin gratis pou evènman sa a ap disponib nan Garaj A, epi moun ap gen chans pou yo genyen tou raf ki gen ladann yon televizyon 40 pous ak kat kado Best Buy ki gen plizyè kantite lajan.

AHF louvri Ft. Worth Magic Johnson Healthcare Center – ki sitiye tou pre Sant Sensibilis SIDA vil la – nan mwa Out. Anplis nouvo klinik Dallas sa a, AHF opere 21 lòt klinik nan tout peyi a: 11 nan Kalifòni, sis nan Florid, de nan Washington, DC, ak youn nan Georgia.

IANS: Pasyan SIDA k ap lite pou genyen batay kont esklizyon sosyal
Star la: 480,000 jwenn kapòt gratis pou lagè kont SIDA