allAfrica: Kenya: 480,000 Jwenn kapòt gratis pou lagè kont sida

In Mondyal pa AHF

 
toutLafrik
pa Maureen Mudi

ÒGANIZASYON ki konbat VIH yo te entansifye lagè kont nouvo enfeksyon anvan selebrasyon Jounen Mondyal SIDA yo nan Samdi.

Aids Healthcare Foundation-Kenya te teste 32,000 moun pou VIH epi distribye plis pase 480,000 kapòt mak gratis depi kòmansman ane a.

“Sa a se yon gwo kanpay anti-VIH/SIDA, pou melanje ak tèm 'Aprann Zewo Enfeksyon', paske nou planifye tou pou teste plis pase 3,000 moun epi distribye plis pase 10,000 kapòt mak nan evènman yo make Jounen Mondyal Sida a. 1ye desanm,” te di manadjè pwogram peyi òganizasyon an, Faith Ndungu.

Li te di 1,150 moun ki pran anti-retwoviral nan pwogram nan. “Tout moun ki gen VIH yo ap benefisye sèvis swen sante gratis ki gen ladan konsèy, tretman gratis nan enfeksyon opòtinis, sèvis laboratwa gratis ak sipò nitrisyonèl. Sa a gen ladan tou timoun, "li te di nan yon deklarasyon.

Òganizasyon an an menm tan te revele ke li se nan pwosesis pou ouvèti yon klinik nan mache Kongowea pou ofri gratis tès VIH ak tretman, TB ak jesyon STI pami lòt sèvis sante.

“Objektif ouvèti yon klinik mache se pou bay machann mache yo sèvis swen sante ki bezwen anpil yo, ki sitou okipe pou vwayaje byen lwen pou tretman. Nou espere tou sèvi moun ki rete nan bidonvil ki tou pre yo ak moun ki abite nan Mombasa ki fèb ak sèvis sante dènye kri,” li te di.

Sèvis yo pral ofri yo enkli pwovizyon ARV, tès VIH, sèvis laboratwa ki gen ladan tès CD4, Prevansyon Transmisyon Manman ak Timoun, tretman TB, tretman enfeksyon opòtinis, konsèy, distribisyon kapòt ak edikasyon.

“Nou ap mande moun ki abite nan Mombasa pou yo soti epi pou yo teste yo pou yo ka konnen sitiyasyon yo, fason sa a yo ka pran kontwòl lavi yo. N ap ankouraje moun ki abite Emali tou pou yo soti epi benefisye sèvis gratis nou yo. Atravè swen medikal, VIH/SIDA ka jere epi moun ap viv lavi pwodiktif,” te di Madam Ndungu.

Ndungu te di ke AHF-Kenya kounye a patisipe nan pwogram tretman, swen ak tretman Prevansyon VIH/SIDA nan kat sit savwa: Mtongwe ak Mikindani nan Konte Mombasa, Kithutuni ak Klinik satelit Emali nan Konte Makueni.

Òganizasyon an, li te di, ap planifye yo louvri plis sit nan Kenya pou ke anpil plis Kenya pòv resous yo ka jwenn aksè nan swen sante ki nesesè yo, san yo pa chay pou peye pou li.

Li te di, òganizasyon an te adapte Keep the Promise kòm tèm li pou selebrasyon yo, ki an liy ak tèm Nasyonal pou rive zewo nouvo enfeksyon VIH, lanmò ak diskriminasyon.

"AHF Kenya ap kenbe pwomès la pou bay dènye tretman VIH nan Kenya, diminye lanmò ki gen rapò ak VIH atravè jesyon enfeksyon opòtinis ak jesyon VIH, ak diminye enfeksyon VIH pa distribisyon kapòt," li te di.

Star la: 480,000 jwenn kapòt gratis pou lagè kont SIDA
Bay Area Reporter: Kèk klinik Castro trete fanm pou VIH