Kapòt 'Mezi B' LA nan pati viktwa pònografi pou ofri nouvèl satelit yo

In Nouvèl pa AHF

Madi, 6 novanm 2012, 8pm jiskaske rezilta yo nan
Kòm defansè ak sipòtè òganize sware eleksyon nan Hollywood,
Gwoup la pral ofri estasyon nouvèl televizyon nan tout peyi a satelit nan evènman apati 9:30 pm PT.

Mezi B, ke yo rekonèt fòmèlman kòm County of Los Angeles Safer Sex in the Adult Film Industry Act, pral egzije pwodiktè fim adilt yo jwenn yon pèmi sante piblik nan men Konte a; swiv tout lwa sante ak sekirite, enkli itilizasyon kapòt; epi peye yon frè pèmi pou kouvri depans ranfòsman

Ki sa: Selebrasyon Viktwa Mezi B ak 4 nouvèl satelit LIVE pou nouvèl televizyon;
Eleksyon an retounen sou Konte Los Angeles Safer Sex in the Adult Film Industry Act

Lè: Madi—6 Novanm 8:00 pm jiskaske rezilta eleksyon yo rive

Ki kote: AHF atravè lemond, 6660 Santa Monica Blvd, 2nd Floor, Hollywood, CA 90038

Ki moun ki: Michael Weinstein, Fondasyon Swen Sante SIDA, Prezidan ak Pwopozan Mezi B
Darren James, Ansyen pèfòmè fim granmoun ki te vin enfekte ak VIH pandan y ap travay nan endistri a
Derrick Burts, Ansyen pèfòmè fim granmoun ki te vin enfekte ak VIH pandan y ap travay nan endistri a
Whitney Engeran-Kòdova, Direktè Senior, Divizyon Sante Piblik, AHF ak Pwopozan Mezi B
Miki Jackson, Konsiltan AHF & Pwopozan Mezi B
Ak lòt zanmi ak sipòtè Balot Mezi B

NEWS DESKS: LIVE TV SATELLITE FEEDS yo pral remèt 4 fwa nan evènman viktwa 'Wi sou B':

  • 9:30pm -9:45pm PT (Lè Pasifik la)
  • 10:15pm -10:30pm PT
  • 11:15pm -11:30pm PT
  • 11:45pm -12:00 minwi PT

Enfòmasyon sou koneksyon satelit:
Ku
li 01
Transponder K19
Fant AB (9 MHz)
Frekans Downlink: 12086.500 Vètikal
Dat pousantaj: 8.448
FEC: 3 / 4
Pousantaj senbòl: 6.1113
DVB-S, QPSK
Definisyon estanda
16 × 9

Kontak medya/Konsèpsyon medya yo: Ged Kenslea, AHF Kominikasyon, +1.323.791.5526 selil

LOS ANGELES (6 novanm 2012) Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF) ak lòt sipòtè ak sipòtè nan Mezi bilten vòt B nan Konte Los Angeles pral òganize yon pati viktwa, Madi 6 novanm 2012 apati 8pm PT (jiskaske eleksyon yo vini nan) pou sa ki fòmèlman ke yo rekonèt kòm la Konte Los Angeles Sèks pi an sekirite nan Lwa endistri fim pou granmoun. Mezi a, ki parèt nan bilten vòt eleksyon madi a nan tout Konte Los Angeles, pral mande pou pwodiktè fim pou granmoun yo jwenn yon pèmi sante piblik nan Konte a; swiv tout lwa sante ak sekirite, enkli itilizasyon kapòt; epi peye yon frè pou pèmi ase pou kouvri tout depans pou fè respekte yo.

Kòm yon konvenyans pou estasyon televizyon nan tout peyi ki enterese nan rezilta kanpay difisil sa a sou sante ak sekirite nan pèfòmè fim granmoun yo, LIVE TV SATELLITE FEEDS (nan fennèt 15 minit) ki soti nan rasanbleman viktwa 'Wi sou B' nan Hollywood yo pral transmèt. nan kat (4) fwa pandan tout aswè a apati 9:30 pm lè Pasifik (PT). Fwa manje yo enkli: 9: 30pm jiska 9:45 pm PT; 10: 15pm jiska 10:30 pm PT; 11: 15pm rive 11:30 pm PT ak 11: 45pm rive 12 MN, PT.

"Bay pwòp biwo vòt pa nou yo ak repons antouzyastik nou te resevwa nan men votè yo pandan anpil evènman kominotè nou te fè nan Los Angeles, mwen optimis ke Mezi B pral pase epi vin lwa," te di. Michael Weinstein, prezidan AIDS Healthcare Foundation ak youn nan senk moun ki te nonmen inisyativ bilten vòt la. "Sepandan, kèlkeswa rezilta a, ekip 'Wi sou B' nou an te mennen yon kanpay onorab ak estratejik, epi n ap kontinye ak efò nou yo pou amelyore sante ak sekirite travayè fim adilt yo."

Okòmansman, AIDS Healthcare Foundation ak manm FAIR ('For Adult Industry Responsibility) te dirije mezi bilten vòt la apre yo te rapòte otan ke 22 enfeksyon VIH yo te kwè yo te mare nan endistri fim granmoun yo nan de epidemi nan Los Angeles depi 2004, epi pami plizyè milye enfeksyon seksyèlman transmisib (STIs) ki fèt chak ane pami pèfòmè adilt yo.

Mezi B se senp nan sa li mande lè yo vote nan lwa 6 Novanm: 1) pwodiktè fim adilt yo dwe jwenn pèmi sante piblik nan Konte a, 2) yo dwe swiv tout lwa sekirite ki gen ladan itilizasyon kapòt ak disponiblite sou seri a, epi 3) li. pèmèt pou frè pèmi koleksyon yo peye pou ranfòsman, ki ta dwe ranfòsman plas. Asosyasyon Medikal Konte Los Angeles (LACMA), Asosyasyon Kontwolè STD Kalifòni (CSTDA) te andose mezi bilten vòt B la. La Opinyon, pi gwo jounal lang panyòl Ozetazini ak dezyèm jounal ki pi li nan Los Angeles.

Pandan twa semèn ki sot pase yo, yon gwo machin 'Wi sou B', yon kamyon 70 pye, 18 wou te kanpe nan kèk vil, vil ak evènman atravè Los Angles County mande Angelenos pou vote 'Wi' sou Mezi B. Pandan kanpay sa yo. arè, sipòtè ak defansè yo te distribye enfòmasyon votè yo ansanm ak sou yon milyon kapòt gratis nan kad kanpay sansibilizasyon ki mennen nan eleksyon an.

Moun k ap sipòte 'Wi sou B' yo te anplwaye anpil eleman nan kanpay politik plis tradisyonèl yo nan kanpay mezi bilten vòt etranj li yo: tablo afichaj, piblisite enprime ak sou entènèt, kat adwaz ak tach televizyon ak radyo, ki gen ladan de reklam televizyon 'Wi sou B' 30 segonn. Premye a, ki gen tit 'Darren ak Derrick,' prezante Darren James ak Derrick Burts, de ansyen pèfòmè adilt ki te vin enfekte ak VIH pandan y ap travay nan endistri a. Yon dezyèm plas televizyon 'Wi sou B', ki gen tit, '134 Pèmi,' te dekri 134 lòt biznis ki oblije pran pèmi oswa lisans pou opere nan Konte Los Angeles—soti nan salon tatoo rive nan salon bote ak klou ak kwafè.

LA Times: Konte a pral enspekte seri pònografi pou itilize kapòt dapre nouvo lwa
Kapòt nan pònografi "Wi sou B" FINAL kanpe, jodi a, Glassell Park 1.1 milyon kapòt gratis remèt nan evènman "Mezi B"