Endistri pònografi mande pou fèmen tanporè apre ka sifilis rapòte

In Nouvèl pa AHF

Out 20, 2012

LA Times

Yon gwoup komès ki baze nan Los Angeles ki reprezante konpayi fim granmoun te mande pou yon moratoryom nan tout peyi a sou pwodiksyon pandan y ap fè tès pònografi pou sifilis.

Kowalisyon pou Lapawòl Libète a te fè apèl la sou sitwèb li apre li te rapòte ke yon pèfòmè te teste pozitif pou sifilis, yon maladi seksyèlman transmisib, e ke pwosesis pou notifye patnè seksyèl yo te kòmanse.

Moratorium la te anonse Samdi, yon jou apre Depatman Sante Piblik Konte Los Angeles te di ke li ap mennen ankèt sou yon gwoup ka sifilis posib nan endistri pònografi. Ajans la te di ke li te resevwa rapò sou omwen senk ka ki enplike pèfòmè adilt nan yon semèn.

Kowalisyon an pa t reponn imedyatman kesyon The Times. Men, sou sit entènèt li a, gwoup la te di ke li te mande pou yon kanpe tanporè nan lans fim pandan ke "tout popilasyon an" nan pèfòmè yo egzamine pa doktè.

Gwoup la pa t 'di konbyen pèfòmè ki ta enplike. "Doktè yo pral pran yon detèminasyon nan moman apwopriye pou leve moratoryom a kòm plis enfòmasyon ap revele," gwoup la te di.

Michael Weinstein, prezidan Fondasyon Swen Sante SIDA, te di Lendi ke gwoup sifilis la montre ke konpayi fim granmoun yo pa kapab kontwole tèt yo. Gwoup li a te di ke ensidan sifilis la ta dwe itilize kòm yon pati nan kanpay pou Mezi B, yon pwopozisyon sou bilten vòt 6 novanm nan tout konte a ki mande pou yo sèvi ak kapòt pandan tire pwofesyonèl X-rated.

Gilead Sciences fè fas ak presyon pou kenbe pri a ba sou nouvo dwòg VIH
AIDS HEALTHCARE FOUNDATION AKIRI FAMASI MANMAN