Konsantman manti Gilead la sou Grenn Prevansyon VIH

In Nouvèl pa AHF

The Lancet, Asosyasyon Sante Piblik Ameriken, Asosyasyon Britanik VIH rantre nan AIDS Healthcare Foundation ak lòt defansè sante yo nan enkyetid sou enpak sante nan grenn prevansyon VIH ki pa pwouve Gilead la.

WASHINGTON DC (9 Out 2012) SIDA Fondasyon Swen Sante (AHF), pi gwo founisè medikal VIH/SIDA san bi likratif nan peyi a, jodi a reyafime opozisyon li a Administrasyon Manje ak Medikaman (FDA) apwobasyon nan Galarad Syans' Truvada pou itilize kòm Pre-Ekspozisyon Prophylaxis (PrEP) pou anpeche transmisyon VIH. Enkyetid AHF sou risk potansyèl sekirite ak sante PrEP pataje pa yon pakèt ekspè nan sante piblik, tankou: The Lancet a; Asosyasyon Sante Piblik Ameriken an; Asosyasyon Britanik VIH ak Asosyasyon Britanik pou Sante Seksyèl; Dr Alain Lafeuillade, Chèf Depatman Maladi Enfektye nan Toulon Jeneral Lopital (Frans) ak Prezidan Senpozyòm Entènasyonal sou VIH & Emerging Maladi Enfektye; ak plizyè manm nan Komite Konsiltatif pou Medikaman Antiviral FDA. 

"Gilead Sciences ak FDA te kreye yon konsansis fo sou PrEP. Yo vle piblik la kwè ke kominote sante a kanpe dèyè desizyon ensousyan li pran pou prese medikaman sa a nan mache lè, an reyalite, dirijan ekspè sante piblik yo pa sipòte li," te di. Michael Weinstein, Prezidan AHF. "Kominote sante piblik la deklare opozisyon li byen fò ak klè: PrEP se yon risk sante ak sekirite ki pa akseptab."

Nan yon editoryal ki te pibliye nan edisyon septanm 2011 li yo, The Lancet a ankouraje kontrent konsènan PrEP, li di: "Elaji itilizasyon antiretwoviral pou mete pwofilaktik pre-ekspozisyon pral ogmante risk rezistans, ki deja yon pwoblèm grav. VIH se yon viris k ap evolye rapidman e devlopman rezistans kreye bezwen pou yon rejim dwòg ki toujou ap chanje nan divès klas.” Enkyetid sou potansyèl diminisyon nan sèks ki pi an sekirite yo tou adrese: "Anplis de sa, byenke kèk nan rezilta esè yo te trè enpresyonan, pwoteksyon an ak pre-ekspozisyon pwofilaktik pa gen anpil chans yo dwe 100%, epi fè dwòg disponib kòm pwofilaktik ta ka ankouraje segondè-. risk konpòtman seksyèl nan mitan moun ki kwè yo dwe pwoteje."

Lancet a ansanm ak la Ameriken Journal of Sante Piblik (yon piblikasyon Asosyasyon Sante Piblik Ameriken an), ki te pibliye yon atik avril ki sot pase a ki te soulve enkyetid menm jan an konsènan PrEP. Atik la, Yon pèspektiv politik Etazini sou PrEP, diskite sou konsekans sante piblik ki kapab danjere nan itilizasyon toupatou nan Truvada pa moun ki gen VIH-negatif.

Nan yon deklarasyon pozisyon mas 2012, la Asosyasyon Britanik VIH (BHIVA) ak nan Asosyasyon Britanik pou Sante Seksyèl ak VIH (BASHH) konkli ke ankò done yo sou efikasite nan pre-ekspozisyon pwofilaktik (PrEP) se pa konvenkan ase pou li yo dwe ofri bay pasyan sou demann, e ke li ta dwe sèlman preskri nan yon kontèks etid rechèch klinik jiskaske plis done sou se efikasite li rasanble.

Pandan 10 me FDA a Reyinyon Komite Konsiltatif Antiviral sou PrEP, Komite a te soulve enkyetid konsènan apwouve PrEP san pwoteksyon enpòtan pou pwoteje pasyan yo. Nan reyinyon an, prezidan komite a, Dr Judith Feinberg te fè kòmantè ke, "mal potansyèl isit la [nan apwouve PrEP san pwoteksyon] se estrawòdinè."

Apre desizyon diskisyon Komite Konsiltatif la pou rekòmande apwobasyon PrEP, Dr Alain Lafeuillade, Chèf Depatman Maladi Enfektye nan Lopital Jeneral Toulon (Frans) ak Prezidan Senpozyòm Entènasyonal sou VIH & Emerging Maladi Enfektye, fè kòmantè ke desizyon FDA a "se irèsponsab ak kont enterè Global Sante Piblik." Doktè Lafeuillade te di tou ke, "Vòt la [desizyon panèl la pou rekòmande PrEP] ka sèlman eksplike pa mank endepandans ajans lan kont finansye ak lòt pouvwa paske sa a se yon fason absid fè fas a pandemi VIH la."

                                                                        # # #

 Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF), pi gwo òganizasyon mondyal SIDA, kounye a bay swen medikal ak/oswa sèvis bay plis pase 176,000 moun nan 26 peyi atravè lemond nan peyi Etazini, Lafrik, Amerik Latin/Karayib, Rejyon Azi/Pasifik la ak Ewòp lès. Pou aprann plis sou AHF, tanpri vizite sit entènèt nou an: www.aidshealth.org, jwenn nou sou Facebook: www.facebook.com/aidshealth epi swiv nou sou Twitter: @aidshealthcare

Tour “Nasyon Kapòt” AHF retounen nan Dallas/Ft. Valè pou konsè "HIP HOP pou VIH" 97.9 la
AHF selebre 25