Votè yo nan Konte LA pou deside sou demann kapòt nan pònografi

In Nouvèl pa AHF

Los Angeles Times,
Jiyè 4, 2012

Yon mezi bilten vòt ki mande votè yo nan Konte Los Angeles si aktè pònografi yo ta dwe oblije mete kapòt pandan filme yo te resevwa ase siyati pou yo kalifye pou eleksyon novanm 2012 la.

Inisyativ la, youn nan pi eksplisit ki te janm wè sou yon bilten vòt, pral deside pami votè yo nan yon konte ki pi abitan nan peyi a epi tou li se katye jeneral endistri pònografi ameriken an.

Se aktivis Los Angeles SIDA ki apiye mezi a ki di pèfòmè pònografi yo menas konstan pou VIH ak enfeksyon maladi transmisib seksyèlman.

"Lavi pèfòmè sa yo pa jetab," Prezidan Fondasyon Swen Sante SIDA Michael Weinstein te di The Times Mèkredi. "Endistri sa a ap voye move mesaj sou sèks ki pi an sekirite."

DOKIMAN: LI PETITION AN

Anpil pwodiktè fim granmoun opoze inisyativ la, ki di ke aktè ak aktris yo ta dwe kapab chwazi si yo sèvi ak kapòt.

Diane Duke nan gwoup fim granmoun Gwoup Free Speech Coalition pa t 'kapab jwenn pou fè kòmantè byen ta Mèkredi. Li te di deja ke mezi kapòt la se te "overreach gouvènman an nan fason nou fè sinema." Ak pwodiktè pònografi yo te di ke yo te eseye itilize kapòt nan fen ane 1990 yo apre yon pè VIH, men li te vin klè ke konsomatè yo pa te enterese nan depanse lajan nan pònografi ak kapòt.

Biwo Rejis-Anrejistre Konte Los Angeles/Grefye Konte a byen ta Madi a “sètifye ke inisyativ la te resevwa ase kantite siyati pou kalifye pou bilten vòt la,” Efrain Escobedo, manadjè gouvènman ak zafè lejislatif, te konfime bay The Times Mèkredi.

Konsèy Sipèvizè Konte a dwe pran dènye etap vòt la pou apwouve mezi pou bilten vòt la.

Weinstein te di ke gwoup li a kolekte 371,000 siyati nan senk mwa, byen lwen depase 232,000 siyati ki nesesè pou kalifye mezi a pou bilten vòt la.

Si yo apwouve, la mezi pral mande pou pwodiktè fim granmoun pou jwenn yon pèmi sante nan men Depatman Sante Piblik konte a, peye yon frè, epi mande pou itilize kapòt pou fè sèks nan dèyè ak nan vajen. Ofisyèl Konte yo pral gen otorite pou yo sispann oswa revoke pèmi a pou vyolasyon, epi yo ka swiv ak amann sivil oswa akizasyon kriminèl deli, dapre petisyon gwoup SIDA a.

Gwoup SIDA a te di ke mezi a se modèl sou pèmi sante menm jan an pou boutik tatoo, salon masaj, kwafè ak salon klou. Li ta aplike nan zòn ki pa enkòpore ak 85 nan 88 vil yo nan Konte Los Angeles, ki gen ladan Los Angeles. Twa vil ki egzante de lwa a ta se vil Pasadena, Long Beach ak Vernon, ki gen pwòp depatman sante piblik yo.

Weinstein te di ke li te gen konfyans nan siksè nan bwat bilten vòt la. Gwoup SIDA te pibliye rezilta a Biwo vòt mas nan plis pase 1,000 votè ki gen anpil chans, ki te di ke 63% ta vote wi.

"Pèp la devan politisyen yo sou pwoblèm sa a," Weinstein te di. "Pa janm gen yon bagay sou bilten vòt la tankou seksyèlman klè tankou sa a, kidonk li pral bon edikasyon pou moun."

Efò nan bwat bilten konte a vini apre Majistra Los Angeles Antonio Villaraigosa te siyen yon òdonans vil la an janvye te antre nan lwa ki te mande pèfòmè pònografi yo mete kapòt pandan y ap aji nan zòn ki mande yon pèmi pou fim vil la. Konsèy vil la te apwouve òdonans la apre gwoup SIDA a te rasanble ase siyati pou mande elektè yo deside pwoblèm nan pandan eleksyon jen an.

Kwè ke votè yo ta apwouve òdonans la, konsèy la apwouve nouvo règ la pou evite depanse $ 4 milyon dola nan yon eleksyon espesyal.

Òdonans lan te vin anvigè nan mwa mas, men vil la toujou ap etidye kijan pou aplike l, se sa pòtpawòl Fondasyon SIDA SIDA a di Ged Kenslea.

Konfli sou yon egzijans kapòt nan pònografi te kòmanse sou ak koupe pandan plis pase yon deseni pandan endistri pònografi a, ki santre nan San Fernando Valley, te pwospere apre yon desizyon Tribinal Siprèm Kalifòni an 1988 te deside ke pwodiktè fim adilt yo pa ka pouswiv anba lajistis. lwa pwostitisyon.

Men, endistri a te sal pa anons enfeksyon VIH nan pèfòmè pònografi, tankou Darren James nan 2004 ak Derrick Burts an 2010, ak pè enfeksyon te sispann filme pònografi nan plizyè fwa.

Aktivis SIDA yo te di ke kapòt yo nesesè dapre lwa sekirite travay leta ak federal ki egzije anplwayè yo pwoteje travayè yo kont likid kòporèl ki kapab enfektye. Men, lwa sa yo anjeneral aplike sèlman lè yon moun depoze yon plent nan yon ajans gouvènman an, sa ki fè raman sou lans pònografi. Aktivis SIDA yo te di ke lejislatè eta Kalifòni yo pa te eksprime sipò pou plis lejislasyon nan Sacramento, sitou paske pwoblèm nan gen yon faktè "ick".

Aktivis SIDA yo te mande Konsèy Sipèvizè Konte Los Angeles pou mande pou itilize kapòt sou seri pònografi, men yo te rejte. Sipèvizè Zev Yaroslavsky, ki gen distri ki gen San Fernando Valley, te di eta a, pa konte a, bezwen aji pou pwoteje pèfòmè fim adilt yo.

Yaroslavsky pa t retounen yon apèl pou fè kòmantè Mèkredi.

Lidè endistri pònografi yo te di ke yo ap konsidere plan pou goumen nan tribinal oswa lè yo deplase tal filme deyò vil la. Men, gendwa gen yon obstak legal pou retire poto yo nèt: New Hampshire se sèl lòt eta ki gen tribinal ki deside ke pwodiktè fim granmoun yo pa ka pouswiv anba lwa anti-pwostitisyon.

Bò kote l, Weinstein te di ke li pa t enkyete sou menas endistri pònografi a pou l ale.

"Sa a se yon kesyon prensip," Weinstein te di. "Èske nou gen travay esklav oswa travay timoun nan Kalifòni paske yo fè li nan kèk peyi aletranje?"

Medikaman Gilead la “Me Too” SIDA a ofri ti amelyorasyon, plis domaj nan ren yo.
AHF: Kapòt nan mezi bilten pònografi yo kalifye pou eleksyon Novanm nan Konte LA