23 jiyè: Sesyon satelit Konferans Entènasyonal SIDA—“Kriz tès VIH la: 34 milyon moun ki gen VIH, se sèlman 14 milyon moun ki konnen li”

In Mondyal, Nouvèl pa AHF

WASHINGTON DC (23 jiyè 2012) SIDA Fondasyon Swen Sante (AHF) fyè pou li òganize "Kriz tès VIH la: 34 milyon moun ki gen VIH, se sèlman 14 milyon ki konnen li," yon sesyon satelit ki fè reflechi pandan XIX Konferans Entènasyonal SIDA nan Washington DC sou Monday, July 23, 2012 soti nan 6: 30 8 pm ak: 30 pm in Sal Sesyon 7. Sa a pral premye a nan yon seri de twa chita pale enteresan anime pa AHF ak prezante dirijan ekspè ak inovatè nan domèn VIH/SIDA.

Aksè nan tès VIH se lyen ki manke nan batay kont SIDA. Konklizyon nan etid klinik HPTN 052 ki sot pase a pwouve ke tretman antiretwoviral travay kòm prevansyon. Sepandan, lyen efikas ak swen se pi gwo obstak nan aplikasyon siksè nan Tretman kòm Prevansyon. Aksè Inivèsèl nan tretman pa ka reyalize san Aksè Inivèsèl nan tès VIH. Antre nan yon dyalòg sou tès ak koneksyon ak swen kòm lyen ki manke yo sou chemen an rive jwenn Aksè Inivèsèl.

KISA:    "Kriz tès VIH la: 34 milyon moun ki gen VIH, se sèlman 14 milyon ki konnen li"

 Sesyon Satelit Konferans Entènasyonal SIDA

KILÈ:  23 jiyè 2012 6:30 pm pou 8:30 pm

KOTE: Walter E. Washington Convention Center

  Sal Sesyon 7

KIYÈS:

Modérateur: Dr Penninah Iutung, Chèf Biwo Afrik, Fondasyon Swen Sante SIDA

·     Alexandre Doyen (Vestergaard)

·     Doktè Rachèl Baggaley, Òganizasyon Mondyal Lasante (WHO) Depatman VIH/SIDA

· Terri Ford, Direktè Senior nan Global Policy & Advocacy for (AHF)

 

KONTAK: Ged Kenslea, Direktè Maketing ak Kominikasyon Pwovizwa AHF, (323) 791-5526

Tanpri rantre nan AHF tou pou pwochen sesyon satelit li yo: "Making Safer Sex Sexy in 2012" nan Madi 24 Jiyè 2012 apati 6:30 pm rive 8:30 pm nan Sal Sesyon 7 ak "The AIDS Financial Crisis: Life or Death for Millions” nan Mèkredi 25 Jiyè 2012 soti 6:30 pm rive 8:30 pm nan Mini Room 8.

# # #

Konsènan AIDS Healthcare Foundation

Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF), pi gwo òganizasyon mondyal SIDA, kounye a bay swen medikal ak/oswa sèvis bay plis pase 176,000 moun nan 26 peyi atravè lemond nan peyi Etazini, Lafrik, Amerik Latin/Karayib, Rejyon Azi/Pasifik la ak Ewòp lès. Pou aprann plis sou AHF, tanpri vizite sit entènèt nou an: www.aidshealth.org, jwenn nou sou Facebook: www.facebook.com/aidshealth epi swiv nou sou Twitter: @aidshealthcare.

"Prezidan Obama: sispann koupe PEPFAR"
SIDA 2012: Mach "Keep the Promise" rasanble plis pase 2,000