FDA 'ensousyan' nan apwouve grenn kontwovèsyal Gilead la 'prevansyon' VIH

In Pledwaye, Nouvèl pa AHF

Pa gen egzijans pou fè tès VIH deranje defansè SIDA – Telekonferans pou laprès: 3pm lès JODIA

Nan mitan mwa fevriye, FDA te akòde yon revizyon akselere nan Aplikasyon siplemantè Nouvo Medikaman Gilead a (sNDA) pou itilize Truvada kòm yon grenn prevansyon VIH—yon anons ki te vini malgre etid rechèch enziyan ak jou apre yo te pibliye yon lòt etid ki te montre yon eleman kle nan Truvada asosye ak gwo risk pou domaj ren ak maladi ki ogmante sou tan; FDA te retade yon desizyon okòmansman pou 15 jenth jiska mitan mwa septanm apre enkyetid sou tès ak etikèt

WASHINGTON (16 jiyè 2012). SIDA Fondasyon Swen Sante (AHF), pi gwo founisè medikal VIH/SIDA san bi likratif nan peyi a te blame a Administrasyon Manje ak Medikaman (FDA) pou desizyon ensousyan li pi bonè jodi a pou apwouve yon aplikasyon pa Galarad Syans pou itilize tretman SIDA sukse li yo Truvada kòm yon fòm yon grenn prevansyon VIH. Nan mwa fevriye 2012, FDA te akòde yon revizyon rapid sou aplikasyon Gilead pou apwobasyon pa FDA pou l te fè Truvada yon fwa chak jou.® (emtricitabine/tenofovir disoproxil fumarate) pou pwofilaktik pre-ekspozisyon (PrEP) pou diminye risk pou VIH nan adilt ki pa enfekte.

KISA:  
TELECONFERANS Laprès
FDA 'ensousyan' nan apwouve grenn kontwovèsyal Gilead la 'prevansyon' VIH

KILÈ:        
JODI A–Lendi, 16 Jiyè – 3:00pm Lès, (12 midi Lè Pasifik)

KIJAN:          
Telekonferans—Rele nan: 1-877-411-9748 Kòd Aksè: 7134323

KIYÈS:   
Michael Weinstein, Prezidan, Fondasyon Swen Sante SIDA
Tom Myers, Chèf Afè Piblik ak Avoka Jeneral, Fondasyon Swen Sante SIDA

KONTAK:    
Ged Kenslea, Direktè Kominikasyon, AHF (323) 791-5526 mobil
Tom Myers, Chèf Afè Piblik ak Avoka Jeneral, AHF (323) 860-5259 mobil

"Apwobasyon FDA pou Truvada Gilead la kòm yon fòm prevansyon VIH jodi a san okenn egzijans pou fè tès VIH se konplètman ensousyan e yon mouvman ki pral finalman retabli ane nan efò prevansyon VIH," te di. Michael Weinstein, Prezidan AHF. “Depi nan konmansman an, nou kwè ke ofisyèl gouvènman yo ak lòt moun te gen yon prese jijman an favè apwobasyon sa a malgre etid yo te ofri pou sipò. Epi pandan ke FDA rekòmande yon tès VIH negatif anvan yo itilize Truvada kòm PrEP epi li deklare ke moun ki gen yon '...enkoni oswa sitiyasyon VIH pozitif...' is 'kontr,' li nan okenn fason aktyèlman mande tès VIH nan okenn fason-jis ranfòse nan 'Avètisman nan bwat' sou anbalaj Gilead la. Deplasman FDA a jodi a se neglijans fwontyè ekivalans neglijans ki pral Malerezman rezilta nan nouvo enfeksyon, rezistans dwòg ak efè segondè grav nan mitan anpil, anpil moun.'

Gilead te premye ranpli yon aplikasyon siplemantè nouvo dwòg (sNDA) pou itilize Truvada kòm prevansyon an Desanm; an fevriye 2012, FDA te akòde yon revizyon rapid nan aplikasyon Gilead la pou apwobasyon pa FDA pou mache Truvada yon fwa chak jou.® (emtricitabine/tenofovir disoproxil fumarate) pou pwofilaktik pre-ekspozisyon (PrEP) pou diminye risk pou VIH nan adilt ki pa enfekte. Le 10 meth, FDA te fè yon odyans Komite Konsiltatif sou pwoblèm nan pandan plis pase 25 manm odyans lan te tande kòmantè piblik ki te opoze ak itilizasyon dwòg la. Nan fen reyinyon an, Komite Konsiltatif la te vote pou konseye FDA pou bay apwobasyon aplikasyon Gilead la. Dapre règleman legal yo, li te espere ke yon desizyon pa FDA a te pibliye pa Vandredi 15 jen.th.

AHF: 'Jou tris nan batay kont SIDA' kòm OBAMA eli pou sote konferans sou SIDA
LA Times: Mezi ki mande kapòt pou fim pònografi ki gen anpil chans pou yo ale nan bilten vòt