AIDS Healthcare Foundation defi Obama sou prezans nan konferans SIDA, politik

In Nouvèl pa AHF

Metro chak semèn
pa Justin Snow
Jiyè KAWO, KOUMAN POU KONNEN: KOUMAN PM

Avèk mwens pase de semèn anvan kòmansman XIX Konferans Entènasyonal SIDA a (AIDS 2012) nan Washington, yon òganizasyon kle k ap patisipe ap eksprime dekouraje lè Prezidan Obama pa t konfime prezans li pou yon evènman k ap òganize yon milye de Mezon Blanch lan.

Nan yon konferans pou laprès maten an, manm Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF) te di inaksyon Obama a se yon lòt egzanp yon administrasyon ki pa mete batay kont SIDA a wo sou lis priyorite li.

Tom Myers, chèf afè piblik ak konsèy jeneral pou AHF di, Tom Myers, chèf afè piblik ak konsèy jeneral pou AHF, te di: "Echèk prezidan an nan dat sa a an reta pou l asiste a pale anpil sou angajman administrasyon sa a nan epidemi SIDA a, e li ajoute ke angajman Obama te "nan pi bon."

Òganizatè yo avèti ke si Obama pa montre li ta ka voye yon mesaj pòv bay dè milye de dirijan syantis ak chèchè ki espere patisipe nan AIDS 2012 sou angajman Ameriken nan batay mondyal la SIDA.

Konferans sa a ap fèt Ozetazini pou premye fwa nan plis pase de deseni e li pral atire anviwon 25,000 moun nan Sant Konvansyon Walter E. Washington DC, ki gen ladan ansyen Prezidan Bill Clinton ak George W. Bush.

Sa a se pa premye fwa Obama voye siyal melanje bay aktivis SIDA. Malgre ke Obama te leve entèdiksyon vwayaj la ki te anpeche moun ki te gen maladi a antre Ozetazini an 2009 – yon efò predesesè li a, George W. Bush te kòmanse – bidjè mondyal li sou SIDA pou ane fiskal 2013 la te redui finansman pa $214 milyon, epi li te fè l soti nan $6.63 milya. a $6.42 milya dola.

Dapre AHF, pa gen okenn prezidan ki janm chache diminye angajman Amerik la nan konbat SIDA globalman. Yon rediksyon konsa reprezante 640,000 moun ki ta ka resevwa tretman pou sove lavi yo. Anplis, AHF lonje dwèt sou 2,000 Ameriken ki gen revni fèb ki rete sou lis datant Pwogram Asistans Medikaman SIDA (ADAP) nan nèf eta.

"Franchman, li ta ka pi bon si Prezidan Obama pa adrese Konferans SIDA a si li planifye pou l vini ak men vid," Myers te di, e li te ajoute ke òganizasyon an espere ke Obama pral sèvi ak pouvwa li kòm prezidan pou transfere lajan pou mete fen nan lis datant ADAP ak retabli finansman nan nivo ane sa a pou Plan Ijans Prezidan an pou Sekou SIDA (PEPFAR).

"Definansman PEPFAR ak inyore lis datant ADAP yo jis konfime sa moun ki gen VIH/SIDA ak defansè yo te sispèk depi lontan - ke prezidan an pa seryezman angaje nan batay SIDA," te di AHF Prezidan Michael Weinstein.

Òganizatè yo espere tou kandida prezidansyèl repibliken Mitt Romney pral sèvi ak konferans la kòm yon opòtinite pou pibliye yon deklarasyon politik SIDA tou, ki kanpay li a poko fè.

Myers te fè remake ke PEPFAR te kreye anba administrasyon Bush la ak finansman te ogmante de $15 milya a $48 milya nan senk ane.

Gwo Rig 'Kapòt Nasyon' AHF a woule nan Charlotte, North Carolina!
Aktivis yo kesyone angajman Obama pran nan epidemi mondyal SIDA