Komisyon Konsèy Aktivis SIDA "Kenbe Pwomès la" Tren nan DC pou mas sou Washington

In Pledwaye, Nouvèl pa AHF

 

Rive Washington DC samdi 21 jiyè sa ast, dè santèn de defansè SIDA pral monte uit tren "Keep the Promise on HIV/AIDS"—ki soti nan New Orleans, Lwizyana; Toledo, Ohio; Newport News, Vijini; Providence, Rhode Island; Miami, Florid; New York, New York; Charlotte, North Carolina ak Savannah, Georgia—te dirije pou DC

Defansè yo pral ansanm ak plizyè milye moun ki espere rasanble nan Washington Monument dimanch 22 jiyènd pou rasanbleman "Kenbe pwomès sou VIH/SIDA" ak mas anvan seremoni ouvèti XIX Konferans Entènasyonal SIDA.

WASHINGTON DC (19 jiyè 2012) Plizyè santèn aktivis VIH/SIDA atravè Sid, Sidès, Midwès ak Nòdès Etazini pral monte uit tren "Keep the Promise on HIV/AIDS"—ki patwone pa pi gwo òganizasyon mondyal SIDA. SIDA Fondasyon Swen Sante (AHF)— te dirije Washington DC pou patisipe nan la "Kenbe pwomès la sou VIH/SIDA" Mas sou Washington dimanch 22 jiyè a 2:00 pm nan Washington Monument jis anvan seremoni ouvèti a. XIX Konferans Entènasyonal SIDA.

An total, prèske uitsan defansè AHF patwone pral monte uit tren Amtrak pandan tout Vandredi ak Samdi—soti nan New Orleans, Louisiana; Toledo, Ohio; Newport News, Vijini; Providence, Rhode Island; Miami, Florid; New York, New York; Charlotte, North Carolina ak Savannah, Georgia—pou patisipe nan mach la epi kite vwa yo tande sou pwoblèm nasyonal VIH/SIDA ki pi ijan yo, tankou Etazini. Pwogram Asistans Medikaman SIDA (ADAP) lis datant. Yon kriz finansman te kite prèske 2,000 Ameriken ki nan 9 eta ap lani nan lis datant yo, espere jwenn aksè nan medikaman pou sove lavi SIDA.

KISA:  Disponibilite Medya: Plizyè santèn Defansè SIDA ki monte uit tren "Kenbe pwomès la" Patisipe nan "Kenbe Pwomès sou VIH/SIDA" Mas sou Washington anvan XIX Konferans Entènasyonal SIDA

KILÈ: Vandredi, Jiyè 20th ak Samdi, Jiyè 21st 

KI KOTE: FLORIDA– pati Vandredi maten soti Miami, sispann nan West Palm Beach, Sebring, Tampa

B-woule: Tren anvlope nan imaj "Kenbe pwomès sou VIH/SIDA".

Kontakte medya lokal yo: Janet Kitchen (813) 857-2974

JEYORJI - soti samdi maten soti Savannah, sispann nan Florence, Kawolin disid ak   Fayetteville, Kawolin di Nò

Kontakte medya lokal yo: Evelyn Scott (843) 838-2879

LOUISIANA – pati Vandredi maten soti nan New Orleans, kanpe nan Hattiesburg & Meridian, Mississippi, Birmingham, Alabama ak Atlanta, Georgia

        Kontakte medya lokal yo: William Francis (678) 754-6291

OHIO – soti nan Toledo

VIRGINIA – soti nan Newport News

RHODE ISLAND – soti nan Providence

NEW YORK – soti nan vil Nouyòk

NORTH CAROLINA – pati nan Charlotte

KIYÈS: Dè santèn de defansè VIH/SIDA nan Florid, Georgia, Louisiana, Ohio, Virginia, Rhode Island, New York, Alabama, Mississippi, South Carolina, North Carolina.

KONTAKTE:

Ged Kenslea, Direktè Kominikasyon AHF, (323) 791-5526

Lori Yeghiayan, Direktè Asosye Kominikasyon AHF (323) 377-4312

Plizyè milye yo espere patisipe nan mach "Keep the Promise"—yon mach istorik ki chèche atire atansyon sou nesesite pou Etazini ak peyi atravè mond lan pou yo "Kenbe Pwomès" sou VIH/SIDA nan yon moman kote anpil nasyon— ki gen ladan Etazini-ap fè bak sou angajman finansman, menase ranvèse trant ane nan pwogrè.

Mach la ap kòmanse nan Washington Monument ak yon pwogram ki gen ladann yon pèfòmans pa mizisyen ak aktivis Wyclef Jean. Ansyen manm Kongrè Ameriken an pral rantre nan li sou sèn Anbasadè Andrew Young, lidè dwa sivil Reveran Al Sharpton, difizyon ak otè Tavis smiley, enpòtan entelektyèl demokratik Dr Cornel West epi—nan yon mesaj espesyal ki soti nan Lafrik di sid—aktivis dwa moun ki gen anpil konsiderasyon ak Loreya Nobèl Lapè a, Achevèk Desmond Tutu. Komedyen Margaret cho pral sèvi kòm lame.

Dirije pa Fondasyon Swen Sante SIDA, kowalisyon "Keep the Promise" gen ladann yon gwo gwoup sipòtè ki gen menm lide atravè peyi Etazini ak atravè mond lan. 1,432 òganizasyon ki soti nan 103 peyi ak 2,333 moun te siyen sou sipò nan mas la ak la. Deklarasyon "Kenbe pwomès la"..

"Nou tèlman kontan akeyi plizyè santèn defansè sa yo nan Washington DC, paske se vwa yo ki bezwen tande pa lidè nan Washington ak nan mond lan ak mesaj la ke lagè a sou SIDA pa te genyen," te di. Terri Ford, AIDS Healthcare Foundation's Senior Director of Global Policy and Advocacy ak òganizatè prensipal la nan mach la.

Rasanbleman 'Keep the Promise' ak mach la pral sèvi kòm yon apèl klè pou aksè inivèsèl nan swen ak tretman SIDA; pou itilizasyon pi efikas nan finansman limite ki soti nan sous ki gen ladan Fon mondyal pou konbat SIDA, tibèkiloz ak malarya, US Plan Ijans Prezidan pou Sekou SIDA (PEPFAR) ak Pwogram Asistans Medikaman SIDA Etazini; pou gwo ekonomi mondyal yo ak G20 pou finanse Fon Global la nèt epi tou pou konpayi famasetik yo bese pri dwòg SIDA pou pèmèt tretman plis pasyan ak menm kantite lajan an.

Ou ka jwenn plis enfòmasyon sou kowalisyon "Keep the Promise" ak Mas nan www.keepthepromise2012.org ak swiv gwoup la sou Facebook (http://www.facebook.com/keepthepromise2012) ak sou Twitter @AIDSMarch2012.

Pou wè yon lis konplè òganizasyon ki te siyen sou Deklarasyon "Kenbe Pwomès la", tanpri klike sou isit la.

# # #

Konsènan AIDS Healthcare Foundation

Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF), pi gwo òganizasyon mondyal SIDA, kounye a bay swen medikal ak/oswa sèvis bay plis pase 176,756 moun nan 27 peyi atravè lemond nan peyi Etazini, Lafrik, Amerik Latin/Karayib, Rejyon Azi/Pasifik la ak Ewòp lès. Pou aprann plis sou AHF, tanpri vizite sit entènèt nou an: www.aidshealth.org, jwenn nou sou Facebook: www.facebook.com/aidshealth epi swiv nou sou Twitter: @aidshealthcare.


Mas nan DC rele atansyon sou VIH ak SIDA devan konferans entènasyonal sou maladi a
Administrasyon Obama bay Reta pou Lage Fon Medikaman SIDA