AHF: 'Jou tris nan batay kont SIDA' kòm OBAMA eli pou sote konferans sou SIDA

In Pledwaye, Nouvèl pa AHF

“Nan ane 1980 yo, 'Silans te egal lanmò.' Jodi a, Silans Kontinyèl Prezidan Obama sou SIDA egal lanmò pou plizyè milyon moun.”  Michael Weinstein, Prezidan, SIDA Fondasyon Swen Sante  

Pandan 20,000 dirijan syantifik SIDA, chèchè, founisè medikal, pasyan ak defansè rasanble nan Washington, anpil mande La Mezon Blanch lan mete fen nan lis datant pasyan yo pou Pwogram Asistans Medikaman SIDA (ADAP) epi retabli finansman pou Plan Ijans Prezidan an pou Sekou SIDA (PEPFAR).

WASHINGTON (16 jiyè 2012) Avèk konfimasyon Lamezon Blanch jodi a ke Prezidan Barack Obama pral PA ale oswa adrese Sosyete Entènasyonal SIDA a XIX Konferans Entènasyonal SIDA, ki demare dimanch 22 jiyè 2012 sa a nan Washington, DC, defansè soti nan Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF) eksprime sipriz ak dekouraje sou desizyon Prezidan an, li remake ke li voye yon mesaj dekourajan sou opinyon prezidan an sou enpòtans VIH/SIDA ak angajman li nan abòde pandemi an nan yon fason ki gen sans ak efikas.

"Nouvèl ke Prezidan Obama te eli pou sote Konferans Entènasyonal SIDA a—ki dewoule nan Sant Konvansyon toupre lakay li nan Washington—pale anpil," te di. Michael Weinstein, Prezidan AIDS Healthcare Foundation, ki bay swen medikal gratis VIH/SIDA a plis pase 176,000 moun nan peyi Etazini ak 25 lòt peyi aletranje. “Apenn yon mil lwen, poutan li p ap daye asiste ak adrese patisipan konferans yo. Pandansetan, ansyen Prezidan George W. Bush ak Bill Clinton, ansyen Premye Dam Laura Bush ak Bill Gates yo tout pran angajman pou yo pale nan evènman an. Li sanble Prezidan an pa vle angaje kominote SIDA yo-e ak bon rezon. Se vrèman yon jou tris nan listwa, yon jou ki pi tris nan batay kont SIDA ak yon refleksyon tris sou prezidans Obama.”

Konferans lan, ki fèt chak dezan, se yon rasanbleman plis pase 20,000 dirijan syantis SIDA, chèchè, founisè medikal, pasyan ak defansè atravè mond lan. Konferans lan, ki ap fèt Ozetazini pou premye fwa nan plis pase 20 ane, pral prezante prezantasyon nouvo rechèch syantifik enpòtan ak opòtinite pou dyalòg sou gwo defi yo ap fè fas a repons mondyal la nan SIDA.

Daprè presedan istorik, chèf deta ak lidè peyi lame yo adrese fòmèlman patisipan yo nan konferans lan pandan seremoni sware ouvèti konferans lan, ki dewoule ane sa a nan Sant Konvansyon Walter E. Washington nan Washington, DC. Yon sèl fwa yon chèf leta pa parèt: An 2006, desizyon Premye Minis Kanadyen Stephen Harper te pran pou l rete lwen konferans XVIII XVIII SIDA ki te fèt nan Toronto ki te fèt nan ane sa a te atire anpil atansyon—ak kritik.

“Si desizyon an pou pa adrese 20,000 dirijan syantifik SIDA yo, chèchè, founisè medikal, pasyan ak defansè atravè mond lan ki patisipe nan konferans sou SIDA nan Washington semèn pwochèn se te pwòp Prezidan Obama a, Lè sa a, wont pou li. Si se te yon desizyon ki baze sou konsèy ki soti nan anplwaye li yo, Lè sa a, li ap mal sèvi pa konseye li yo, "te di. Tom Myers, Chèf Afè Piblik ak Avoka Jeneral pou AHF. “An sans, kesyon moun yo pral poze pandan tout semèn konferans lan se: Poukisa Prezidan Obama pap pale sou SIDA? Èske li pè pou yo fè defann sida yo ankòlè, menm jan li te fè nan New Haven an oktòb 2010? Anbarase pa aksyon-oswa inaksyon-sou SIDA ki sanble se yon mak nan administrasyon li a? Oswa èske li te jis jwenn yon pi bon òf, yon aparans kanpay siflèt kanpe ki depase SIDA?”

Kounye a gen lis datant prèske 2,000 pasyan k ap tann pou jwenn aksè nan Pwogram Asistans Medikaman SIDA (ADAP), rezo pwogram ki bay Ameriken ki pa gen anpil revni k ap viv ak VIH/SIDA. Anplis de sa, administrasyon an ap chèche koupe finansman li nan batay mondyal la SIDA—premye fwa yon prezidan Ameriken te janm pran yon etap konsa.

“Nan ane 1980 yo, 'Silans te egal lanmò.' Jodi a, silans Prezidan Obama kontinyèl sou SIDA egal lanmò pou plizyè milyon,” te ajoute Weinstein AHF.

Nan kòmansman ane sa a, administrasyon Obama a, ki—nan yon repiyasyon chokan nan prèske trant ane nan pwogrè kont pandemi mondyal la SIDA—devwale yon bidjè mondyal SIDA ki te pran etap san parèy nan diminye finansman SIDA a apeprè $ 214 milyon dola nan ane fiskal 2013 la. anvan gen yon prezidan t'ap chache aktyèlman diminye angajman Amerik la nan batay epidemi SIDA a globalman.

Nan Ane Fiskal 2012, finansman federal pou SIDA mondyal se $6.63 milya. Bidjè prezidan Obama pou ane fiskal 2013 la pwopoze pou depanse 6.42 milya dola. An tèm imen, diferans sa a reprezante 640,000 moun ki gen VIH/SIDA ki ta ka resevwa tretman SIDA pou sove lavi pou yon ane.

Bidjè pwopoze a te vini yon ti tan apre, epi li dirèkteman an kont ak, Desanm 2011 Prezidan an te anonse objektif pou mete 2 milyon moun plis (50% plis pase kantite aktyèl apeprè 4 milyon) sou tretman nan fen ane 2013, ak pou kreye. yon "jenerasyon ki pa gen SIDA."

"Aksyon pale pi fò pase mo," te ajoute AHF Weinstein. “Definansman PEPFAR ak inyore lis datant ADAP yo jis konfime sa moun ki gen VIH/SIDA ak defansè yo te sispèk depi lontan—ke Prezidan an pa seryezman angaje nan konbat SIDA. San yo pa ogmante finansman PEPFAR nan nivo Kongrè a deja otorize, jis kenbe fiks kont epidemi an—se pou kont li reyalize yon 'jenerasyon san SIDA,'—tankou prezidan an te fè gwo fanfa sou Jounen Mondyal SIDA a, se tou senpleman diskou vid e li te gen anpil chans. tonbe nan zòrèy soud nan konferans lan SIDA."

# # #

Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF), pi gwo òganizasyon mondyal SIDA, kounye a bay swen medikal ak/oswa sèvis bay plis pase 176,000 moun nan 26 peyi atravè lemond nan peyi Etazini, Lafrik, Amerik Latin/Karayib, Rejyon Azi/Pasifik la ak Ewòp lès. Pou aprann plis sou AHF, tanpri vizite sit entènèt nou an: www.aidshealth.org, jwenn nou sou Facebook: www.facebook.com/aidshealth epi swiv nou sou Twitter: @aidshealthcare.

Defans Mezon Blanch nan Absans Obama nan Konferans SIDA "Off Track," di AHF
FDA 'ensousyan' nan apwouve grenn kontwovèsyal Gilead la 'prevansyon' VIH