Gilead: Preskripsyon Truvada pou mande tès VIH negatif pou itilize tretman SIDA kòm prevansyon

In Nouvèl pa AHF

Nan Somè 'Kontwole epidemi VIH la ak ARVs' nan Lond semèn sa a, yon ofisyèl Gilead te deklare ke itilizasyon Truvada pou Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) pou gen etikèt ki gen fraz, "Tès negatif VIH obligatwa anvan chak preskripsyon".

Defansè SIDA yo te akeyi anons ki te sezi pa dènye rekòmandasyon yon Komite Konsiltatif FDA te fè pou pèmèt Gilead mache itilize tretman SIDA sukse li yo kòm yon fòm prevansyon VIH nan moun ki pa enfekte san okenn egzijans tès VIH.

WASHINGTON (12 jen 2012) SIDA Fondasyon Swen Sante (AHF), pi gwo founisè medikal VIH/SIDA san bi likratif nan peyi a te akeyi nouvèl jodi a ke Galarad Syans pral gen ladan fraz sa a (oswa menm jan an): "Tès negatif VIH obligatwa anvan chak preskripsyon," lè, oswa si, Gilead kòmanse maketing tretman sida sukse li yo Truvada kòm yon fòm yon grenn prevansyon VIH nan moun ki pa enfekte nan peyi Etazini. Nan 'Kontwole epidemi VIH la ak ARVs' Summit, ki te fèt nan Lond 11-12 jen, yon ofisyèl Gilead divilge piblikman nan yon sesyon plenyè nan ki li te patisipe ke itilize nan sukse li yo tretman SIDA Truvada (emtricitabine / tenofovir disoproxil fumarate) pou pre-ekspozisyon pwofilaktik (PrEP) pou anpeche posib. Enfeksyon VIH pral genyen kounye a etikèt ki endike ke yo pral mande yon tès VIH negatif anvan yo ka ranpli yon preskripsyon pou itilizasyon sa a.

Deklarasyon reprezantan Gilead la te byen akeyi pa defansè SIDA, enkli moun ki soti nan AHF, ki te sezi pa yon dènye rekòmandasyon yon Komite Konsiltatif FDA pou pèmèt Gilead mache itilize Truvada kòm yon fòm prevansyon VIH nan moun ki pa enfekte, patikilyèman lè panèl la. —ki gen ladann 23 doktè, syantis ak manm piblik la—rekòmande tou pou FDA pèmèt Gilead mache dwòg la pou itilizasyon sa yo san yo pa. nenpòt egzijans pou fè tès VIH tou sa.

Fen semèn pase a, defansè tou aplodi nouvèl la ke la Administrasyon Manje ak Medikaman (FDA) t ap ranvwaye yon desizyon sou aplikasyon Gilead pou apwobasyon itilizasyon Truvada kòm yon fòm grenn prevansyon VIH. Gilead te ranpli yon aplikasyon siplemantè nouvo dwòg (sNDA) pou itilizasyon sa a nan mwa desanm; an fevriye 2012, FDA te akòde yon revizyon rapid nan aplikasyon Gilead la pou apwobasyon pa FDA a pou fè yon fwa chak jou Truvadafor Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) pou diminye risk pou VIH nan adilt ki pa enfekte. Le 10 meth, FDA te fè yon odyans Komite Konsiltatif sou pwoblèm nan pandan plis pase 25 manm odyans lan te tande kòmantè piblik ki te opoze ak itilizasyon dwòg la. Nan fen reyinyon an, Komite Konsiltatif la te vote pou konseye FDA pou bay apwobasyon aplikasyon Gilead la. Dapre règleman legal yo, li te espere ke yon desizyon pa FDA ta pibliye pa vandredi pwochen 15 jen.th.

"Nou te opoze fòtman aplikasyon Gilead la bay FDA a pou apwobasyon pou mache itilizasyon Truvada kòm yon fòm prevansyon VIH, dapre rezilta etid rechèch ki disponib kounye a soumèt pou sipòte itilizasyon sa a," te di. Michael Weinstein, Prezidan Fondasyon Swen Sante SIDA. "Sepandan, nou te choke ke panèl konsiltatif FDA a aktyèlman rekòmande ke FDA pèmèt itilizasyon dwòg la pou prevansyon VIH san yo pa mete okenn egzijans pou fè tès VIH ditou. Nou kontan dèske FDA te ranvwaye yon desizyon sou Truvada kòm PrEP epi tou ke Gilead pral finalman mande etikèt ki endike yon egzijans pou tès VIH negatif anvan yo preskri Truvada kòm prevansyon."

"Nou toujou gen enkyetid grav anpil sou Truvada kòm PrEP, men lefèt ke pa menm yon tès debaz VIH-negatif pa ta nesesè anvan yo preskri Truvada pou itilizasyon prevantif se etonan, "te ajoute. Doktè Jorge Saavedra, Anbasadè Global pou AHF ak ansyen Chèf Pwogram Nasyonal SIDA Meksiken an (CENSIDA), e ki te nan Somè Lond.  “Si yo te preskri yon moun ki enfekte ak VIH ki pa t konnen sitiyasyon VIH li epi li te itilize Truvada kòm PrEP, rezilta a ta ka devastatè, finalman mennen nan rezistans dwòg nan yon tretman SIDA ki ka sove lavi. Gilead gen rezon pou l etabli direktiv pou etikèt ki mande tès VIH.”

Gilead retire finansman sida apre efò AHF pou defans yo
Selebrasyon Gay Pride nan Slope prezante Kapòt Nasyon