Gilead retire finansman sida apre efò AHF pou defans yo

In Pledwaye, Nouvèl pa AHF

Apre AIDS Healthcare Foundation (AHF) te mennen kanpay feròs ak defans piblik ki te defye pwodiktè dwòg VIH/SIDA Gilead Sciences Inc. sou pwoblèm pri ak pouse konpayi an pou apwobasyon FDA pou grenn "prevansyon" VIH li a, Gilead refize finanse plis pwogram mondyal AHF yo.

Gilead ap kontribye lajan pou sipòte pwogram mondyal VIH/SIDA AHF yo chak ane depi 2005, e li ogmante kantite lajan an ak dimansyon yo piti piti—jiska ane sa a.

LOS ANGELES, CA (13 jen 2012) Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF) jodi a te kritike pwodiktè dwòg VIH/SIDA Gilead Syans Inc. pou rale sipò finansman nan pwogram mondyal òganizasyon an an repons a efò defans AHF ap fè. Pou ane ki sot pase a, AHF te dirije kanpay defans piblik yo te defye Gilead sou politik pri dwòg li yo, ansanm ak pouse konpayi an pou apwobasyon US Food and Drug Administration (FDA) pou yon nouvo itilizasyon dwòg Truvada pou tretman HIVAIDS li a, kòm yon grenn "prevansyon" VIH-oswa pre-ekspozisyon prophylaxis (PrEP). Malgre istwa Gilead la nan sipò finansman ki konsistan—e ki ogmante pwogresivman—pou pwogram mondyal AHF yo, yon reprezantan konpayi an te di san bi likratif la ke li pap resevwa sipò finansman Gilead ane sa a.

Gilead ap kontribiye lajan pou sipòte pwogram mondyal tretman, tès ak prevansyon VIH/SIDA AHF yo chak ane depi 2005. Finansman te ogmante progresivman nan kantite ak dimansyon, kòm Gilead te kòmanse sipòte pwogram nan Lafrik epi answit elaji pou enkli Azi, Amerik Latin/ Karayib ak Ewòp lès

"Li malere ke Gilead-yon fwa yon modèl nan sa yon konpayi dwòg VIH/SIDA ta ka an tèm de travay an koperasyon ak defansè nan kominote a-te chwazi pran revanj kont AHF paske li kritik nan politik ki pi resan li yo ak akswit," te di. Michael Weinstein, Prezidan Fondasyon Swen Sante SIDA. “Misyon AHF pou bay medikaman dènye kri kèlkeswa kapasite pou nou peye, fòse nou defann politik ki responsab VIH/SIDA epi ogmante aksè pou VIH/SIDA pou sove lavi moun ki pi bezwen yo lè nou mande pri medikaman ki pi ba yo. Ala yon wont ke Gilead te chwazi pou pini nou pou efò sa yo nan retire finansman nan pwogram nan mond lan k ap sove lavi."

Ane ki sot pase a, AHF te ogmante kanpay li ki vize Gilead sou politik pri dwòg li yo, li te òganize anpil manifestasyon pou fè konnen gwo pri dwòg yo, tankou Gilead la, se yon rezon prensipal pou eta egzistans la. Pwogram Asistans Medikaman SIDA lis datant. Dènyèman, AHF te avèti konpayi an pou li pri dènye konbinezon dwòg li yo—ki rele “Kwad la” epi li mete sou mache a pita nan ane sa a—rezonabman. Gen plis enfòmasyon sou kanpay la ki disponib isit la. Anplis de sa, AHF te pi gwo kritik konpayi an lè li rive pouswit li apwobasyon FDA pou yon nouvo itilizasyon pou dwòg tretman li yo, Truvada, kòm yon grenn "prevansyon" VIH oswa pre-ekspozisyon prophylaxis (PrEP). Efò yo te enkli yon gwo kanpay sansibilizasyon piblik, ansanm ak yon gwo prezans nan Odyans Komite Konsiltatif FDA mwa pase a sou PrEP kote anpil moun ki afilye AHF te prezante temwayaj ki konseye kont apwobasyon. Ou ka jwenn plis enfòmasyon sou kanpay la nan www.nomagicpills.org.

Nan Ikrèn, foutbòl resevwa pi bon tretman pase SIDA
Gilead: Preskripsyon Truvada pou mande tès VIH negatif pou itilize tretman SIDA kòm prevansyon