Selebrasyon Gay Pride nan Slope prezante Kapòt Nasyon

In Nouvèl pa AHF

Outlet: Brooklyn chak jou Eagle
Pa: Eli MacKinnon
Dat: Jen 12, 2012

Yon moun k ap patisipe nan parad la vin eksite pou fè sèks san danje pandan Kondom Nation ap rive nan 16yèm Selebrasyon Fyète anyèl Brooklyn nan Park Slope. Brian Ach /AP Imaj pou Fondasyon Swen Sante SIDAYon moun k ap patisipe nan parad la vin eksite pou fè sèks san danje pandan Kondom Nation ap rive nan 16yèm Selebrasyon Fyète anyèl Brooklyn nan Park Slope. Brian Ach /AP Imaj pou Fondasyon Swen Sante SIDA

Pa Eli MacKinnon
Brooklyn chak jou Eagle
Pi bon bagay nan lavi yo gratis, tankou kamyon kapòt.

16yèm Selebrasyon Fyète anyèl Brooklyn nan te egeye Park Slope nan Samdi, epi gras ak kamyon Mack 18 wou ki te chaje ak latèks Condom Nation, reveyan yo te byen prepare pou eksprime lanmou yo avèk fyète e san danje.

Marco Benjamin, yon lidè mobilizasyon rejyonal pou kanpay nan tout peyi Fondasyon SIDA SIDA (AHF) pou ankouraje itilizasyon kapòt, te di li menm ak patnè li yo nan prevansyon te bay jis apeprè 40,000 kapòt nan Samdi.

Ansanm ak sipò materyèl la, Kondom Nation te ajoute tou gwo vwa 70 pye-long li a nan koral vwa masisi, madivin, biseksyèl, transganr ak etewoseksyèl ki te leve sou Fifth Avenue pandan Parad Fyète Samdi swa.

Dapre Benjamin, youn nan aspè ki pi ankourajan nan selebrasyon samdi a se te divèsite patisipan ki te parèt pou fè kè kontan, vwa solidarite yo ak kominote LGBT minisipalite nou an e petèt mete kèk kaoutchou.

"Te gen fanmi, se pa sèlman masisi - anpil moun ki te kontan ke nou te la ak pote konsyans sou sèks san danje," li te di. "Yo t ap jis pran kapòt yo pa ti ponyen, tout laj, granmoun rive jèn. Anpil moun ki pi gran t ap di: 'Mwen pral bay pitit pitit mwen yo sa a, mwen pral bay pitit mwen yo sa a."

Moun k ap patisipe nan parad yo fyè salye "gwo machin" Kondom Nation, ki ap vwayaje atravè peyi pou bay 10 milyon kapòt nan 25 eta pandan sis mwa. Brian Ach /AP Imaj pou Fondasyon Swen Sante SIDAMoun k ap patisipe nan parad yo fyè salye “gwo machin” Kondom Nation, ki ap vwayaje atravè peyi pou bay 10 milyon kapòt nan 25 eta pandan sis mwa. Brian Ach /AP Imaj pou Fondasyon Swen Sante SIDA

Condom Nation se nan twazyèm zak yon vwayaj kapòt gratis ki dire sis mwa, 40 vil, 25 eta, ki te kòmanse nan Venice Beach, Kalifòni, nan mwa fevriye. Nan konklizyon vwayaj la, ki pral kowenside ak XIX Konferans Entènasyonal Sida Jiyè a nan Washington, DC, òganizasyon an espere ke yo te dechaje anviwon 10 milyon kapòt. Youn nan pwoblèm AHF espere adrese ak kanpay Kondom Nation li a se sa li wè kòm yon gwo kantite lajan an absid sou moso latèks ki ka sove lavi ak dè milyon de dola nan depans swen sante.

"Li koute sèlman tankou 4 santim pou fè yon kapòt men poutan yo vann yo pou 18 dola yon bwat nan magazen yo," te di Benjamin. "Sa ka fè pati rezon ki fè viris la ap transmèt, paske moun reyèlman pa gen lajan pou achte kapòt sa yo."

Akote yon opòtinite pou pwomouvwa sèks san danje ak kapòt abòdab, selebrasyon Samdi a se te tou yon "pati soti pou AHF nan Brooklyn," te di Michael Camacho, direktè rejyonal AHF la.

Òganizasyon ki baze nan Los Angeles la pral ouvri premye baz operasyon li nan Brooklyn nan kòmansman mwa Jiyè nan 475 Atlantic Ave., jis yon koup kat blòk nan Tèminal Atlantik la.

Okòmansman, sit la pral loje yon magazen Out of the Closet Thrift, ki pral depanse 96 santim nan chak dola li fè nan swen VIH ak rechèch atravè AHF la, epi tou bay tès VIH gratis.

Yon famasi kominotè pral rantre nan magazen thrift la nenpòt moman nan mwa ki vin apre yo, epi Camacho di ke nan fen ane a, AHF pral louvri yon klinik sante espesifik VIH nan menm kote a.

Pou moun ki te rate (oswa ki te manke) pati yo nan delij kawotchou Samdi a, Condom Nation pral tounen nan vil la dimanch 17 jen, pou Folsom Street East Fair nan Manhattan nan West 28th Street ant 10yèm ak 11yèm avni. Menmsi 18-wou a pa pral parèt nan evènman an, pral toujou gen anpil kapòt pou ale alantou epi youn nan "kabiyon sprinter" òganizasyon an pral la pou ofri tès VIH gratis.

Gilead: Preskripsyon Truvada pou mande tès VIH negatif pou itilize tretman SIDA kòm prevansyon
Ohio: Pasyan SIDA yo genyen yon lòt wonn kont restriksyon ilegal eta a sou aksè a dwòg SIDA