Risk pou fè sèks san pwoteksyon te diskite nan Gilead VIH Grenn Revizyon

In Nouvèl pa AHF

Debouche: Bloomberg News
By Ryan Flinn ak Shannon Pettypiece
Dat: Se pou 9, 2012

Moun ki an sante yo ka pwoteje tèt yo kont viris VIH ki ka touye moun si yo pran Truvada Gilead Sciences Inc. (GILD) chak jou. Si pasyan yo vle se yon pwoblèm divize defansè SIDA yo kòm regilatè ameriken yo peze apwouve grenn nan kòm premye mezi prevansyon kont maladi a.

Truvada ase san danje epi efikas kòm yon medikaman prevantif, anplwaye Food and Drug Administration te konkli nan yon rapò yè. Yon rekòmandasyon panèl konsiltatif pou apwobasyon, ki fikse pou deba demen, depann sou ki moun ki ta pran grenn lan ak si pasyan yo ka edike sou enpòtans ki genyen nan swiv ak yon preskripsyon.
Enlarge image Risk pou sèks san pwoteksyon deba nan Gilead Gilead HIV Pill Review

Gilead, ki baze nan Foster City, Kalifòni, pral travay ak ajans sante yo sou pwojè demonstrasyon piblik pou fè plis itilizasyon dwòg la si li apwouve. Fotograf: Paul Sakuma/AP Photo

Doktè yo di lide a se pou fè moun ki an sante nan sèten gwoup ki gen gwo risk pou yo pran yon grenn $14,000 pa ane chak jou pou redwi ke yo estime 48,000 nouvo ka VIH nan Etazini chak ane. Gen kèk defansè ki di yon medikaman konsa pou anpeche viris la ki ka evite ak kapòt ka ankouraje sèks san pwoteksyon epi ogmante enfeksyon.

Mitchell Warren, direktè egzekitif AVAC: Global Advocacy for HIV Prevention, di: “Se yon pwoblèm anpil nan nou ap pale sou sa depi plizyè ane. "Si w gen nouvo opsyon sa a, èske w ta gen plis risk? Pa gen okenn prèv ki montre ke se ka sa a, men sa pa vle di li pa yon enkyetid."

Truvada ka diminye risk pou VIH otan ke 94 pousan pou moun ki pran grenn nan regilyèman, dapre yon etid FDA site. Nan lòt esè, sèlman 10 pousan nan patisipan yo te pran medikaman an jan yo preskri, epi yo te sispann yon etid apre pa gen okenn benefis yo te genyen.
Pran medikaman yo

Michael Weinstein, prezidan Fondasyon Swen Sante SIDA ki baze nan Los Angeles, ki bay swen medikal, di: “Pami pwòp pasyan nou yo ki gen VIH pozitif, nou gen difikilte pou yo respekte yo, alewè pou moun ki pa gen maladi a. 130,000 moun atravè lemond. "Konte sou aderans pa pral travay."

Yon lòt enkyetid, Weinstein te di, se ke gen yon grenn prevantif pral mennen nan yon rediksyon nan itilizasyon kapòt nan mitan moun ki gen risk. Rezistans nan dwòg la, "deja yon pwoblèm grav," ka ogmante si yo itilize grenn nan kòm yon prevantif, dapre yon editoryal septanm nan jounal Lancet. Yon lòt pwoblèm se ki jan dwòg la ta dwe distribye.

"Gen yon defisi nan aksè a dwòg antiretwoviral pou popilasyon ki bezwen tretman pou pwolonje lavi yo," dapre Lancet la. "An fas a sitiyasyon ekonomik mondyal aktyèl la, ki jan yo ka bay medikaman sa yo kòm prevansyon nan popilasyon ki gen gwo risk, pandan ke moun ki gen maladi a ki bezwen tretman kontinye ale san yo pa?"

Gwoup Risk yo

Grenn lan ta dwe vize a yon estime 415,000 Ameriken ki pami moun ki gen gwo risk pou yo trape VIH, viris iminodefisyans imen ki mennen nan SIDA, ki soti nan aktivite seksyèl, dapre Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi ki baze nan Atlanta. Men sa yo enkli moun ki gen mari oswa madanm oswa patnè ki gen maladi a, osi byen ke gason masisi ki te gen plis pase de patnè nan ane ki sot pase a epi ki pa t 'mete kapòt pandan sèks. Kantite moun ki enfekte ak VIH te monte a 34 milyon atravè lemond an 2009.

Gilead, ki baze nan Foster City, Kalifòni, pral travay ak ajans sante yo sou pwojè demonstrasyon piblik pou fè plis itilizasyon dwòg la si li apwouve, Howard Jaffe, prezidan ak prezidan Fondasyon Gilead la, te di nan yon entèvyou.

"Si deplwaye kòrèkteman ak efikasite, li ta ka fè yon gwo dent nan epidemi an nan peyi Etazini an," Jaffe te di. "Kont twal la pa gen okenn vaksen sou orizon an, mwen panse ke gen yon ka solid yo dwe fè pou li."

Gilead te monte 2.4 pousan a $50.64 nan fen komès New York. Stock la te genyen 23 pousan nan 12 mwa ki sot pase yo.

Elaji rechèch

Lè w jwenn apwobasyon kòm pwofilaktik pre-ekspozisyon, oswa PrEP, ta pèmèt chèchè yo elaji kantite pasyan sou medikaman an ak plis edike popilasyon ki an risk, James Loduca, yon pòtpawòl Fondasyon San Francisco SIDA, te di nan yon entèvyou. Pati nan pwosesis sa a ta enplike konsantre sou sèten moun nan moman patikilye nan lavi yo, li te di.

"Nou pa panse PrEP se yon zouti prevansyon pou tout lavi," Loduca te di. "Li ta dwe itilize nan yon fason vize pou popilasyon espesifik ak nan peryòd tan relativman kout."

Scott Owens, yon kwafeur nan Boston, te fè pati yon etid tès Truvada kòm yon medikaman prevantif, e li ta "absoliman" rekòmande pou lòt moun. Poutan, li enkyete ke medikaman an pral bay yon fo sans de sekirite ak ogmante konpòtman ki riske.

"Jèn moun mwen pale ak yo, yo konnen gen dwòg sa yo kounye a ki travay reyèlman bon epi yo aji tankou se pa gwo zafè," Owens, 47, te di nan yon entèvyou. "Mwen santi ke nou tout nan risk, pa gen moun ki an sekirite 100 pousan."

Pou kontakte repòtè yo sou istwa sa a: Ryan Flinn nan San Francisco nan [imèl pwoteje]; Shannon Pettypiece nan New York nan [imèl pwoteje]

Pou kontakte editè ki responsab pou istwa sa a: Reg Gale nan [imèl pwoteje]

Lèt ouvè AHF bay Fon Global la ap chèche aksyon nan Ikrèn
FDA favorize premye dwòg pou prevansyon VIH