AHF Ouvè Klinik Ayiti, Tès 356 Nan Yon Jou

In Mondyal, Ayiti pa AHF

AIDS Healthcare Foundation te louvri yon Sant Swen Sante AHF nan Croix des Missions, Ouest an Ayiti semèn pase a. Jounen ouvèti a, 29 mas, te yon gwo siksè ak plis pase 500 moun ki te fè liy a 4:00 am pou fè tès pandan evènman tès VIH gratis la. Nan fen jounen an, 356 te fè tès pou VIH. 20 yo ki te teste pozitif yo te imedyatman lye ak swen pou sove lavi nan Sant Swen Sante AHF.

AHF ap bay sipò teknik an Ayiti depi plizyè ane epi kounye a ap bay tès ak tretman kèlkeswa kapasite pou peye nan sant swen sante li a ki sitiye nan Croix des Missions, Ayiti. Prevalans VIH/SIDA pami adilt yo estime a 2.7%.

Anba a se yon rapò foto blog sou ouvèti klinik la ak evènman tès la soti nan Michael Kahane, Chèf Biwo AHF pou Biwo Sid la:

Mas 27th

Nou jis tounen nan otèl nou an apre yon jounen trè difisil ann Ayiti. Nou te rankontre anpil pwoblèm, men gras ak moun etonan mwen la avèk yo, nou te travay nan prèske tout yo epi nou sou wout pou nou teste 500 moun Jedi epi konekte nenpòt moun ki teste pozitif nan swen pou sove lavi imedya. Mèsi a Whitney, Dr. Mellon, Gregory, Lynn, Myralande, Fabiola ak Catheline pou tout travay di ou jodi a pou fè sa yon reyalite epi mèsi a Garry ak Julie paske yo te rasanble medikaman ki nesesè pou trete moun ki nan bezwen yo. Mèsi a ekip PHD, ki te dirije pa Jessie, ki te mete ansanm plis pase 1,000 kit ijyèn nou pral bay moun ki bezwen bagay tankou savon, dantifris ak lòt nesesite debaz paske yo pa gen aksè a yo. Akolad pou tout moun - ou tout etonan!

Mas 28th

Bèl anplwaye nou an Ayiti!

Istwa etonan nan jounen an: Yon fanm ki gen twa timoun te antre nan klinik la nan pòt lanmò jodi a. Li te peze 87 liv, li te gen kansè KS e li te malad anpil. Doktè nou an te di ke li ta mouri nan de semèn. Li te VIH pozitif men li pa t janm kapab jwenn okenn swen. Akoz medikaman Garry te rasanble epi nou te pote avèk nou doktè nou an te kapab imedyatman mete l sou bon medikaman. Akòz medikaman yo, li ta dwe kapab travay ankò nan apeprè twa semèn epi sante li ta dwe konplètman retabli nan mwens pase twa mwa! Li pa t 'kapab li oswa ekri, kidonk medikaman yo te make ak yon "x" pou li te konnen ki kantite grenn li bezwen pran nan maten ak nan mitan lannwit. Li pral rete nan swen nou epi li ta dwe kounye a viv yon lavi konplè epi li kapab pran swen pitit li yo. Sa a se reyèlman sa li se tout sou.

Mas 29th

Plis pase 500 moun te aliye depi 4h am pou kondui tès nou an jodi a. Etonan!

Mas 29th

Nou te gen jou ki pi imilite jodi a. Evènman tès nou an se te pi gwo evènman tès VIH nan listwa Ayiti. Sa pral pran m anpil jou pou m trete tout bagay men mwen rekonesan dèske m te kapab fè sa e m apresye tout moun nan ekip nou an ki te travay di pou fè sa yon reyalite.

Mas 29th

Gen kèk moun ki te tèlman dezidrate ke yo te dwe tire san nan zòrèy yo kòm pa t 'kapab soti nan dwèt yo oswa bra yo.

Mas 29th

Mèsi ak ekip etonan AHF pou fè jodi a yon reyalite!

Avril 1st

Doktè Mellon, Direktè Medikal nou an Ayiti, voye bagay sa yo maten an:

"Prèv ki pi bon nan gwo travay nou an se ke, yè ankò, tralye kliyan te parèt nan sant swen sante a trè bonè. Jan mwen te di pandan dine debriefing nou an Jedi, gen yon gwo bezwen pou swen sante nan kominote pòv sa a; epi, pou premye fwa, yon òganizasyon te montre yo ke yo pa te rete deyò. Epi AHF se òganizasyon sa a!”

Nou pral tounen trè byento. Felisitasyon Ekip AHF, pou travay ki byen fèt!

Sondaj votè LA: 63% sipòte kapòt nan pònografi
Ciudad de México: Protesta el 30 de marzo