AHF eksploze Kalifòni pou $11M nan finansman rechèch pou grenn prevansyon VIH Gilead la

In Nouvèl pa AHF

Nan mitan mwa fevriye, Gilead te anonse ke FDA te akòde yon revizyon akselere nan aplikasyon siplemantè nouvo dwòg li a (sNDA) pou itilize Truvada kòm yon posib grenn prevansyon VIH-yon anons ki te vini jis jou apre piblikasyon etid ki te montre yon eleman kle nan. Truvada asosye ak gwo risk pou domaj ren ak maladi ki ogmante sou tan

LOS ANGELES (19 avril 2012)⎯Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF) jodi a te blame Eta Kalifòni poutèt li te akòde plis pase $11 milyon dola nan finansman rechèch VIH/SIDA pou etidye pi gwo itilizasyon Gilead Sciences, yon gwo medikaman pou tretman VIH Truvada pou itilize kòm yon metòd pou anpeche. Enfeksyon VIH nan moun ki pa enfekte. Itilizasyon dwòg la kòm yon fòm posib pou prevansyon VIH-ki rele tou pre-ekspozisyon prophylaxis oswa PrEP-te jenere konfli depi plizyè etid premye te montre rezilta modès ak echèk, e depi Gilead te ogmante efò pou rapid swiv apwobasyon FDA a. itilizasyon dwòg la pou prevansyon.
Dapre Los Angeles Times (18 avril 2012), "Pwogram nan (California HIV/AIDS Research Program) te bay $11.8 milyon dola nan sibvansyon eta a pou etid grenn prevansyon yo ak efò pou jwenn anviwon 3,000 moun ki enfekte ak VIH nan Sid Kalifòni nan tretman. epi kenbe yo la. Sibvansyon yo pral ale nan yon gwoup lekòl UC, gouvènman lokal yo ak òganizasyon SIDA.”
Nan mitan mwa fevriye, Gilead te anonse ke FDA te akòde yon revizyon akselere nan aplikasyon siplemantè nouvo dwòg li a (sNDA) pou itilize Truvada kòm yon posib grenn prevansyon VIH-yon anons ki te vini jis jou apre yo fin pibliye yon lòt etid ki te montre yon eleman kle. nan Truvada asosye ak gwo risk pou domaj ren ak maladi ki ogmante sou tan.

“Etandone gwo kriz bidjè Kalifòni ap fè fas a ansanm ak lefèt ke dwòg sa a te tèlman mal pèfòmans nan etid jiskaprezan, li se ensousyan ak irèsponsab pou Pwogram Rechèch sou VIH/SIDA Kalifòni an—ki finanse pa kontribyab Kalifòni—fè finansman. nenpòt lòt rechèch sou Truvada pou itilize kòm yon grenn prevansyon VIH nan moman sa a,” te di Michael Weinstein, Prezidan AHF. “Plis nou vin aprann sou Truvada kòm yon lide pou prevansyon VIH, se plis lide a vin pi mal. Nan nenpòt moun ki ta dwe finanse rechèch sa yo, li ta dwe Gilead Sciences peye bòdwo a—pa antite gouvènman ki finanse kontribyab yo ki ta dwe gen pi bon itilizasyon pou lajan sa yo.”

Lide ki dèyè PrEP se ke moun ki pa gen VIH ka pwoteje tèt yo kont enfeksyon VIH lè yo pran Truvada, ki deja apwouve kòm yon tretman chak jou pou moun ki enfekte ak VIH oswa k ap viv ak SIDA. Pandan ke etid bonè yo te wè kèk potansyèl inisyal, etid ki pi resan yo te sispann paske dwòg la te montre ti kras oswa pa gen okenn efè prevantif.

AHF te kritik depi lontan ke PrEP pa pral travay sou yon baz gwo echèl paske, ki konsistan avèk pousantaj aderans medikaman pòv pou pifò maladi, moun yo pa pral kapab pran Truvada jan yo mande yo. Poutèt sa, pral gen ti kras oswa pa gen okenn efè prevantif, ak rezistans dwòg ak tansyon ki reziste dwòg nan VIH ap devlope. Anplis de sa, moun ki fo kwè ke yo konplètman pwoteje kont VIH gen anpil chans angaje yo nan konpòtman ki pi riske, kidonk ogmante risk yo genyen enfeksyon VIH.

AIDS Healthcare Foundation te dirije efò pou sispann apwobasyon twò bonè Truvada Gilead la pou prevansyon VIH pa US Food and Drug Administration (FDA). Ajans la, malgre anpil esè klinik ki echwe tankou etid FEM-PrEP, te kontinye ak pwosesis apwobasyon an sou objeksyon AHF ki te soulve enkyetid grav konsènan enplikasyon sante piblik. Ou ka jwenn plis enfòmasyon sou kanpay AHF nan www.nomagicpills.org.

Big Rig Tour 'Kapòt Nasyon' AHF la antre nan Norfolk, VA!
Big Rig Tour 'Kondom Nation' AHF rive nan Atlanta!