Ohio: Manifestan SIDA yo vize Gouvènè a sou rasyonman medikaman yo pwopoze

In Nouvèl pa AHF

Manifestan yo pral nan Steubenville, Ohio demen, Madi a 1:00 pm andeyò Wells Academy kote Gouvènè Kasich espere bay diskou li sou "Eta Eta a".

Pasyan SIDA ak sitwayen konsène yo fache akoz tantativ eta fè pou adopte kritè medikal kòm yon gid pou kalifikasyon pou Pwogram Asistans Medikaman SIDA (ADAP); Kanpay gen ladan anons nan Ohio Dispatch ak tit "Gouvènè Kasich: sispann jwe jwèt biwokratik ak lavi moun" ak yon kanpay eletter atravè www.saveADAP.org

STEUBENVILLE, OHIO (6 fevriye 2012)⎯Moun k ap viv ak VIH/SIDA ak sitwayen konsène yo pral pwoteste. Gouvènè Ohio John R. Kasich nan adrès "Eta Eta a" demen, Madi 7 fevriye nan la Wells Akademi nan Steubenville sou chanjman pwopoze nan eta a SIDA Pwogram Asistans Dwòg (ADAP) sa ta ka monte nan rasyonman dwòg SIDA. An plis, SIDA Fondasyon Swen Sante (AHF), pi gwo òganizasyon mondyal swen medikal ak defans SIDA (ki pral byento kòmanse konstriksyon nan yon etablisman nan Columbus ki pral loje yon magazen économie, famasi ak sit gratis pou fè tès VIH), ap sipòte efò defans nan eta a ak yon kanpay piblisite mete nan lanse semèn sa a nan Columbus Dispatch ki vize Gouvènè Kasich. Anons la, ki gen tit "Gouvènè Kasich: Sispann jwe jwèt biwokratik ak lavi moun” ankouraje Gouvènè a pou l jwenn solisyon altènatif pou pwoblèm finansyè eta a ki pa rasyone medikaman ki sove lavi SIDA.

Anons la di: “Depatman Sante Ohio ap eseye mande chanjman medikal ak elijiblite finansye grav nan Pwogram Asistans Medikaman SIDA Ohio (ADAP) ki pral limite aksè a tretman pou sove lavi moun ki gen SIDA. Abitrèman koupe swen pou moun ki gen SIDA se pa yon estrateji pri-efikas pou ofisyèl sante, politisyen-oswa kontribyab Ohio. Sa a tou senpleman bale pwoblèm nan anba tapi a epi finalman pral mennen nan plis nouvo enfeksyon ak pi gwo depans swen sante." Anons la dirije telespektatè yo nan yon sit entènèt: www.saveADAP.org pou plis enfòmasyon epi voye yon lèt bay Gouvènè Kasich.

KI SA:Ppi gwo nan Gouvènè Kasich nan Pwogram Eta a sou SIDA
KI LÈ/KOTE: 1:00 PM EST / Wells Academy, 420 N. 4th Street, Steubenville, OH
KI MOUN KI: Moun k ap viv ak VIH/SIDA ak sitwayen konsène
KONTAK: Pou kesyon sou pwotestasyon an: Eddie Hamilton, (614) 657-4701; Pou kesyon sou anons la & www.saveADAP.org: Lori Yeghiayan Friedman, (323) 377-4312

Novanm pase a, yon jij te akòde twa pasyan Ohio SIDA yon enjonksyon preliminè anpeche Depatman Sante Ohio (ODH) soti nan fè respekte chanjman yo pwopoze nan règleman ADAP eta a. Byen bonè nan mwa novanm, defansè VIH/SIDA depi lontan te depoze yon pwosè kont Theodore E. Wymyslo, MD, Direktè ODH k ap chèche yon enjonksyon pou, “...enjwenn Depatman Sante Ohio ak Direktè li a pou fè respekte yon règ ki pa te byen adopte...e ki pral refize abitrèman finansman pou medikaman ki ka sove lavi moun Ohio ki enfekte ak VIH oswa soufri ak sentòm ki gen rapò ak SIDA." Plent lan te depoze Mèkredi 2 Novanm, nan Court of Common Pleas, Franklin County, Ohio (Ka nimewo 11CVH-11-13646) sou non moun Ohio. Eddie Hamilton, William Booth ak David Baker pa avoka nan Dinsmore & Shohl LLP. Plent lan te deklare tou, "Paske Depatman Sante Ohio ak Direktè li a pa t suiv pwosesis legal Ohio pou fè règ, Tribinal sa a dwe jwenn règ yo pwopoze a pa ka aplike."

Catalyseur pou aksyon legal la te parèt nan fen mwa septanm 2011, lè ofisyèl sante Ohio yo te pran dènye etap yo pou yo te mete kèk nan chanjman ki pi sevè medikal ak finansye-kalifikasyon nan yon pwogram asistans medikal gouvènman an nan tout peyi a—dispozisyon ki ta gen rasyone swen sante. nan Ohio, epi li ta bay Direktè Depatman Sante Ohio inilateral, kontwòl abitrè sou ki moun ki fè ak ki moun ki pa jwenn ADAP. Chanjman règ yo, ki te pwograme pou antre an aplikasyon 4 novanm, redwi drastikman elijiblite moun yo pou ADAP yon sèl Ohio nan rezo nasyonal pwogram federal ak leta finanse ki bay tretman VIH pou sove lavi a moun ki gen revni ki ba, ki pa gen asirans ak ki pa gen asirans. k ap viv ak VIH/SIDA.

Lis Datant ADAP nan tout peyi a
Dapre ADAP Gade—ki te pibliye pa National Alliance of State & Territorial AIDS Directors (NASTAD)— apati 27 janvye, te gen 4,774 moun nan 12 eta yo sou lis datant pou jwenn aksè nan medikaman pou sove lavi VIH/SIDA atravè ADAP. Kounye a, Ohio pa gen okenn pasyan sou yon lis datant ADAP, byenke pandan ane ki sot pase a, eta a te gen plizyè santèn ap tann pou èd nan men ADAP pafwa—ak yon wo 485 moun Ohio sou lis datant ADAP li a nan dat 30 jen 2011.

Pandan ke chanjman règ yo pwopoze Ohio a ta ka parèt okòmansman ekonomize eta a kèk lajan nan kout tèm, finalman li ta mennen nan depans medikal ki pi wo nan eta a kòm pasyan SIDA yo te vin malad epi chèche swen ijans nan lopital atravè eta a - yon bagay byen lwen. pi koute chè ak byen lwen mwens klinikman apwopriye.

Nan tout peyi a, ADAP yo sèvi plis pase 165,000 moun, sa ki reprezante yon tyè nan moun ki pran tretman SIDA Ozetazini Malerezman, bezwen pwogram sa yo ogmante chak ane, pandan plis moun vin enfekte ak dyagnostike ak VIH/SIDA; chak ane, plizyè milye pasyan VIH ki fèk dyagnostike yo ale nan ADAP paske yo pa kapab peye medikaman yo.

Pa gen bo pou Hershey
Granmoun Responsab