Avètisman Aksyon: Gouvènè Ohio Kasich, sispann jwe jwèt

In Pledwaye, Nouvèl pa AHF

Avètisman Aksyon: Di Gouvènè Ohio Kasich sispann jwe jwèt biwokratik ak lavi moun

Chanjman grav ki pwopoze sou elijiblite medikal ak finansye nan Asistans Medikaman SIDA Ohio (ADAP) pral limite aksè a tretman pou sove lavi moun ki gen SIDA.

Voye lèt ki anba a bay Gouvènè Ohio John R. Kasich pou mande l sispann chanjman nan Pwogram Asistans Medikaman SIDA Eta a ki pral koupe aksè a medikaman SIDA pou plizyè milye pasyan Ohio SIDA.

Mèsi!

Voye yon lèt elektwonik
"Jounen Entènasyonal Kapòt" 2012: AHF ak patnè pou distribye plis pase yon milyon kapòt gratis atravè lemond.
Mas sou Washington: Join Nou sou Facebook