Nouvo Panno Afichaj Kapòt Miami: Pa Jwenn Li, Pa Pase Li

In Nouvèl pa AHF

Pano afichaj ki gen koulè pal fè pwomosyon sèks ki pi an sekirite ak sitwèb uesacondom.com AHF a; tablo a sitiye sou otowout ant eta a I-95, twa dizyèm mil nan nò I-395.

Yon nouvo ka pran kèk chofè Miami pano mete pa a Fondasyon Swen Sante SIDA ki espere mete moun sou gad—sou enpòtans sèks ki pi an sekirite ak itilizasyon kapòt pou anpeche pwopagasyon VIH ak lòt maladi seksyèlman transmisib. Kounye a, Florid gen twazyèm pi gwo pousantaj VIH/SIDA nan nasyon an. Pano afichaj ki gen koulè pal la, ki se aktyèlman de panno afichaj kòt a kòt ki chita ansanm ak otowout I-95 lou pou vwayajè a sou twa dizyèm mil nan nò I-395, tou senpleman li: 'Pa jwenn li, pa pase li,' – dezyèm tablo adjasan a dirije moun yo sou sit entènèt AHF la www.useacondom.com . Yon seri kapòt ki gen koulè pal, ki trè stilize, ni anndan ni deyò nan anbalaj la, gaye sou tèt tou de tablo afichaj yo.
"Nan anpil peyi Nò Ewopeyen an, anons kapòt ak mesaj sèks ki pi an sekirite yo parèt regilyèman sou televizyon, nan magazin ak kòm tablo afichaj, anons enprime ak postè," te di. Michael Weinstein, Prezidan Fondasyon Swen Sante SIDA. “Nan vle fè mesaj la konnen sou enpòtans itilizasyon kapòt ak sèks ki pi an sekirite nan Sid Florid, nou te deside eseye pouse anvlòp la yon ti jan nan yon fason respè ke nou espere tou sa pral ede nòmalize sa nou konsidere kòm jistis pridan ak senp. mesaj sante piblik.”

Pano afichaj kapòt ki parèt kounye a nan Miami se yon pati nan kanpay konsyantizasyon piblik AHF k ap kontinye ap fè—nan Los Angeles, San Francisco Bay Area ak Sid Florid—ki antoure pwoblèm VIH/SIDA, ki gen ladan nesesite pou fè tès, aksè pou tretman ak defans.

LA apwouve règ kapòt pou pèfòmè pònografi
A War Chest pa Kofi Annan