LA apwouve règ kapòt pou pèfòmè pònografi

In Nouvèl pa AHF

Pa Rong-Gong Lin II
1/17/2012
Sous: Los Angeles Times

Nan yon gwo defèt pou estidyo pònografi, Konsèy Vil Los Angeles la te bay apwobasyon final yon òdonans vil ki egzije aktè pònografi yo mete kapòt pandan fim nan.

Vòt 9-a-1 Madi a make yon viktwa enpòtan pou Fondasyon Swen Sante SIDA ki baze nan LA, ki te rasanble depi plizyè ane pou pwoteje sante pèfòmè pònografi yo lè li mande ajans yo nan Kalifòni pou yo mande kapòt pou yo sèvi ak kapòt pandan filme yo. Nan deseni ki sot pase a, lans pònografi yo te sispann plizyè fwa apre ka gwo pwofil kote pèfòmè pònografi yo te enfekte ak VIH.

"Se yon gwo jou pou pèfòmè yo ak sèks ki pi an sekirite nan sosyete nou an," te di Michael Weinstein, prezidan AIDS Healthcare Foundation, ki te mennen yon batay lajman solitè pou itilizasyon kapòt obligatwa depi plizyè ane. "Sa a se premye kò lejislatif la ki pran pwoblèm nan ak sipò prèske inanim lan trè kontan."

Pandan plizyè ane, lejislatè yo te lajman inyore oswa rejte apèl yo pou deblozay filme pònografi kote yo pa itilize kapòt. Men ane pase a, AIDS Healthcare Foundation te chanje taktik li yo e li te rasanble siyati pou mande votè yo pou yo pase yon òdonans ki mande pwodiktè fim granmoun yo, lè y ap chèche yon pèmi pou filme nan vil Los Angeles, pou yo sèvi ak kapòt pandan y ap filme yo, epi pou yo peye yon frè ki ta finanse enspeksyon sipriz. Egzijans yo pwopoze a ta vize endistri pònografi milya dola ki santre nan San Fernando Valley.

Semèn pase a, manm Konsèy Vil la te fè konnen yo kwè mezi pònografi kapòt la t ap pase e yo te deside adopte òdonans gwoup SIDA yo pwopoze a pou evite yon eleksyon espesyal ki koute $4 milyon dola nan mwa jen sa a.

"Pèsonèlman nan chak opòtinite mwen gen pou fè anyen pou diminye pwopagasyon VIH/SIDA, mwen toujou pwofite opòtinite sa a," te di Konsèy Paul Koretz. Men, li te ajoute tou, "Mwen panse pa gen okenn dout: votè yo ta wè sa kòm yon pwoblèm bon sans epi yo ta pase li."

Reprezantan endistri pònografi yo te fache nan vòt la. Diane Duke nan gwoup espresyon Free Speech Coalition te di, “Sa a se depase limit gouvènman an. Li pa sou sante ak sekirite pèfòmè yo, se sou gouvènman an reglemante sa k ap pase ant granmoun ki bay konsantman.”

Los Angeles pou endistri pònografi: mete yon kapòt
Nouvo Panno Afichaj Kapòt Miami: Pa Jwenn Li, Pa Pase Li