Aktivis VIH/SIDA imilye poutèt desizyon Milton Hershey Lekòl la

In Pledwaye, Nouvèl pa AHF

Patriot-Nouvèl la
NICK MALAWSKEY
01/24/2012


JOHN C. WHITEHEAD, Patriot-News

Apeprè 20 manifestan te desann nan Derry Township Madi maten pou mete aksan sou batay legal k ap kontinye ki enplike yon adolesan ki gen VIH ak lekòl prive Milton Hershey nan Derry Township.
Gwoup la te pase maten an ap pwoteste sou Hersheypark Drive toupre Akademi Polis Eta Pennsylvania.
Òganize pa Fondasyon Swen Sante SIDA ki baze nan Los Angeles, manifestan yo - ki soti Washington, DC, New York ak New Jersey - te di yo te fache sou desizyon lekòl rezidansyèl la te rejte aplikasyon an nan yon elèv paske li te VIH pozitif.

Youn nan manifestan yo, Barbara Chinn, nan Washington, DC, te di li te imilye ase pou vwayaje Hershey.
"Mwen panse ke li se yon pwoblèm moral," Chinn te di. "Tout sa a ta dwe dèyè nou, epi nou ta dwe itilize opòtinite sa a pou pataje swen ak konpasyon pou jèn gason sa a, olye ke yo mete l deyò epi mete plis stigma alantou li."
Pandan se tan, manèv legal ki antoure pwosè adolesan an ap kontinye.
Lekòl la dwe depoze yon repons anvan premye semèn fevriye a, men li espere depoze yon repons nan fen mwa a. Ofisyèl lekòl yo te di ke yo pare pou diskite ka a nan tribinal, epi yo kwè yo te pran desizyon ki kòrèk la nan rejte aplikasyon ti gason an.

"Nou konprann ak respekte ke moun yo gen opinyon diferan sou zafè sa a," te di Connie McNamara, pòtpawòl lekòl la. "Nou espere ke moun ki san patipri yo konprann tou ke nou pa t pran desizyon sa a nan inyorans, ke nou te gade tout pwoblèm konplike yo epi pran desizyon nou te panse li te pi bon pou elèv nou yo."
Espesyalman, ofisyèl lekòl yo di ke pandan ke li pa tolere, pa gen okenn fason yo anpeche elèv yo fè sèks youn ak lòt.

Epi paske elèv yo fè sèks, admèt yon timoun ki gen VIH ta konstitye yon menas dirèk pou lòt elèv yo. Dapre Lwa Ameriken andikape yo, ofisyèl lekòl yo di yo ta ka pèmèt yo rejte admisyon elèv la sou baz sa a.

Defansè VIH ak SIDA yo te rejte agiman sa a, yo di ke ak tretman medikal modèn menm rankont seksyèl san pwoteksyon ak yon moun ki enfekte raman lakòz viris la gaye.
Olye de sa, yo wè pozisyon lekòl la kòm yon fòm diskriminasyon.
Pwotestasyon sida nan Hershey

Jessica Reinhart, youn nan òganizatè manifestasyon yo, te repete agiman sa Madi maten pandan kanmarad li yo te pwoteste toupre Hersheypark Drive.

"Kòm yon lekòl ou ta dwe edike, pa diskriminasyon," Reinhart te di. "Se 2012, sa a se pa ane 1980 yo. … Nou pap tolere sa.”

Pandansetan, gwoup ki reprezante adolesan an kesyon an, Pwojè Lwa SIDA nan Pennsylvania, te di manifestasyon manifestan yo te ankouraje.

"Nou absoliman rekonesan pou sipò yo montre pou ka a," Ronda Goldfein te di, e li ajoute ke li afekte kliyan li tou.

"Li te difisil pou li," li te di. "Pou li wè yon gwoup etranje soti ... sa vrèman kontan."

Li piplis

Avètisman Aksyon: Pwotestasyon DHHS SIDA AHF a vize apwobasyon grenn prevansyon Gilead la.
Majistra Los Angeles siyen egzijans kapòt pou star pònografi