Klinik SIDA pou ouvri nan Sant Outreach nan Fort Worth Outlet: Fort Worth Star-Telegram

In Nouvèl pa AHF

Ansyen zetwal NBA Magic Johnson ak yon fondasyon nasyonal te anonse plan pou ouvri yon klinik sante SIDA nan Fort Worth.
Ofisyèl yo te di ke klinik la pral bati andedan Sant Outreach SIDA nan 400 N. Beach St. epi li ta dwe ouvri nan kòmansman ete a. Li pral gen ladan yon famasi, uit chanm egzamen ak yon doktè rezidan.
Pwojè a se yon patenarya ant sant kontak la, Johnson ak Fondasyon SIDA SIDA san bi likratif. Johnson te anonse plan yo - osi byen ke sa yo pou nouvo klinik nan Brooklyn ak Atlanta - pandan aktivite Jounen Mondyal SIDA nan Los Angeles.

Li plis: http://www.star-telegram.com/2011/12/01/3565211/aids-health-clinic-to-open-in.html#tvg

AHF salye Gilead sou rediksyon pri pou pwogram dwòg US SIDA
Jij bloke nouvo règ ki ta ka limite aksè a asistans dwòg VIH