Magic Johnson, AHF make 'Jounen Mondyal SIDA'

In Nouvèl pa AHF

Yè, Johnson te prezante 'World AIDS Day Magic Award' bay Cynthia Davis, yon defansè ki te respekte depi lontan nan Southland AIDS, te anonse plan pou twa nouvo klinik tretman AHF/Magic Johnson epi demare karavàn pou fè tès VIH gratis.

LOS ANGELES (2 desanm 2011)⎯Pami anpil evènman atravè peyi a ak atravè mond lan ke AIDS Healthcare Foundation (AHF) te dirije yè pou komemore Jounen Mondyal SIDA, te gen yon evènman ak Earvin 'Magic' Johnson nan AHF "Magic Johnson". ” Sant Swen Sante nan distri West Adams nan Los Angeles.

Majik Johnson & AHF, patnè depi lontan nan sis klinik tretman gratis AHF/Magic Johnson ak plizyè inisyativ tès VIH te anonse plan pou twa nouvo Sant Swen Sante AHF 'Magic' Johnson (Brooklyn, NY; Ft. Worth, TX ak Atlanta, GA). Lejand baskètbòl la tou prezante dezyèm anyèl 'World AIDS Day Magic Award' bay Cynthia Davis, yon moun ki respekte Southland AIDS avoka ak pwofesè asistan ak direktè pwogram nan Medical Sciences Institute nan Charles Drew University of Medicine and Science an rekonesans nan prèske twa deseni nan defans SIDA ak edikasyon.

Nan evènman an, Mesye Johnson ak Prezidan AHF Michael Weinstein te demare tou yon karavàn pou fè tès VIH pou Jounen Mondyal SIDA nan Los Angeles ak yon seremoni pou balanse drapo Indy 500 pandan plizyè inite van pou fè tès soti nan AHF fanatik yo ale nan sit atravè Konte LA pou evènman tès VIH gratis pandan tout jounen an. AHF te òganize evènman tès menm jan an Jounen Mondyal SIDA nan Bay Area, Florid ak Washington, DC.

Ane pase a, AHF te prezante inogirasyon 'World AIDS Day Magic Award' bay Johnson, yon lejand NBA ak yon antreprenè ki gen siksè, kòm rekonesans pou travay li fè pou ranmase lajan ak konsyantizasyon sou prevansyon, swen ak tretman VIH/SIDA depi li te anonse piblikman pwòp sitiyasyon VIH-pozitif li an Novanm 1991. Johnson se Prezidan ak Fondatè a. respekte san bi likratif Fondasyon Magic Johnson, ki ranmase lajan pou òganizasyon kominotè ki konsantre sou edikasyon ak prevansyon VIH/SIDA. Fondasyon an ap travay tou pou devlope pwogram ak bay sèvis ki adrese pi gwo bezwen edikasyon, sante ak sosyal kominote iben divès etnik atravè nasyon an.

"Magic Johnson se yon ewo ak yon icon nan batay kont SIDA, epi nou bat bravo pou kouraj ak lidèchip li te montre nan batay kontinyèl sa a," te di Michael Weinstein, Prezidan AHF. “Depi li te premye vin piblik ak pwòp sitiyasyon VIH li genyen ven ane de sa, Magic te pale byen fò ak rasanble lajan ak konsyantizasyon pou anpeche pwopagasyon VIH ak pou swen ak tretman moun k ap viv ak maladi a. Antanke yon pèsonaj piblik—ak atravè pwòp eksperyans pèsonèl li k ap viv avèk siksè ak VIH—Magic sèvi kòm yon limyè ki fèm ak konsistan, fè lòt moun ki ka enfekte tou konnen ke chèche swen medikal ak tretman antiretwoviral ki sove lavi se bagay ki bon pou fè. Nou onè pou nou anonse kat nouvo klinik sa yo an patenarya ak Magic, epi pou nou rantre nan li, li bay Cynthia Davis dezyèm anyèl 'World AIDS Day Magic Award'.”

 

[diaporama 4]
  • [/ diaporama]
    AHF mande Obama pou l ofri "aksyon reyèl" sou tretman nan diskou Jounen Mondyal SIDA
    AHF renouvle apèl pou tèt Fon Global pou demisyone