Gilead Peye $10B Lajan Kach pou Pharmasset, Refize Koupe Pri Medikaman

In Nouvèl pa AHF

Pandan plizyè milye Ameriken rete sou lis datant dwòg SIDA pou jwenn aksè nan medikaman SIDA ki sove lavi, Gilead anonse acha tout lajan kach $10.4 milya konpayi rival, Pharmasset.

An 2010, Gilead te gen plis pase 6.5 milya dola nan lavant dwòg SIDA; kounye a, apre yo fin rekòlte pwofi rekò sou SIDA ak kòm ekspirasyon patant tise sou tretman VIH, konpayi gade tiyo rival la pou nouvo pwodwi ak sous revni.

LOS ANGELES (21 Novanm 2011) Nan menm jou a Galarad Syans te anonse li acha tout lajan kach $ 10.4 milya dola nan rival li Pharmasset , yon konpayi dwòg k ap travay sou tretman pou Epatit C, Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF) jodi a te pini Galaad pou refize plis konsesyon pri dwòg SIDA pou ede mete fen nan lis datant dwòg SIDA yo epi adrese kriz grav nasyon an ap fè fas a Pwogram Asistans Medikaman SIDA (ADAP), yon rezo pwogram federal ak leta finanse ki bay tretman VIH pou sove lavi pou moun ki gen ti revni, moun ki pa gen asirans ak moun ki pa gen asirans k ap viv ak VIH/SIDA nan tout peyi a.

"Pandan ane yo, Gilead te piye SIDA ase pou rasanble plis pase 10 milya dola nan lajan kach pou achte Pharmasset kareman, men konpayi an twò bon mache pou l antre epi vrèman ede mete fen nan lis datant pou dwòg SIDA ki afekte anpil ADAP ki gen anpil difikilte ak plizyè milye moun ki vilnerab. Ameriken k ap viv ak VIH/SIDA atravè peyi a,” te di Michael Weinstein, Prezidan Fondasyon Swen Sante SIDA. "Sa a ekzòbitan. Nou renouvle apèl nou bay Gilead ak Direktè Jeneral li a John Martin pou diminye pri yo epi ogmante aksè a medikaman SIDA ki sove lavi yo pou ADAP yo nan tout peyi a.”

Dapre yon istwa Forbes.com sou acha a, medikaman Gilead la, "Viread (tenofovir) oswa youn nan konbinezon ki genyen li yo, se uit sou dis pasyan SIDA yo pran." Pri Gilead aktyèl la pou ADAP pou terapi konbinezon VIH/SIDA sukse li yo, Atripla (efavirenz & tenofovir & emtricitabine) se apeprè $10,000 pou chak pasyan, pou chak ane.

Background sou ADAP
Ak bidjè leta yo te vin mens epi ogmante kantite travayè ki pap travay san asirans sante, anpil eta te oblije limite enskripsyon nan Pwogram Asistans Medikaman SIDA yo. Apati 17 novanm, gen 6,595 moun sou lis datant pou resevwa medikaman SIDA ki sove lavi yo nan douz eta. Dè santèn de pasyan ki nan bezwen yo ap ajoute nan lis datant la chak semèn. Anplis de sa, plizyè milye lòt Ameriken k ap viv ak VIH/SIDA yo te retire nan pwogram nan oswa yo te fè yo pa kalifye pou resevwa medikaman atravè ADAP akòz kondisyon kalifikasyon ki pi sevè.

Nan tout peyi a, ADAP yo sèvi plis pase 165,000 moun, sa ki reprezante yon tyè nan moun ki pran tretman SIDA Ozetazini Malerezman, bezwen pwogram sa yo ogmante chak ane, pandan plis moun vin enfekte ak dyagnostike ak VIH/SIDA; chak ane, plizyè milye pasyan VIH ki fèk dyagnostike yo ale nan ADAP paske yo pa kapab peye medikaman yo.

# # #

Ged Kenslea
Direktè Kominikasyon yo
Fondasyon Swen Sante SIDA

6660 Santa Monica Boulevard, 2yèm etaj
Los Angeles CA 90038

+1.323.308.1833 travay
+1.323.791.5526 mobil
[imèl pwoteje]

Donate Now: Sove yon lavi
AHF Bay Volontè Mèsi