Defann SIDA deranje Konferans Etazini sou SIDA pou di: "Gilead se 1% la"

In Pledwaye, Nouvèl pa AHF

Chicago, IL - Maten an, plizyè douzèn defansè SIDA te deranje nan lapè Konferans Etazini sou SIDA (USCA) ak yon manifestasyon ki te vize kont konpayi dwòg Gilead Science Inc. Pote siy ki te di "Okipe Gilead" pandan y ap chante: "Gilead se 1% la, ” gwoup la te antoure youn nan kabin konferans Gileyad yo, li te fè wonn li ak riban wouj.

Kèk nan manifestan yo, ki te dirije pa AIDS Healthcare Foundation, te mete tou mask nan figi CEO Gilead Johns Martin pandan y ap rele "John Martin, ou panse de fwa: Atripla, bese pri a."

Pandan aksyon an, manifestan yo te resevwa "pous leve" nan men moun yo nan konferans la ki te jeneralman sipòte, yo konprann bezwen ijan pou pi ba pri dwòg yo.

Rele aksyon an "Okipe Gilead" - paske gwoup la "okipe" izolwa Gilead la nan konferans lan-objektif aksyon jodi a se te pote atansyon sou kriz dwòg SIDA Ozetazini ki te kounye a kite plis pase 6,500 Ameriken sou lis datant pou yo ka sove lavi. Medikaman SIDA atravè Pwogram Asistans Medikaman SIDA (ADAPs).

Lis datant yo egziste paske pwogram leta yo pa kapab peye gwo pri medikaman pou SIDA. Atripla medikaman Gilead ki preskri souvan se nan tèt lis ki pa abòdab la, ki gen yon pri $10,000 pou chak pasyan chak ane.

Pandan plizyè milye Ameriken ap tann pou wè si yo pral jwenn medikaman pou sove lavi yo bezwen yo, CEO Gilead John Martin fè 42 milyon dola, sa ki fè l 'se 7yèm egzekitif ki pi byen peye nan nasyon an.

15yèm Anyèl Konferans Etazini sou SIDA (USCA) ap fèt 10-13 novanm 2011 nan Chicago, IL. Konsèy Nasyonal Minorite SIDA (NMAC) òganize konferans lan, pi gwo rasanbleman anyèl sou SIDA nan peyi a, ki rasanble plis pase 3,000 pwofesyonèl VIH.

Gilead Science Inc. se yon sipòtè kle nan konferans ane sa a.

AHF Cambodia Cares lanse Kanpay pou Tès Jounen Mondyal SIDA
"Nouvo" Plan Global SIDA Obama a: Èske li vle di li, oswa èske se jis plis vire?